کانون شهيد ابوذر غفاري (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: ابوالفضلي(ع)

امتیاز فهما: 15951 (548+)

خدمات کانون

 • ترويج فرهنگ مطالعه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نهج البلاغه (۷ تا ۱۴ سال)
 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 175 خدمت دیگر...

کانون چهارده معصوم (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: چهارده معصوم (ع)

امتیاز فهما: 15946 (128+)

خدمات کانون

 • نهج البلاغه (عمومي)
 • حفظ (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تفسير (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 142 خدمت دیگر...

کانون پيروان ولايت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: بهاباد

مسجد: جامع كبير

امتیاز فهما: 15894 (48+)

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اعتقادي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • نقاشی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

کانون علويون (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: رودان

مسجد: جامع

امتیاز فهما: 15883 (2024+)

خدمات کانون

 • انواع آموزش هاي رايانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اعتقادي (۷ تا ۱۴ سال)
 • نهج البلاغه (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

کانون ياس نبي (ص) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: امام حسين (ع)

امتیاز فهما: 15869 (90+)

خدمات کانون

 • انواع آموزش هاي رايانه اي (۷ تا ۱۴ سال)
 • اردويي و گردشگري (عمومي)
 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

کانون محمد رسول الله (ص) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: جامع محمد رسول الله (ص)

امتیاز فهما: 15834 (18+)

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (عمومي)
 • مشاوره (عمومي)
 • صحيفه سجاديه (عمومي)
مشاهده 78 خدمت دیگر...