ردیف استان شهرستان نام کانون نوع فعاليت جنسيت گروه سني مشاهده صفحه اختصاصي کانون
ردیف
استان
شهرستان
نام کانون
نوع فعاليت
جنسيت
گروه سني
مشاهده صفحه اختصاصي کانون
۱۹۱
اصفهان گلپايگان سيد الشهداء (ع) ترويج فرهنگ مطالعه مرد ۷ تا ۱۴ سال
۱۹۲
هرمزگان (منطقه آزاد قشم) قشم موسي بن جعفر(ع) روخواني قرآن عمومي ۷ تا ۱۴ سال
۱۹۳
اصفهان کاشان گل نرگس سرود مرد ۷ تا ۱۴ سال
۱۹۴
اردبيل پارس آباد دين و دانش روانخواني قرآن زن ۷ تا ۱۴ سال
۱۹۵
تهران تهران اشراق نمايشگاه کتاب عمومي عمومي
۱۹۶
اردبيل پارس آباد كوثر اعتقادي مرد ۷ تا ۱۴ سال
۱۹۷
اردبيل پارس آباد دين و دانش روخواني قرآن زن ۲۱ تا ۴۰ سال
۱۹۸
اردبيل پارس آباد كوثر تفسير مرد بالاي ۴۰ سال
۱۹۹
اصفهان گلپايگان سيد الشهداء (ع) نقاشی زن ۷ تا ۱۴ سال
۲۰۰
مرکزي زرنديه شهداي مامونيه مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي عمومي عمومي