ردیف استان شهرستان نام کانون نوع فعاليت جنسيت گروه سني مشاهده صفحه اختصاصي کانون
ردیف
استان
شهرستان
نام کانون
نوع فعاليت
جنسيت
گروه سني
مشاهده صفحه اختصاصي کانون
۴۱
خراسان جنوبي خوسف علقمه خودکفايي مرد ۱۴ تا ۲۱ سال
۴۲
گلستان گاليکش النبي (ص) مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي زن ۱۴ تا ۲۱ سال
۴۳
گلستان گاليکش النبي (ص) خودکفايي مرد ۲۱ تا ۴۰ سال
۴۴
تهران تهران اشراق نمايشگاه کتاب عمومي عمومي
۴۵
خراسان جنوبي خوسف علقمه سبک زندگي مرد ۲۱ تا ۴۰ سال
۴۶
فارس لامرد امام زين العابدين(ع) واليبال عمومي عمومي
۴۷
گلستان گاليکش النبي (ص) مداحي عمومي ۱۴ تا ۲۱ سال
۴۸
اصفهان گلپايگان سيد الشهداء (ع) مهارتي زن ۱۴ تا ۲۱ سال
۴۹
اصفهان گلپايگان سيد الشهداء (ع) اخلاقي زن ۲۱ تا ۴۰ سال
۵۰
قزوين تاکستان خاتم الانبيا ء شنا مرد ۱۴ تا ۲۱ سال