....

کانون كوثر (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: نجف آباد

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1398) : 7505

امتياز فهما (1399) : 7715

خدمات کانون

 • تنيس (عمومي)
 • اردويي و گردشگري (۷ تا ۱۴ سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (زير 7 سال)
مشاهده 48 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي كلاته (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: ورامين

مسجد: امام حسين (ع)

امتياز فهما (1398) : 8503

امتياز فهما (1399) : 7713

خدمات کانون

 • مهارتي (عمومي)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (عمومي)
 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 84 خدمت دیگر...

....

کانون ايثار (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: هنديجان

مسجد: رسول اكرم (ص)

امتياز فهما (1398) : 4661

امتياز فهما (1399) : 7689

خدمات کانون

 • اردويي و گردشگري (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • خودکفايي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • ساير (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 43 خدمت دیگر...

....

کانون يالثارات الحسين(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: ميناب

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1398) : 12202

امتياز فهما (1399) : 7680

خدمات کانون

 • اردويي و گردشگري (۷ تا ۱۴ سال)
 • نهج البلاغه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

....

کانون آيت الله گلپايگاني (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: لردگان

مسجد: آيت الله گلپايگاني

امتياز فهما (1398) : 10348

امتياز فهما (1399) : 7642

خدمات کانون

 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • ارائه خدمات رايانه اي (۷ تا ۱۴ سال)
 • توليد محصولات متناسب با فضاي مجازي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 380 خدمت دیگر...

....

کانون آقاميرزااحمد(رض) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: زنجان

شهرستان: زنجان

مسجد: آقاميرزااحمد(رض)

امتياز فهما (1398) : 5570

امتياز فهما (1399) : 7635

خدمات کانون

 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • نمایش‌نامه نویسی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...