ردیف استان شهرستان نام کانون نوع فعاليت جنسيت گروه سني مشاهده صفحه اختصاصي کانون
ردیف
استان
شهرستان
نام کانون
نوع فعاليت
جنسيت
گروه سني
مشاهده صفحه اختصاصي کانون
۲۴۱
گلستان گاليکش النبي (ص) پرده خواني عمومي ۲۱ تا ۴۰ سال
۲۴۲
يزد بهاباد موعود الامم مشاوره زن ۲۱ تا ۴۰ سال
۲۴۳
يزد بهاباد موعود الامم اخلاقي زن ۲۱ تا ۴۰ سال
۲۴۴
سيستان وبلوچستان ايرانشهر شهداي جعفرآباد ارائه خدمات رايانه اي عمومي ۱۴ تا ۲۱ سال
۲۴۵
خوزستان آغاجاري امام خميني(ره) ترويج فرهنگ مطالعه زن ۱۴ تا ۲۱ سال
۲۴۶
اردبيل پارس آباد دين و دانش تفسير زن ۲۱ تا ۴۰ سال
۲۴۷
گلستان گاليکش النبي (ص) کاریکاتور زن ۱۴ تا ۲۱ سال
۲۴۸
قزوين تاکستان خاتم الانبيا ء نمايشگاه کتاب عمومي عمومي
۲۴۹
اردبيل پارس آباد باقرالعلوم(ع) اخلاقي مرد ۱۴ تا ۲۱ سال
۲۵۰
اصفهان کاشان گل نرگس توليدات هنري مرد ۲۱ تا ۴۰ سال