ردیف استان شهرستان نام کانون نوع فعاليت جنسيت گروه سني مشاهده صفحه اختصاصي کانون
ردیف
استان
شهرستان
نام کانون
نوع فعاليت
جنسيت
گروه سني
مشاهده صفحه اختصاصي کانون
۲۵۱
گيلان بندرانزلي معبر اعتقادي مرد ۱۴ تا ۲۱ سال
۲۵۲
اصفهان گلپايگان سيد الشهداء (ع) سبک زندگي مرد ۲۱ تا ۴۰ سال
۲۵۳
تهران تهران اشراق کوه‌پيمايي مرد ۱۴ تا ۲۱ سال
۲۵۴
خوزستان دشت آزادگان انصارالمهدي مسابقه کتابخواني عمومي عمومي
۲۵۵
اردبيل پارس آباد دين و دانش روخواني قرآن زن ۱۴ تا ۲۱ سال
۲۵۶
اصفهان فريدن سيدالشهداء(ع)- چهل خانه مشارکت در طرح روستاهاي دوستدار کتاب عمومي عمومي
۲۵۷
اردبيل پارس آباد كوثر اعتقادي مرد ۷ تا ۱۴ سال
۲۵۸
گلستان گاليکش النبي (ص) پرده خواني عمومي ۲۱ تا ۴۰ سال
۲۵۹
اصفهان کاشان گل نرگس شنا مرد ۱۴ تا ۲۱ سال
۲۶۰
آذربايجان شرقي هشترود مولا علي(ع) مشاوره مرد ۲۱ تا ۴۰ سال