ردیف استان شهرستان نام کانون نوع فعاليت جنسيت گروه سني مشاهده صفحه اختصاصي کانون
ردیف
استان
شهرستان
نام کانون
نوع فعاليت
جنسيت
گروه سني
مشاهده صفحه اختصاصي کانون
۲۱۱
اصفهان گلپايگان سيد الشهداء (ع) نقاشی مرد زير 7 سال
۲۱۲
يزد بهاباد موعود الامم مداحي مرد ۱۴ تا ۲۱ سال
۲۱۳
اصفهان خور و بيابانک حضرت ابوالفضل(ع) کارآفريني زن ۲۱ تا ۴۰ سال
۲۱۴
اردبيل پارس آباد كوثر اعتقادي مرد ۲۱ تا ۴۰ سال
۲۱۵
خوزستان آغاجاري امام خميني(ره) ترويج فرهنگ مطالعه زن ۱۴ تا ۲۱ سال
۲۱۶
خوزستان آغاجاري امام خميني(ره) مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي زن ۲۱ تا ۴۰ سال
۲۱۷
اصفهان گلپايگان سيد الشهداء (ع) مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي زن ۲۱ تا ۴۰ سال
۲۱۸
مرکزي زرنديه شهداي مامونيه مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي عمومي عمومي
۲۱۹
اصفهان کاشان گل نرگس ارائه خدمات رايانه اي عمومي ۱۴ تا ۲۱ سال
۲۲۰
قزوين آوج هاديان امت نمايشي عمومي عمومي