....

کانون يحيي بن زيد (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: سبزوار

مسجد: امامزاده يحيي بن زيد (ع)

امتياز فهما (1399) : 8191

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (عمومي)
 • عکاسی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنبه هاي با کتاب (عمومي)
مشاهده 88 خدمت دیگر...

....

کانون علي ابن ابيطالب(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رضوانشهر

مسجد: علي ابن ابي طالب(ع)

امتياز فهما (1399) : 8190

خدمات کانون

 • زبان هاي خارجي (عمومي)
 • ساير (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • حفظ (زير 7 سال)
مشاهده 114 خدمت دیگر...

....

کانون نورالمبين (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: راميان

مسجد: مصلي خان ببين

امتياز فهما (1399) : 8185

خدمات کانون

 • شعر و ادبيات (عمومي)
 • پياده روي (عمومي)
 • فوتبال (زير 7 سال)
مشاهده 93 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد سيد مصطفي خميني (ره) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: شهيد سيد مصطفي خميني (ره)

امتياز فهما (1399) : 8185

خدمات کانون

 • زبان هاي خارجي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اعتقادي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • خودکفايي (عمومي)
مشاهده 246 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت رقيه (س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: حضرت رقيه(س)

امتياز فهما (1399) : 8180

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • اعتقادي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • سایر (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 19 خدمت دیگر...

....

کانون مصباح الهدي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: اراک

مسجد: امام حسين(ع) كارچان

امتياز فهما (1399) : 8156

خدمات کانون

 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • رزمي (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 25 خدمت دیگر...