....

کانون امام حسن مجتبي (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: گيلانغرب

مسجد: امام حسن مجتبي (ع)

امتياز فهما (1399) : 16098

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • تعزيه (زير 7 سال)
 • تنيس (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 554 خدمت دیگر...

....

کانون انصارالحسين (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: انصارالحسين (ع)

امتياز فهما (1399) : 16034

خدمات کانون

 • کوه‌پيمايي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نقاشی (زير 7 سال)
 • خوشنويسي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

....

کانون صاحب الزمان(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: لرستان

شهرستان: خرم آباد

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1399) : 16012

خدمات کانون

 • دوره هاي تشکيلااتي و کادرسازي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • بصيرتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنبه هاي با کتاب (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 11 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت معصومه(س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: حضرت نجمه (س)

امتياز فهما (1399) : 16011

خدمات کانون

 • فوتبال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مهارتي (عمومي)
 • روانخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

....

کانون رهروان حضرت مهدي(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: اصفهان

مسجد: النبي(ص)

امتياز فهما (1399) : 15995

خدمات کانون

 • ترويج فرهنگ مطالعه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • دوره هاي تشکيلااتي و کادرسازي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مشاوره (عمومي)
مشاهده 51 خدمت دیگر...

....

کانون الزهرا (س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کرمان

شهرستان: رفسنجان

مسجد: الزهرا (س)

امتياز فهما (1399) : 15991

خدمات کانون

 • شعر (۷ تا ۱۴ سال)
 • داستان‌نویسی (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 137 خدمت دیگر...