ردیف استان شهرستان نام کانون نوع فعاليت جنسيت گروه سني مشاهده صفحه اختصاصي کانون
ردیف
استان
شهرستان
نام کانون
نوع فعاليت
جنسيت
گروه سني
مشاهده صفحه اختصاصي کانون
۱
سيستان وبلوچستان زابل بقيه اله(عج) روخواني قرآن مرد بالاي ۴۰ سال
۲
تهران تهران ستاد مرکزي فهما تفسير زن ۷ تا ۱۴ سال
۳
خوزستان دشت آزادگان انصارالمهدي نمايشي مرد عمومي
۴
اصفهان اصفهان مصباح الهداية مسابقه کتابخواني مرد ۲۱ تا ۴۰ سال
۵
اصفهان خور و بيابانک سيد الشهداء(ع) داستان‌نویسی مرد ۷ تا ۱۴ سال
۶
تهران تهران مدافعان حرم فوتسال مرد عمومي
۷
آذربايجان شرقي هشترود مولا علي(ع) اعتقادي مرد ۷ تا ۱۴ سال
۸
اصفهان کاشان گل نرگس انواع آموزش هاي رايانه اي عمومي ۱۴ تا ۲۱ سال
۹
تهران تهران اشراق اردويي و گردشگري مرد ۷ تا ۱۴ سال
۱۰
قزوين تاکستان خاتم الانبيا ء پياده روي عمومي ۱۴ تا ۲۱ سال
۱۱
فارس لامرد امام زين العابدين(ع) قرائت قرآن عمومي عمومي
۱۲
اردبيل پارس آباد كوثر تفسير مرد ۷ تا ۱۴ سال
۱۳
يزد بهاباد موعود الامم نمايشگاه کتاب عمومي ۱۴ تا ۲۱ سال
۱۴
گلستان گاليکش النبي (ص) کوه‌پيمايي عمومي ۲۱ تا ۴۰ سال
۱۵
خراسان جنوبي خوسف علقمه سبک زندگي مرد ۲۱ تا ۴۰ سال
۱۶
قزوين تاکستان خاتم الانبيا ء اخلاقي مرد ۱۴ تا ۲۱ سال
۱۷
گلستان گاليکش النبي (ص) تئاتر عمومي ۱۴ تا ۲۱ سال
۱۸
اردبيل پارس آباد كوثر اعتقادي مرد ۷ تا ۱۴ سال
۱۹
اصفهان فريدن سيدالشهداء(ع)- چهل خانه شنبه هاي با کتاب عمومي عمومي
۲۰
فارس لامرد امام زين العابدين(ع) واليبال عمومي عمومي
۲۱
اصفهان گلپايگان سيد الشهداء (ع) نقاشی مرد ۷ تا ۱۴ سال
۲۲
تهران تهران اشراق اردويي و گردشگري عمومي بالاي ۴۰ سال
۲۳
اردبيل پارس آباد كوثر اخلاقي مرد ۷ تا ۱۴ سال
۲۴
اصفهان گلپايگان سيد الشهداء (ع) نقاشی مرد زير 7 سال
۲۵
گلستان گاليکش النبي (ص) خودکفايي مرد ۲۱ تا ۴۰ سال
۲۶
اردبيل پارس آباد كوثر روانخواني قرآن مرد ۷ تا ۱۴ سال
۲۷
گلستان گاليکش النبي (ص) مداحي عمومي ۱۴ تا ۲۱ سال
۲۸
تهران تهران اشراق اردويي و گردشگري زن ۱۴ تا ۲۱ سال
۲۹
قزوين تاکستان خاتم الانبيا ء شنا مرد ۱۴ تا ۲۱ سال
۳۰
تهران تهران ستاد مرکزي فهما مهارتي زن ۱۴ تا ۲۱ سال
۳۱
فارس لامرد امام زين العابدين(ع) نهج البلاغه عمومي عمومي
۳۲
فارس لامرد امام زين العابدين(ع) تنيس عمومي ۱۴ تا ۲۱ سال
۳۳
گلستان گاليکش النبي (ص) تواشيح مرد ۱۴ تا ۲۱ سال
۳۴
اصفهان کاشان گل نرگس توليد محتواي فضاي مجازي عمومي ۱۴ تا ۲۱ سال
۳۵
اصفهان گلپايگان سيد الشهداء (ع) مهارتي مرد ۱۴ تا ۲۱ سال
۳۶
تهران تهران ستاد مرکزي فهما نهج البلاغه مرد ۷ تا ۱۴ سال
۳۷
قزوين تاکستان خاتم الانبيا ء مشاوره زن ۲۱ تا ۴۰ سال
۳۸
اصفهان گلپايگان سيد الشهداء (ع) اخلاقي زن ۲۱ تا ۴۰ سال
۳۹
گلستان گاليکش النبي (ص) تجسمي مرد ۲۱ تا ۴۰ سال
۴۰
گلستان گاليکش النبي (ص) آموزش پويانمايي مرد ۱۴ تا ۲۱ سال
۴۱
اصفهان فلاورجان خاتم الانبياء(ص) اخلاقي عمومي ۲۱ تا ۴۰ سال
۴۲
سيستان وبلوچستان ايرانشهر شهداي جعفرآباد ارائه خدمات رايانه اي عمومي ۱۴ تا ۲۱ سال
۴۳
خراسان رضوي جوين شهداي رازي مشاوره زن ۲۱ تا ۴۰ سال
۴۴
يزد بهاباد موعود الامم قصه گويي عمومي ۷ تا ۱۴ سال
۴۵
اصفهان گلپايگان سيد الشهداء (ع) اخلاقي زن ۱۴ تا ۲۱ سال
۴۶
فارس لامرد امام زين العابدين(ع) بسکتبال عمومي عمومي
۴۷
قزوين آوج هاديان امت نمايشي عمومي عمومي
۴۸
کرمان بم منتظران مهدي (عج) تفسير عمومي عمومي
۴۹
اردبيل پارس آباد كوثر قرائت قرآن مرد ۷ تا ۱۴ سال
۵۰
فارس لامرد امام زين العابدين(ع) روخواني قرآن عمومي عمومي
۵۱
گلستان گاليکش النبي (ص) نمايشگاه کتاب مرد ۱۴ تا ۲۱ سال
۵۲
اردبيل پارس آباد كوثر روانخواني قرآن مرد ۱۴ تا ۲۱ سال
۵۳
اصفهان خور و بيابانک حضرت ابوالفضل(ع) کارآفريني زن ۲۱ تا ۴۰ سال
۵۴
گلستان گاليکش النبي (ص) قصه گويي زن ۱۴ تا ۲۱ سال
۵۵
قزوين آوج هاديان امت اخلاقي زن ۱۴ تا ۲۱ سال
۵۶
فارس لامرد امام زين العابدين(ع) تفسير عمومي ۱۴ تا ۲۱ سال
۵۷
اصفهان گلپايگان سيد الشهداء (ع) مهارتي زن ۱۴ تا ۲۱ سال
۵۸
تهران تهران اشراق نمايشگاه کتاب عمومي عمومي
۵۹
خوزستان آغاجاري امام خميني(ره) مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي زن ۲۱ تا ۴۰ سال
۶۰
بوشهر بوشهر محمد رسول الله(ص) فوتبال مرد ۱۴ تا ۲۱ سال
۶۱
اردبيل پارس آباد كوثر اخلاقي مرد ۱۴ تا ۲۱ سال
۶۲
گيلان شفت شهداي چكوسر عکاسی زن ۷ تا ۱۴ سال
۶۳
فارس لامرد امام زين العابدين(ع) تيراندازي مرد ۷ تا ۱۴ سال
۶۴
اردبيل پارس آباد كوثر تفسير مرد ۱۴ تا ۲۱ سال
۶۵
گلستان گاليکش النبي (ص) نهج البلاغه زن ۱۴ تا ۲۱ سال
۶۶
اردبيل پارس آباد كوثر تفسير مرد بالاي ۴۰ سال
۶۷
اصفهان فريدن سيدالشهداء(ع)- چهل خانه نمايشگاه کتاب عمومي عمومي
۶۸
تهران تهران اشراق خیاطی زن ۱۴ تا ۲۱ سال
۶۹
قزوين آوج هاديان امت سبک زندگي عمومي عمومي
۷۰
اصفهان گلپايگان سيد الشهداء (ع) مهارتي مرد ۲۱ تا ۴۰ سال
۷۱
گلستان گاليکش النبي (ص) قرائت قرآن مرد ۷ تا ۱۴ سال
۷۲
گيلان شفت شهداي چكوسر نمايشي زن ۷ تا ۱۴ سال
۷۳
مرکزي زرنديه شهداي مامونيه مداحي عمومي عمومي
۷۴
گلستان گاليکش النبي (ص) مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي زن ۱۴ تا ۲۱ سال
۷۵
اردبيل پارس آباد كوثر قرائت قرآن مرد ۱۴ تا ۲۱ سال
۷۶
قزوين تاکستان خاتم الانبيا ء واليبال مرد ۱۴ تا ۲۱ سال
۷۷
قزوين تاکستان خاتم الانبيا ء روانخواني قرآن زن ۱۴ تا ۲۱ سال
۷۸
تهران تهران اشراق مسابقه کتابخواني عمومي عمومي
۷۹
اصفهان کاشان گل نرگس ارائه خدمات رايانه اي زن ۱۴ تا ۲۱ سال
۸۰
اردبيل پارس آباد دين و دانش روخواني قرآن مرد ۷ تا ۱۴ سال
۸۱
يزد بهاباد موعود الامم فوتسال زن ۷ تا ۱۴ سال
۸۲
آذربايجان شرقي هشترود مولا علي(ع) مشاوره مرد ۲۱ تا ۴۰ سال
۸۳
خراسان جنوبي خوسف علقمه خودکفايي مرد ۱۴ تا ۲۱ سال
۸۴
اردبيل پارس آباد كوثر روانخواني قرآن مرد ۲۱ تا ۴۰ سال
۸۵
خوزستان آغاجاري امام خميني(ره) ترويج فرهنگ مطالعه زن ۱۴ تا ۲۱ سال
۸۶
تهران تهران اشراق آموزش هاي فني و حرفه اي مرد ۷ تا ۱۴ سال
۸۷
تهران تهران اشراق نقاشی زن ۷ تا ۱۴ سال
۸۸
فارس لامرد امام زين العابدين(ع) پياده روي عمومي عمومي
۸۹
اردبيل پارس آباد كوثر اعتقادي مرد ۲۱ تا ۴۰ سال
۹۰
اردبيل پارس آباد كوثر تفسير مرد ۲۱ تا ۴۰ سال
۹۱
اصفهان گلپايگان سيد الشهداء (ع) مهارتي زن ۲۱ تا ۴۰ سال
۹۲
گلستان گاليکش معاد بصيرتي مرد ۷ تا ۱۴ سال
۹۳
گيلان شفت شهداي چكوسر نقاشی زن ۷ تا ۱۴ سال
۹۴
اصفهان گلپايگان سيد الشهداء (ع) نقاشی زن زير 7 سال
۹۵
اصفهان اصفهان فدك فوتبال عمومي عمومي
۹۶
اردبيل پارس آباد كوثر اعتقادي مرد ۱۴ تا ۲۱ سال
۹۷
قزوين تاکستان خاتم الانبيا ء سبک زندگي عمومي ۲۱ تا ۴۰ سال
۹۸
قزوين آوج هاديان امت عکاسی عمومي عمومي
۹۹
مرکزي زرنديه شهداي مامونيه شعر عمومي عمومي
۱۰۰
خوزستان دشت آزادگان انصارالمهدي رزمي مرد عمومي