ردیف استان شهرستان نام کانون نوع فعاليت جنسيت گروه سني مشاهده صفحه اختصاصي کانون
ردیف
استان
شهرستان
نام کانون
نوع فعاليت
جنسيت
گروه سني
مشاهده صفحه اختصاصي کانون
۷۱
گلستان گاليکش النبي (ص) خودکفايي مرد ۲۱ تا ۴۰ سال
۷۲
اصفهان کاشان گل نرگس انواع آموزش هاي رايانه اي عمومي ۱۴ تا ۲۱ سال
۷۳
اصفهان فلاورجان خاتم الانبياء(ص) اخلاقي عمومي ۲۱ تا ۴۰ سال
۷۴
گيلان شفت شهداي چكوسر عکاسی زن ۷ تا ۱۴ سال
۷۵
گلستان گاليکش النبي (ص) کوه‌پيمايي عمومي ۲۱ تا ۴۰ سال
۷۶
خراسان جنوبي خوسف علقمه سبک زندگي مرد ۲۱ تا ۴۰ سال
۷۷
خراسان رضوي جوين شهداي رازي مشاوره زن ۲۱ تا ۴۰ سال
۷۸
گلستان گاليکش النبي (ص) نمايشگاه کتاب مرد ۱۴ تا ۲۱ سال
۷۹
اصفهان گلپايگان سيد الشهداء (ع) اخلاقي زن ۱۴ تا ۲۱ سال
۸۰
بوشهر بوشهر محمد رسول الله(ص) فوتبال مرد ۱۴ تا ۲۱ سال