ردیف استان شهرستان نام کانون نوع فعاليت جنسيت گروه سني مشاهده صفحه اختصاصي کانون
ردیف
استان
شهرستان
نام کانون
نوع فعاليت
جنسيت
گروه سني
مشاهده صفحه اختصاصي کانون
۲۹۱
اردبيل پارس آباد باقرالعلوم(ع) اخلاقي مرد ۷ تا ۱۴ سال
۲۹۲
قزوين تاکستان خاتم الانبيا ء خیاطی زن ۱۴ تا ۲۱ سال
۲۹۳
اردبيل پارس آباد باقرالعلوم(ع) روانخواني قرآن مرد ۲۱ تا ۴۰ سال
۲۹۴
خراسان رضوي فريمان معصومين (ع) تواشيح مرد ۱۴ تا ۲۱ سال
۲۹۵
اردبيل پارس آباد كوثر تفسير مرد ۷ تا ۱۴ سال
۲۹۶
خراسان رضوي سبزوار شهداي هاشم آباد توليد محصولات متناسب با فضاي مجازي مرد ۱۴ تا ۲۱ سال
۲۹۷
يزد بهاباد موعود الامم مداحي مرد ۱۴ تا ۲۱ سال
۲۹۸
خراسان رضوي فريمان معصومين (ع) مسابقه کتابخواني عمومي ۱۴ تا ۲۱ سال
۲۹۹
اصفهان گلپايگان سيد الشهداء (ع) اخلاقي زن ۲۱ تا ۴۰ سال
۳۰۰
اردبيل پارس آباد باقرالعلوم(ع) قرائت قرآن مرد ۷ تا ۱۴ سال