ردیف استان شهرستان نام کانون نوع فعاليت جنسيت گروه سني مشاهده صفحه اختصاصي کانون
ردیف
استان
شهرستان
نام کانون
نوع فعاليت
جنسيت
گروه سني
مشاهده صفحه اختصاصي کانون
۲۲۱
اردبيل پارس آباد دين و دانش روخواني قرآن زن ۷ تا ۱۴ سال
۲۲۲
گلستان گاليکش النبي (ص) کاریکاتور مرد ۲۱ تا ۴۰ سال
۲۲۳
خوزستان آغاجاري امام خميني(ره) مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي زن ۲۱ تا ۴۰ سال
۲۲۴
خراسان جنوبي خوسف علقمه شنبه هاي با کتاب مرد زير 7 سال
۲۲۵
خراسان جنوبي خوسف علقمه اردويي و گردشگري مرد ۲۱ تا ۴۰ سال
۲۲۶
اردبيل پارس آباد كوثر اعتقادي مرد ۲۱ تا ۴۰ سال
۲۲۷
قزوين آوج هاديان امت سبک زندگي عمومي عمومي
۲۲۸
اردبيل پارس آباد دين و دانش اعتقادي مرد ۲۱ تا ۴۰ سال
۲۲۹
اصفهان فريدن سيدالشهداء(ع)- چهل خانه نمايشگاه کتاب عمومي عمومي
۲۳۰
يزد بهاباد موعود الامم اخلاقي زن ۲۱ تا ۴۰ سال