....

کانون حضرت خديجه (س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: حسين ابن علي(ع)

امتياز فهما (1398) : 11437

امتياز فهما (1399) : 7463

خدمات کانون

 • زبان هاي خارجي (۷ تا ۱۴ سال)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • ارائه خدمات رايانه اي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 88 خدمت دیگر...

....

کانون معراج (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: فيروزکوه

مسجد: جامع

امتياز فهما (1398) : 7975

امتياز فهما (1399) : 7455

خدمات کانون

 • اخلاقي (بالاي ۴۰ سال)
 • روانخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • ابتهال (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون ابوفاضل (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کرمان

شهرستان: کرمان

مسجد: ابوالفضل العباس(ع)

امتياز فهما (1398) : 4962

امتياز فهما (1399) : 7450

خدمات کانون

 • اردويي و گردشگري (عمومي)
 • سبک زندگي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روانخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 22 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي حاجي آباد (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: کاشمر

مسجد: جامع

امتياز فهما (1398) : 5241

امتياز فهما (1399) : 7447

خدمات کانون

 • خیاطی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • اردويي و گردشگري (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 25 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي رضي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: راميان

مسجد: جامع و حسينيه شهداي رضي

امتياز فهما (1398) : 6150

امتياز فهما (1399) : 7435

خدمات کانون

 • شنبه هاي با کتاب (عمومي)
 • مشارکت در طرح روستاهاي دوستدار کتاب (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • آموزش سواد رسانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

....

کانون علمدار نينوا (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: اروميه

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1398) : 1335

امتياز فهما (1399) : 7434

خدمات کانون

 • روانخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • فوتسال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • فوتبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 4 خدمت دیگر...