ايجاد بستر فعاليت حرفه‌اي در سايه‌سار مساجد مهمترين دستاورد طرح ملي ايران قوي است

ایجاد بستر فعالیت حرفه‌ای در سایه‌سار مساجد مهمترین دستاورد طرح ملی ایران قوی است

تاریخ انتشار : ۲۶ اسفند ۱۳۹۹
ابوالحسني با اشاره به دستاوردهاي طرح ملي ايران قوي گفت: اين طرح به نسل جوان انگيزه داده و از سوي ديگر بستر فعاليت حرفه‌اي در سايه‌سار مساجد را فراهم کرد.

«محمد ابوالحسنی» از داوران طرح ملی ایران قوی در گفت وگو با ستاد ارتباطات رسانه‌ای (فهما)، ضمن تقدیر از آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره ملی طرح ملی ایران قوی اظهار کرد: نخستین مساله‌ای که در این طرح کشوری نظر مرا جلب کرد ظرفیت بالای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور در عرصه‌های مختلف اعم از فعالیت‌های هنری، فرهنگی، ایده، صنایع دستی، کارآفرینی و... بود.


این کارگردان انیمیشن افزود: نوع فعالیتی که در استان‌ها، شهرها و روستاهای کشور در سایه کانون‌های مساجد اتفاق متبلور شده منجر به ایجاد انگیزه برای نسل جوان شده است. معتقدم کار حرفه‌ای ملزومات خاص خود را دارد اما طرح ملی ایران قوی فرصتی را فراهم کرد تا قدم گذاشتن نسل جوان به عرصه‌های حرفه‌ای هنر، فیلم سازی، نمایش، سرود از دل مسجد و برای مسجد رقم بخورد.

وی گفت: این اتفاق زمینه ساز تربیت نسل مسجدی و متعهدی است که می‌تواند در آینده جامعه نقش آفرین باشد، بیش از دو میلیون عضو و بیش از 25 هزار کانون که در نقاط مختلف جغرافیایی کشور فعالیت دارند، نوید بخش کار فرهنگی دقیق در عرصه فعالیت های دینی است.