تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱۴۰۰

برگزاری آموزش اسلحه شناسی ویژه نوجوانان کانون «دوستان آسمانی» جهرم

گواهیان گفت: یک دوره کلاس آموزش اسلحه شناسی ویژه نوجوانان کانون فرهنگی وهنری «دوستان آسمانی» جهرم برگزار شد.

بیشتر بخوانید
تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱۴۰۰

تربیت هنرمند متعهد انقلابی رویکرد کانون مصباح در سومین رویداد ملی فهما 

محمدرضا بهرامی گفت: در سومین رویداد ملی فهما و در ذیل شبستان هنر، رویکرد کانون فهمای مصباح تربیت هنرمند متعهد انقلابی است.

بیشتر بخوانید
تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱۴۰۰

۲۴ باب کانون فرهنگی و هنری مساجد در شهرستان ماهنشان فعال است

حجت الاسلام یارمحمدی گفت: ۲۴ باب کانون فرهنگی و هنری مساجد فعال در شهرستان ماهنشان مشارکت خوبی در طرح گوشت قربانی داشتند.

بیشتر بخوانید
تاریخ انتشار : ۱۴ آبان ۱۴۰۰

اکران فیلم سینمایی ویژه بچه های مسجد در کانون «حضرت ابوالفضل (ع)»

پاریاور از اکران یک فیلم سینمایی ویژه بچه های مسجد در کانون فرهنگی و هنری «حضرت ابوالفضل (ع)» شهرستان جهرم خبر داد.

بیشتر بخوانید
تاریخ انتشار : ۱۴ آبان ۱۴۰۰

نشست بصیرتی روز «دانش آموز» در کانون «الزهرا (س)» جهرم برگزار شد

حضوری گفت: ویژه برنامه نشست بصیرتی و گرامی داشت روز «دانش آموز» در کانون فرهنگی و هنری «الزهرا (س)» شهرستان جهرم برگزار شد.

بیشتر بخوانید