کانون غدير (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: بلوري زاده

امتیاز فهما: 19637 (106+)

خدمات کانون

 • روانخواني قرآن (عمومي)
 • تفسير (عمومي)
 • اعتقادي (عمومي)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

کانون صاحب الزمان (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: حضرت صاحب الزمان

امتیاز فهما: 19328 (244+)

خدمات کانون

 • عکاسی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نمايشي (۷ تا ۱۴ سال)
 • زبان هاي خارجي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 117 خدمت دیگر...

کانون شهيد علي گرائيلي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: قائم شهر

مسجد: النبي(ص)

امتیاز فهما: 18664 (1236+)

خدمات کانون

 • حفظ (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • زبان هاي خارجي (۷ تا ۱۴ سال)
 • تجسمي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 319 خدمت دیگر...

کانون ولايت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: امام خميني (ره)

امتیاز فهما: 18153 (776+)

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • پياده روي (۷ تا ۱۴ سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (عمومي)
مشاهده 170 خدمت دیگر...

کانون حضرت خديجه كبري(س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: محمديه

امتیاز فهما: 18151 (216+)

خدمات کانون

 • شناسايي و تشکيل هسته هاي علمي پژوهشي (عمومي)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (عمومي)
 • نهج البلاغه (عمومي)
مشاهده 98 خدمت دیگر...

کانون اخلاص (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: قائم شهر

مسجد: اميرالمومنين(ع)

امتیاز فهما: 17859 (18+)

خدمات کانون

 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • اخلاقي (بالاي ۴۰ سال)
 • شناسايي و تشکيل هسته هاي فرهنگي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

کانون تبيان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: محموديه

امتیاز فهما: 17607 (42+)

خدمات کانون

 • مشاوره (زير 7 سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اخلاقي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

کانون راوي نور (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: ري

مسجد: فيروز آبادي

امتیاز فهما: 17561 (70+)

خدمات کانون

 • نقاشی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • صنایع دستی (بالاي ۴۰ سال)
 • آموزش هاي فني و حرفه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 171 خدمت دیگر...

کانون نور الانوار (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: اروميه

مسجد: حضرت مهدي (عج)

امتیاز فهما: 17316 (18+)

خدمات کانون

 • ترويج فرهنگ مطالعه (عمومي)
 • شناسايي و تشکيل هسته هاي علمي پژوهشي (عمومي)
 • مهارتي (عمومي)
مشاهده 310 خدمت دیگر...

کانون رحمة للعالمين (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: فارسان

مسجد: علي بن ابيطالب (ع)

امتیاز فهما: 17301 (26+)

خدمات کانون

 • تنيس (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخواني قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • اعتقادي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 83 خدمت دیگر...