ردیف استان شهرستان نام کانون نوع فعاليت جنسيت گروه سني مشاهده صفحه اختصاصي کانون
ردیف
استان
شهرستان
نام کانون
نوع فعاليت
جنسيت
گروه سني
مشاهده صفحه اختصاصي کانون
۱۲۱
قزوين آوج هاديان امت اخلاقي زن ۱۴ تا ۲۱ سال
۱۲۲
گيلان شفت شهداي چكوسر نقاشی زن ۷ تا ۱۴ سال
۱۲۳
گلستان گاليکش النبي (ص) کاریکاتور مرد ۲۱ تا ۴۰ سال
۱۲۴
اصفهان خور و بيابانک حضرت ابوالفضل(ع) کارآفريني زن ۲۱ تا ۴۰ سال
۱۲۵
قزوين آوج هاديان امت سبک زندگي عمومي عمومي
۱۲۶
گلستان گاليکش معاد بصيرتي مرد ۷ تا ۱۴ سال
۱۲۷
اصفهان گلپايگان سيد الشهداء (ع) اخلاقي زن ۲۱ تا ۴۰ سال
۱۲۸
اردبيل پارس آباد دين و دانش روخواني قرآن مرد ۱۴ تا ۲۱ سال
۱۲۹
اصفهان فريدن سيدالشهداء(ع)- چهل خانه شنبه هاي با کتاب عمومي عمومي
۱۳۰
اردبيل پارس آباد كوثر اخلاقي مرد ۷ تا ۱۴ سال