....

کانون علی ابن ابیطالب(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رضوانشهر

مسجد: علي ابن ابي طالب(ع)

امتياز فهما (1401) : 46602

امتياز فهما (1400) : 17886

خدمات کانون

 • ترویج فرهنگ مطالعه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • سایر (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 114 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت قاسم ابن الحسن (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: فارسان

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 46602

امتياز فهما (1400) : 10313

خدمات کانون

 • اخلاقی (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخوانی قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • شنبه های با کتاب (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 159 خدمت دیگر...

....

کانون غدیر (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: ساوه

مسجد: علي ابن ابيطالب(ع)

امتياز فهما (1401) : 44472

امتياز فهما (1400) : 16722

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • زبان های خارجی (۷ تا ۱۴ سال)
 • تجسمی (۷ تا ۱۴ سال)
 • تئاتر (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

....

کانون شهدای بلوكات (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: باب الحوائج(ع)

امتياز فهما (1401) : 44449

امتياز فهما (1400) : 7280

خدمات کانون

 • فوتسال (عمومي)
 • تنیس (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • عکاسی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون باب الحوائج(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: لنگرود

مسجد: جمعه

امتياز فهما (1401) : 44402

امتياز فهما (1400) : 11944

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • صحیفه سجادیه (بالاي ۴۰ سال)
 • خوشنویسی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 92 خدمت دیگر...

....

کانون امام خمینی(ره) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: طوالش

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1401) : 44366

امتياز فهما (1400) : 1900

خدمات کانون

 • تجسمی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • حفظ (بالاي ۴۰ سال)
 • مداحی (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...