جستجوی خدمات جستجوی خدمات

ردیف استان شهرستان نام کانون نوع فعاليت جنسيت گروه سني مشاهده صفحه اختصاصي کانون
ردیف
استان
شهرستان
نام کانون
نوع فعاليت
جنسيت
گروه سني
مشاهده صفحه اختصاصي کانون
۱
آذربايجان شرقي سراب شهدای اردلان ترويج فرهنگ مطالعه مرد عمومي صفحه اختصاصی کانون
۲
لرستان اليگودرز حضرت شاه چراغ خیاطی زن ۷ تا ۱۴ سال صفحه اختصاصی کانون
۳
خراسان رضوي گناباد بقیه اله مهارتي عمومي ۱۴ تا ۲۱ سال صفحه اختصاصی کانون
۴
سيستان وبلوچستان هامون میثاق اخلاقي مرد ۷ تا ۱۴ سال صفحه اختصاصی کانون
۵
قم قم شهدای صرم تفسير زن ۲۱ تا ۴۰ سال صفحه اختصاصی کانون
۶
خراسان رضوي تربت حيدريه امام سجاد (ع) فوتسال مرد ۱۴ تا ۲۱ سال صفحه اختصاصی کانون
۷
مرکزي اراک شهدا نهج البلاغه مرد ۷ تا ۱۴ سال صفحه اختصاصی کانون
۸
لرستان اليگودرز حضرت شاه چراغ تصویرسازی عمومي ۷ تا ۱۴ سال صفحه اختصاصی کانون
۹
سيستان وبلوچستان هامون میثاق اعتقادي مرد ۷ تا ۱۴ سال صفحه اختصاصی کانون
۱۰
سيستان وبلوچستان هامون میثاق قرائت قرآن مرد ۷ تا ۱۴ سال صفحه اختصاصی کانون