....

کانون مصباح الهدي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: اراک

مسجد: امام حسين(ع) كارچان

امتياز فهما (1398) : 5065

امتياز فهما (1399) : 7536

خدمات کانون

 • شنا (۷ تا ۱۴ سال)
 • مهارتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • اردويي و گردشگري (عمومي)
مشاهده 25 خدمت دیگر...

....

کانون صاحب الزمان (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: جم

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1398) : 800

امتياز فهما (1399) : 7533

....

کانون علم و دين (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: بندرعباس

مسجد: باقر العلوم (ع) -دانشگاه

امتياز فهما (1398) : 10243

امتياز فهما (1399) : 7530

خدمات کانون

 • آموزش سواد رسانه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تعزيه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • پياده روي (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد تجلائي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان شرقي

شهرستان: کليبر

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)

امتياز فهما (1398) : 7894

امتياز فهما (1399) : 7527

خدمات کانون

 • تشکيل هيات انديشه ورز کانون (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • کوه‌پيمايي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مشاوره (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 83 خدمت دیگر...

....

کانون ياس هاي آسماني (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قزوين

شهرستان: قزوين

مسجد: شيخ السلام

امتياز فهما (1398) : 6113

امتياز فهما (1399) : 7525

خدمات کانون

 • تفسير (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • زبان هاي خارجي (۷ تا ۱۴ سال)
 • مهارتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 66 خدمت دیگر...

....

کانون منتظران المهدي(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان شرقي

شهرستان: هشترود

مسجد: جامع

امتياز فهما (1398) : 12296

امتياز فهما (1399) : 7520

خدمات کانون

 • ترويج فرهنگ مطالعه (عمومي)
 • روانخواني قرآن (عمومي)
 • تفسير (عمومي)
مشاهده 81 خدمت دیگر...