....

کانون شهداي سرابله (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: ايلام

شهرستان: چرداول

مسجد: قمر بني هاشم(ع)

امتياز فهما (1400) : 10401 (20050+)

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير ويژه

خدمات کانون

 • اردويي و گردشگري (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روانخواني قرآن (عمومي)
 • صحيفه سجاديه (عمومي)
مشاهده 71 خدمت دیگر...

....

کانون آفرينش (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: بروجن

مسجد: مسجدالرضا(ع)

امتياز فهما (1400) : 8519 (85+)

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • اردويي و گردشگري (۷ تا ۱۴ سال)
 • شنبه هاي با کتاب (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مشارکت در طرح روستاهاي دوستدار کتاب (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

....

کانون فاطمه الزهرا (س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: بن

مسجد: جامع

امتياز فهما (1400) : 8300 (1345+)

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • اعتقادي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • رزمي (۷ تا ۱۴ سال)
 • پياده روي (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 95 خدمت دیگر...

....

کانون آيت الله مروج (ره) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: اردبيل

مسجد: توحيد

امتياز فهما (1400) : 8250 (4865+)

خدمات کانون

 • آموزش هاي فني و حرفه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • آموزش هاي فني و حرفه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت قائم (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: ساوه

مسجد: مسلم ابن عقيل(ع)

امتياز فهما (1400) : 8190 (20570+)

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • زبان هاي خارجي (۷ تا ۱۴ سال)
 • کوه‌پيمايي (عمومي)
مشاهده 32 خدمت دیگر...

....

کانون امام علي (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: بروجن

مسجد: امام علي (ع)

امتياز فهما (1400) : 8025 (4380+)

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير ويژه

خدمات کانون

 • بصيرتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • دوره هاي تشکيلااتي و کادرسازي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • قصه گويي (زير 7 سال)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

....

کانون امام حسن مجتبي(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: نهبندان

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1400) : 7833 (3625+)

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير ويژه

خدمات کانون

 • ترويج فرهنگ مطالعه (بالاي ۴۰ سال)
 • فوتسال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 112 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد بابارستمي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: قوچان

مسجد: مهديه

امتياز فهما (1400) : 7700 (2955+)

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير ويژه

خدمات کانون

 • ترويج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
 • اردويي و گردشگري (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تيراندازي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 94 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي سبه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: سبزوار

مسجد: جامع

امتياز فهما (1400) : 7380 (10925+)

خدمات کانون

 • اردويي و گردشگري (عمومي)
 • ساير (عمومي)
 • آموزش هاي فني و حرفه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 48 خدمت دیگر...

....

کانون ميثم تمار (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: بويراحمد

مسجد: فاطمه الزهرا(س)

امتياز فهما (1400) : 7300 (2545+)

خدمات کانون

 • کوه‌پيمايي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مسابقه کتابخواني (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • صحيفه سجاديه (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 66 خدمت دیگر...