ردیف استان شهرستان نام کانون نوع فعاليت جنسيت گروه سني مشاهده صفحه اختصاصي کانون
ردیف
استان
شهرستان
نام کانون
نوع فعاليت
جنسيت
گروه سني
مشاهده صفحه اختصاصي کانون
۳۰۱
آذربايجان شرقي هشترود مولا علي(ع) کارآفريني مرد ۱۴ تا ۲۱ سال
۳۰۲
اصفهان کاشان گل نرگس شنا مرد ۱۴ تا ۲۱ سال
۳۰۳
اصفهان فريدن سيدالشهداء(ع)- چهل خانه فوتسال مرد ۱۴ تا ۲۱ سال
۳۰۴
يزد بهاباد موعود الامم ترويج فرهنگ مطالعه عمومي ۱۴ تا ۲۱ سال
۳۰۵
اصفهان کاشان گل نرگس ارائه خدمات رايانه اي عمومي ۱۴ تا ۲۱ سال
۳۰۶
آذربايجان شرقي هشترود مولا علي(ع) ارائه خدمات رايانه اي عمومي ۲۱ تا ۴۰ سال
۳۰۷
اردبيل پارس آباد دين و دانش اخلاقي زن ۱۴ تا ۲۱ سال
۳۰۸
قزوين آوج هاديان امت بصيرتي مرد ۲۱ تا ۴۰ سال
۳۰۹
تهران تهران اشراق پياده روي عمومي عمومي
۳۱۰
قزوين تاکستان خاتم الانبيا ء خیاطی زن ۱۴ تا ۲۱ سال