معرفی سامانه جامع آمار و اطلاعات کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور

معرفی سامانه جامع آمار و اطلاعات کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور

تاریخ انتشار : ۲۸ اسفند ۱۳۹۶

این مطلب در دست تکمیل می باشد

اهداف

 1. یکپارچه سازی اطلاعات در سطوح مختلف استانی، شهرستانی، کشوری تحت یک بانک اطلاعات یکپارچه
 2. بررسي و ارزيابي وضعيت موجود کانون ها و خدمات ارائه شده از نظركمي و کیفی
 3. تقویت و تسهیل ارتباط بین کانون ها، دبیرخانه ها و ستاد در مناطق مختلف کشور
 4. ایجاد شبکه اطلاع رسانی و ارتباطی بین کانونی
 5. آشنایی کانون های از فعالیت ها خدمات و دریافت خدمات از یکدیگر
 6. شفاف سازی فعالیت های فرهنگی هنری و اجتماعی
 7. آموزش وتوانمندسازی نيروي انساني با هدف تخصصي نمودن بخش هاي کانونی و بهينه سازي كيفيت ارائه خدمات در کانون های مساجد
 8. گسترش ارتباط بین کانونی به منظور تامین منابع مورد نیاز کاربران از طریق خدمات
 9. گسترش کمی و کیفی پايگاه هاي الکترونیکی جديد در حوزه های فرهنگی و هنری
 10. تولید سامانه های نرم افزاری جهت کاهش هزینه های سازمانی
 11. جمع آوری و سازماندهی نمودن کلیه امارهای درخواستی سازمان مرکزی و سایر موسسات
 12. صدور مجوز ها و تغییرات کانون های به صورت الکترونیکی
 13. تجمیع و اصلاح الگوهای ارتباطی موجود در قالب یک سامانه
 14. غیر حضوری شدن و مکانیزه شدن تمام فرایند ها و درخواست ها، گزارش گیری، امتیازدهی، بازرسی، دریافت کمک های نقدی و غیر نقدی
 15. عدم نیاز به مراجعه حضوری افراد به دبیرخانه ها مگر در شرایط خواص
 16. اهمیت به سطوح ارتباط شهرستانی از طریق ایجاد سطح دسترسی
 17. امکان ایجاد مدیریت های بخشی برای شهرستان هایی که تعداد زیاد کانون یا بعد مسافت دارند.
 18. تسریع فرایند بازرسی و جلوگیری از اتلاف زمان و هزینه از طریق کارآمد شدن فرایند ها
 19. انجام کار در یک ساختار تشکیلاتی و جلوگیری از اعمال نظر سلیقه ای
 20. مشخص شدن فرایند ها(صفر تا صد ) انجام امور