کانون غدير (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: بلوري زاده

امتیاز فهما: 19637 (458+)

خدمات کانون

 • درسي و تقويتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • زبان هاي خارجي (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخواني قرآن (عمومي)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

کانون صاحب الزمان (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: حضرت صاحب الزمان

امتیاز فهما: 19328 (160+)

خدمات کانون

 • مهارتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • فیلم‌سازی (۷ تا ۱۴ سال)
 • مسابقه کتابخواني (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 117 خدمت دیگر...

کانون شهيد علي گرائيلي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: قائم شهر

مسجد: النبي(ص)

امتیاز فهما: 18664 (1284+)

خدمات کانون

 • اردويي و گردشگري (بالاي ۴۰ سال)
 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تيراندازي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 319 خدمت دیگر...

کانون ولايت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: امام خميني (ره)

امتیاز فهما: 18153 (768+)

خدمات کانون

 • نمايشگاه کتاب (عمومي)
 • قرائت قرآن (عمومي)
 • آموزش سواد رسانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 170 خدمت دیگر...

کانون حضرت خديجه كبري(س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: محمديه

امتیاز فهما: 18151 (202+)

خدمات کانون

 • مهارتهاي 7گانه رايانه اي (عمومي)
 • بصيرتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 98 خدمت دیگر...

کانون اخلاص (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: قائم شهر

مسجد: اميرالمومنين(ع)

امتیاز فهما: 17859 (18+)

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اعتقادي (بالاي ۴۰ سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

کانون تبيان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: محموديه

امتیاز فهما: 17607 (36+)

خدمات کانون

 • اعتقادي (۷ تا ۱۴ سال)
 • مشاوره (زير 7 سال)
 • بصيرتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

کانون راوي نور (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: ري

مسجد: فيروز آبادي

امتیاز فهما: 17561 (88+)

خدمات کانون

 • مشاوره (۷ تا ۱۴ سال)
 • تشکيل هيات انديشه ورز کانون (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اردويي و گردشگري (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 171 خدمت دیگر...

کانون نور الانوار (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: اروميه

مسجد: حضرت مهدي (عج)

امتیاز فهما: 17316 (18+)

خدمات کانون

 • کوه‌پيمايي (عمومي)
 • خودکفايي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مهارتي (عمومي)
مشاهده 310 خدمت دیگر...

کانون رحمة للعالمين (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: فارسان

مسجد: علي بن ابيطالب (ع)

امتیاز فهما: 17301 (26+)

خدمات کانون

 • توليد محتواي فضاي مجازي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تفسير (بالاي ۴۰ سال)
 • توليدات هنري (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 83 خدمت دیگر...