ردیف استان شهرستان نام کانون نوع فعاليت جنسيت گروه سني مشاهده صفحه اختصاصي کانون
ردیف
استان
شهرستان
نام کانون
نوع فعاليت
جنسيت
گروه سني
مشاهده صفحه اختصاصي کانون
۲۷۱
اصفهان فريدن سيدالشهداء(ع)- چهل خانه شنا مرد ۱۴ تا ۲۱ سال
۲۷۲
قزوين آوج هاديان امت آموزش سواد رسانه اي عمومي ۲۱ تا ۴۰ سال
۲۷۳
آذربايجان شرقي هشترود مولا علي(ع) توليد محصولات متناسب با فضاي مجازي مرد ۲۱ تا ۴۰ سال
۲۷۴
فارس لامرد امام زين العابدين(ع) تفسير عمومي ۱۴ تا ۲۱ سال
۲۷۵
اردبيل پارس آباد كوثر روانخواني قرآن مرد ۱۴ تا ۲۱ سال
۲۷۶
تهران تهران اشراق تئاتر زن ۱۴ تا ۲۱ سال
۲۷۷
خراسان رضوي فريمان معصومين (ع) مسابقه کتابخواني عمومي ۱۴ تا ۲۱ سال
۲۷۸
اردبيل پارس آباد باقرالعلوم(ع) روخواني قرآن مرد بالاي ۴۰ سال
۲۷۹
اردبيل پارس آباد كوثر تفسير مرد بالاي ۴۰ سال
۲۸۰
اردبيل پارس آباد باقرالعلوم(ع) روانخواني قرآن مرد ۲۱ تا ۴۰ سال