کانون شهيد ابوذر غفاري (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: ابوالفضلي(ع)

امتياز فهما (1398) : 15951 (548+)

امتياز فهما (1399) : 2240

خدمات کانون

 • تفسير (بالاي ۴۰ سال)
 • نهج البلاغه (عمومي)
 • شناسايي و تشکيل هسته هاي فرهنگي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 175 خدمت دیگر...

کانون چهارده معصوم (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: چهارده معصوم (ع)

امتياز فهما (1398) : 15946 (96+)

امتياز فهما (1399) : 1755

خدمات کانون

 • تصویرسازی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • صحيفه سجاديه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • فوتسال (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 142 خدمت دیگر...

کانون پيروان ولايت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: بهاباد

مسجد: جامع كبير

امتياز فهما (1398) : 15894 (48+)

امتياز فهما (1399) : 2935

خدمات کانون

 • صحيفه سجاديه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • درسي و تقويتي (عمومي)
 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

کانون علويون (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: رودان

مسجد: جامع

امتياز فهما (1398) : 15883 (1814+)

امتياز فهما (1399) : 2250

خدمات کانون

 • روانخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • صحيفه سجاديه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تنيس (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

کانون ياس نبي (ص) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: امام حسين (ع)

امتياز فهما (1398) : 15869 (30+)

امتياز فهما (1399) : 2110

خدمات کانون

 • فوتسال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • قرائت قرآن (عمومي)
 • مداحي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

کانون محمد رسول الله (ص) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: جامع محمد رسول الله (ص)

امتياز فهما (1398) : 15834 (18+)

امتياز فهما (1399) : 3070

خدمات کانون

 • درسي و تقويتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • فوتسال (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 78 خدمت دیگر...