....

کانون سيماي ساجدين (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: گچساران

مسجد: امام سجاد (ع)

امتياز فهما (1399) : 11277

خدمات کانون

 • فوتبال (۷ تا ۱۴ سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
 • اردويي و گردشگري (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 25 خدمت دیگر...

....

کانون بدر (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: سراوان

مسجد: جامع مدني

امتياز فهما (1399) : 11277

خدمات کانون

 • خودکفايي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • فوتبال (عمومي)
مشاهده 87 خدمت دیگر...

....

کانون ياوران رهبري (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: بوشهر

مسجد: قمر بني هاشم(ع)

امتياز فهما (1399) : 11275

خدمات کانون

 • مسابقه کتابخواني (۷ تا ۱۴ سال)
 • قرائت قرآن (عمومي)
 • فوتسال (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 89 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت زينب(س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رشت

مسجد: شهدا

امتياز فهما (1399) : 11265

خدمات کانون

 • کوه‌پيمايي (بالاي ۴۰ سال)
 • شناسايي و تشکيل هسته هاي فرهنگي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون ائمه بقيع (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: چهارده معصوم (ع)

امتياز فهما (1399) : 11265

خدمات کانون

 • مهارتي (عمومي)
 • صحيفه سجاديه (۷ تا ۱۴ سال)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 160 خدمت دیگر...

....

کانون حوض كوثر (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: شازند

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1399) : 11260

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • شنبه هاي با کتاب (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 17 خدمت دیگر...