ردیف استان شهرستان نام کانون نوع فعاليت جنسيت گروه سني مشاهده صفحه اختصاصي کانون
ردیف
استان
شهرستان
نام کانون
نوع فعاليت
جنسيت
گروه سني
مشاهده صفحه اختصاصي کانون
۱
خوزستان دشت آزادگان انصارالمهدي نمايشي مرد عمومي
۲
آذربايجان غربي اروميه جوانان گل تپه * تفسير زن ۷ تا ۱۴ سال
۳
سيستان وبلوچستان زابل بقيه اله(عج) روخواني قرآن مرد بالاي ۴۰ سال
۴
تهران تهران مدافعان حرم فوتسال مرد عمومي
۵
اصفهان خور و بيابانك سيد الشهداء «س» داستان‌نویسی مرد ۷ تا ۱۴ سال
۶
اصفهان اصفهان مصباح الهداية مسابقه کتابخواني مرد ۲۱ تا ۴۰ سال
۷
اردبيل پارس آباد كوثر تفسير مرد ۲۱ تا ۴۰ سال
۸
فارس لامرد امام زين العابدين(ع) پياده روي عمومي عمومي
۹
گيلان شفت شهداي چكوسر نقاشی زن ۷ تا ۱۴ سال
۱۰
اردبيل پارس آباد كوثر تفسير مرد ۱۴ تا ۲۱ سال
۱۱
قزوين آوج هاديان امت نمايشي عمومي عمومي
۱۲
اردبيل پارس آباد كوثر روانخواني قرآن مرد ۷ تا ۱۴ سال
۱۳
اصفهان فريدن سيدالشهداء(ع)- چهل خانه شنبه هاي با کتاب عمومي عمومي
۱۴
اردبيل پارس آباد كوثر روانخواني قرآن مرد ۲۱ تا ۴۰ سال
۱۵
گلستان گاليكش النبي (ص) قصه گويي زن ۱۴ تا ۲۱ سال
۱۶
قزوين تاكستان خاتم الانبيا ء پياده روي عمومي ۱۴ تا ۲۱ سال
۱۷
اصفهان اصفهان فدك فوتبال عمومي عمومي
۱۸
گلستان گاليكش النبي (ص) تجسمي مرد ۲۱ تا ۴۰ سال
۱۹
فارس لامرد امام زين العابدين(ع) تفسير عمومي ۱۴ تا ۲۱ سال
۲۰
گلستان گاليكش النبي (ص) تئاتر عمومي ۱۴ تا ۲۱ سال
۲۱
فارس لامرد امام زين العابدين(ع) تيراندازي مرد ۷ تا ۱۴ سال
۲۲
فارس لامرد امام زين العابدين(ع) تنيس عمومي ۱۴ تا ۲۱ سال
۲۳
مركزي زرنديه شهداي مامونيه مداحي عمومي عمومي
۲۴
فارس لامرد امام زين العابدين(ع) بسکتبال عمومي عمومي
۲۵
اردبيل پارس آباد كوثر قرائت قرآن مرد ۷ تا ۱۴ سال
۲۶
فارس لامرد امام زين العابدين(ع) روخواني قرآن عمومي عمومي
۲۷
اردبيل پارس آباد كوثر تفسير مرد بالاي ۴۰ سال
۲۸
اردبيل پارس آباد كوثر روانخواني قرآن مرد ۱۴ تا ۲۱ سال
۲۹
اردبيل پارس آباد كوثر تفسير مرد ۷ تا ۱۴ سال
۳۰
آذربايجان غربي اروميه جوانان گل تپه * مهارتي زن ۱۴ تا ۲۱ سال
۳۱
تهران تهران اشراق خیاطی زن ۱۴ تا ۲۱ سال
۳۲
گيلان شفت شهداي چكوسر نمايشي زن ۷ تا ۱۴ سال
۳۳
تهران تهران اشراق آموزش هاي فني و حرفه اي مرد ۷ تا ۱۴ سال
۳۴
قزوين تاكستان خاتم الانبيا ء واليبال مرد ۱۴ تا ۲۱ سال
۳۵
اصفهان گلپايگان سيد الشهداء «س» مهارتي مرد ۱۴ تا ۲۱ سال
۳۶
تهران تهران اشراق نقاشی زن ۷ تا ۱۴ سال
۳۷
اصفهان گلپايگان سيد الشهداء «س» مهارتي مرد ۲۱ تا ۴۰ سال
۳۸
گلستان گاليكش النبي (ص) آموزش پويانمايي مرد ۱۴ تا ۲۱ سال
۳۹
اصفهان فلاورجان خاتم الانبياء(ص) اخلاقي عمومي ۲۱ تا ۴۰ سال
۴۰
گلستان گاليكش النبي (ص) نمايشگاه کتاب مرد ۱۴ تا ۲۱ سال
۴۱
خراسان جنوبي خوسف علقمه خودکفايي مرد ۱۴ تا ۲۱ سال
۴۲
گلستان گاليكش النبي (ص) مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي زن ۱۴ تا ۲۱ سال
۴۳
گلستان گاليكش النبي (ص) خودکفايي مرد ۲۱ تا ۴۰ سال
۴۴
تهران تهران اشراق نمايشگاه کتاب عمومي عمومي
۴۵
خراسان جنوبي خوسف علقمه سبک زندگي مرد ۲۱ تا ۴۰ سال
۴۶
فارس لامرد امام زين العابدين(ع) واليبال عمومي عمومي
۴۷
گلستان گاليكش النبي (ص) مداحي عمومي ۱۴ تا ۲۱ سال
۴۸
اصفهان گلپايگان سيد الشهداء «س» مهارتي زن ۱۴ تا ۲۱ سال
۴۹
اصفهان گلپايگان سيد الشهداء «س» اخلاقي زن ۲۱ تا ۴۰ سال
۵۰
قزوين تاكستان خاتم الانبيا ء شنا مرد ۱۴ تا ۲۱ سال