....

کانون معراج الصالحين (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: کاشان

مسجد: باب الحوائج (ع)

امتياز فهما (1399) : 16585

خدمات کانون

 • ترويج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
 • روانخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • فوتسال (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 32 خدمت دیگر...

....

کانون فاطميه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: صومعه سرا

مسجد: جامع تولم شهر

امتياز فهما (1399) : 16080

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • شنا (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون غدير (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: بلوري زاده

امتياز فهما (1399) : 15793

خدمات کانون

 • تفسير (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تيراندازي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تيراندازي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي لارستان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: فارس (جنوب)

شهرستان: لارستان

مسجد: و حسينيه ثارالله(ع)

امتياز فهما (1399) : 15616

خدمات کانون

 • عکاسی (۷ تا ۱۴ سال)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • بصيرتي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 81 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي سيوكي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: تربت حيدريه

مسجد: جامع

امتياز فهما (1399) : 15280

خدمات کانون

 • سایر (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • داستان‌نویسی (۷ تا ۱۴ سال)
 • مهارتهاي 7گانه رايانه اي (عمومي)
مشاهده 101 خدمت دیگر...

....

کانون اسوه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: تهران

مسجد: اعظم

امتياز فهما (1399) : 15060

خدمات کانون

 • فوتسال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اردويي و گردشگري (بالاي ۴۰ سال)
 • اخلاقي (زير 7 سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون شهيدمحمدهدايتي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رشت

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1399) : 15000

خدمات کانون

 • واليبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تنيس (زير 7 سال)
 • کوه‌پيمايي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 186 خدمت دیگر...

....

کانون ذوالفقار (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: تربت جام

مسجد: جامع علوي

امتياز فهما (1399) : 14658

خدمات کانون

 • انواع آموزش هاي رايانه اي (۷ تا ۱۴ سال)
 • روانخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • نهج البلاغه (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 156 خدمت دیگر...

....

کانون امام محمد باقر (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: امام محمد باقر (ع)

امتياز فهما (1399) : 14576

خدمات کانون

 • ابتهال (عمومي)
 • گرافيک (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تفسير (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 277 خدمت دیگر...

....

کانون شاه خراسان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: دشتستان

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1399) : 14576

خدمات کانون

 • فوتبال (۷ تا ۱۴ سال)
 • قصه گويي (۷ تا ۱۴ سال)
 • توليدات هنري (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 109 خدمت دیگر...