ميزباني اردوگاه امام خميني (ره) از 1600 نفر از اعضاي کانون هاي مساجد استان تهران

میزبانی اردوگاه امام خمینی (ره) از 1600 نفر از اعضای کانون های مساجد استان تهران

تاریخ انتشار : ۴ مهر ۱۴۰۲
با توجه به پايان يافتن فصل تابستان و طرح «مسجد، کانون نشاط» ستاد هماهنگي کانون هاي فرهنگي هنري کشور، اردوگاه امام خميني (ره) لواسان از 9 تير تا 9 مرداد به مدت يک ماه پذيراي بيش از 30 کانون و 1600 نفر از اعضاي کانون هاي فرهنگي هنري سطح استان تهران بود.

به گزارش روابط عمومی ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد از استان تهران، با توجه به پایان یافتن فصل تابستان و طرح «مسجد، کانون  نشاط» ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری کشور  در راستای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان، اعزام دانش آموزان تهرانی به اردوگاه تابستانی امام خمینی (ره) لواسان به پایان رسید.

اردوگاه امام خمینی (ره) لواسان از 9 تیر تا 9 مرداد به مدت یک ماه پذیرای بیش از 30 کانون و 1600 نفر از اعضای کانون های فرهنگی هنری سطح استان تهران بود.

اعضای کانون ها در مقطع متوسطه اول (7، 8  و 9 دبیرستان) به مدت یک روز و نیم از ساعت 8 صبح تا غروب روز بعد در اردوگاه حضور داشتند و از امکانات رفاهی آن استفاده کردند.

زمین فوتبال، زمین ورزشی، پینت بال، سالن تیراندازی، استخر و غیره از جمله امکاناتی بود که در اردوگاه ویژه اعضای کانونی مهیا شده بود.

انجام بازی های گروهی، برگزاری هیات های دانش آموزی، انجام ورزش های فوتسال و شنا در فضایی شاد و صمیمی و دورهمی های دوستانه از جمله برنامه های کانون ها در طول اقامتشان در اردوگاه امام خمینی (ره) بود.

آب و هوای مناسب و خنک تابستانی اردوگاه نیز دلیل محکمی بر شادابی و نشاط دانش آموزان و فعالیت های مضاعف نوجوانان بود.

طرح غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان در فصل تابستان در 26 هزار کانون فرهنگی هنری سراسر کشور در قالب برنامه های متنوع فرهنگی و هنری اجرا شد.

پایان پیام/