....

کانون معراج (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: خليل آباد

مسجد: جامع

امتياز فهما (1399) : 11080

خدمات کانون

 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • مهارتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روانخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 11 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد رجايي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: سربيشه

مسجد: فاطمه الزهرا(س)

امتياز فهما (1399) : 11079

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • سبک زندگي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 54 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي هسته اي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: زنجان

شهرستان: زنجان

مسجد: امام حسين (ع)

امتياز فهما (1399) : 11076

خدمات کانون

 • تشکيل هيات انديشه ورز کانون (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • انواع آموزش هاي رايانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مسابقه کتابخواني (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت رقيه (س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کرمان (جنوب)

شهرستان: جيرفت

مسجد: امام علی (ع)

امتياز فهما (1399) : 11060

....

کانون شهداي احمد آباد دئفه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کرمان

شهرستان: رفسنجان

مسجد: النبي (ص)

امتياز فهما (1399) : 11060

خدمات کانون

 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
 • قصه گويي (۷ تا ۱۴ سال)
 • بصيرتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 99 خدمت دیگر...

....

کانون امامزاده سيد داود (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: خور و بيابانک

مسجد: جامع

امتياز فهما (1399) : 11055

خدمات کانون

 • اردويي و گردشگري (۷ تا ۱۴ سال)
 • سبک زندگي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تفسير (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 110 خدمت دیگر...