....

کانون الغدير (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: ايلام

شهرستان: آبدانان

مسجد: امام موسي كاظم(ع)

امتياز فهما (1400) : 18830 (9800+)

خدمات کانون

 • تنيس (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مشاوره (عمومي)
 • رزمي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 93 خدمت دیگر...

....

کانون امام حسن مجتبي(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مه ولات

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1400) : 18820 (3485+)

خدمات کانون

 • پياده روي (۷ تا ۱۴ سال)
 • مسابقه کتابخواني (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • کوه‌پيمايي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 59 خدمت دیگر...

....

کانون امام محمد باقر (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: امام محمد باقر (ع)

امتياز فهما (1400) : 18810 (1965+)

رتبه سال (1399) : برتر

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • تيراندازي (۷ تا ۱۴ سال)
 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • قرائت قرآن (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 277 خدمت دیگر...

....

کانون الزهرا (س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کرمان

شهرستان: رفسنجان

مسجد: الزهرا (س)

امتياز فهما (1400) : 18795 (14420+)

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • انواع آموزش هاي رايانه اي (زير 7 سال)
 • داستان‌نویسی (۷ تا ۱۴ سال)
 • خیاطی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 137 خدمت دیگر...

....

کانون آيت الله حائري ميبدي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: ميبد

مسجد: حمزه علي فيروز آباد

امتياز فهما (1400) : 18780 (3865+)

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير ويژه

رتبه سال (1398) : برتر

خدمات کانون

 • نمايشي (۷ تا ۱۴ سال)
 • کوه‌پيمايي (عمومي)
 • روانخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 81 خدمت دیگر...

....

کانون قائم آل محمد(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: نيشابور

مسجد: اميرالمومنين(ع)

امتياز فهما (1400) : 18755 (2755+)

خدمات کانون

 • فوتبال (عمومي)
 • شنا (عمومي)
 • بصيرتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 6 خدمت دیگر...