....

کانون ولايت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودسر

مسجد: مسجد جامع فشكل پشته

امتياز فهما (1398) : 13126 (60+)

امتياز فهما (1399) : 7585

خدمات کانون

 • خیاطی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مهارتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • قرائت قرآن (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 92 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد صياد شيرازي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قزوين

شهرستان: قزوين

مسجد: امام حسن عسگري (ع)

امتياز فهما (1398) : 3504

امتياز فهما (1399) : 7585

خدمات کانون

 • خوشنويسي (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخواني قرآن (زير 7 سال)
 • حفظ (زير 7 سال)
مشاهده 7 خدمت دیگر...

....

کانون كاروان عشق (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: ميناب

مسجد: صاحب الزمان (عج)‌

امتياز فهما (1398) : 13266

امتياز فهما (1399) : 7580

خدمات کانون

 • انواع آموزش هاي رايانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • آموزش نجوم (۷ تا ۱۴ سال)
 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 122 خدمت دیگر...

....

کانون يالثارات الحسين(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: ميناب

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1398) : 12202

امتياز فهما (1399) : 7580

خدمات کانون

 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • کوه‌پيمايي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اردويي و گردشگري (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

....

کانون كوثر (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: مبارکه

مسجد: فاطمه الزهرا(س)

امتياز فهما (1398) : 10394

امتياز فهما (1399) : 7579

خدمات کانون

 • ترويج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
 • مهارتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مشاوره (عمومي)
مشاهده 101 خدمت دیگر...

....

کانون غريب بقيع (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قزوين

شهرستان: قزوين

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1398) : 3275

امتياز فهما (1399) : 7565

خدمات کانون

 • اعتقادي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 57 خدمت دیگر...