ردیف استان شهرستان نام کانون نوع فعاليت جنسيت گروه سني مشاهده صفحه اختصاصي کانون
ردیف
استان
شهرستان
نام کانون
نوع فعاليت
جنسيت
گروه سني
مشاهده صفحه اختصاصي کانون
۸۱
فارس لامرد امام زين العابدين(ع) پياده روي عمومي عمومي
۸۲
قزوين تاکستان خاتم الانبيا ء مشاوره زن ۲۱ تا ۴۰ سال
۸۳
يزد بهاباد موعود الامم قصه گويي عمومي ۷ تا ۱۴ سال
۸۴
اصفهان فريدن سيدالشهداء(ع)- چهل خانه شنبه هاي با کتاب عمومي عمومي
۸۵
تهران تهران اشراق اردويي و گردشگري مرد ۷ تا ۱۴ سال
۸۶
تهران تهران اشراق مسابقه کتابخواني عمومي عمومي
۸۷
قزوين تاکستان خاتم الانبيا ء سبک زندگي عمومي ۲۱ تا ۴۰ سال
۸۸
فارس لامرد امام زين العابدين(ع) بسکتبال عمومي عمومي
۸۹
اردبيل پارس آباد كوثر تفسير مرد ۲۱ تا ۴۰ سال
۹۰
فارس لامرد امام زين العابدين(ع) تنيس عمومي ۱۴ تا ۲۱ سال