ردیف استان شهرستان نام کانون نوع فعاليت جنسيت گروه سني مشاهده صفحه اختصاصي کانون
ردیف
استان
شهرستان
نام کانون
نوع فعاليت
جنسيت
گروه سني
مشاهده صفحه اختصاصي کانون
۱
اصفهان اصفهان مصباح الهداية مسابقه کتابخواني مرد ۲۱ تا ۴۰ سال
۲
سيستان وبلوچستان زابل بقيه اله(عج) روخواني قرآن مرد بالاي ۴۰ سال
۳
اصفهان خور و بيابانک سيد الشهداء(ع) داستان‌نویسی مرد ۷ تا ۱۴ سال
۴
خوزستان دشت آزادگان انصارالمهدي نمايشي مرد عمومي
۵
تهران تهران مدافعان حرم فوتسال مرد عمومي
۶
تهران تهران ستاد مرکزي فهما تفسير زن ۷ تا ۱۴ سال
۷
اصفهان اصفهان فدك فوتبال عمومي عمومي
۸
اردبيل پارس آباد كوثر قرائت قرآن مرد ۱۴ تا ۲۱ سال
۹
فارس لامرد امام زين العابدين(ع) قرائت قرآن عمومي عمومي
۱۰
گيلان شفت شهداي چكوسر عکاسی زن ۷ تا ۱۴ سال
۱۱
اصفهان خور و بيابانک حضرت ابوالفضل(ع) کارآفريني زن ۲۱ تا ۴۰ سال
۱۲
فارس لامرد امام زين العابدين(ع) بسکتبال عمومي عمومي
۱۳
تهران تهران اشراق خیاطی زن ۱۴ تا ۲۱ سال
۱۴
اردبيل پارس آباد كوثر روانخواني قرآن مرد ۱۴ تا ۲۱ سال
۱۵
گلستان گاليکش النبي (ص) تجسمي مرد ۲۱ تا ۴۰ سال
۱۶
فارس لامرد امام زين العابدين(ع) تيراندازي مرد ۷ تا ۱۴ سال
۱۷
اردبيل پارس آباد كوثر تفسير مرد ۲۱ تا ۴۰ سال
۱۸
اردبيل پارس آباد كوثر اعتقادي مرد ۷ تا ۱۴ سال
۱۹
گلستان گاليکش النبي (ص) قصه گويي زن ۱۴ تا ۲۱ سال
۲۰
تهران تهران اشراق نمايشگاه کتاب عمومي عمومي
۲۱
تهران تهران اشراق اردويي و گردشگري مرد ۷ تا ۱۴ سال
۲۲
تهران تهران اشراق آموزش هاي فني و حرفه اي مرد ۷ تا ۱۴ سال
۲۳
اصفهان کاشان گل نرگس انواع آموزش هاي رايانه اي عمومي ۱۴ تا ۲۱ سال
۲۴
گلستان گاليکش النبي (ص) نمايشگاه کتاب مرد ۱۴ تا ۲۱ سال
۲۵
اردبيل پارس آباد كوثر تفسير مرد ۷ تا ۱۴ سال
۲۶
اردبيل پارس آباد كوثر تفسير مرد بالاي ۴۰ سال
۲۷
قزوين آوج هاديان امت سبک زندگي عمومي عمومي
۲۸
فارس لامرد امام زين العابدين(ع) پياده روي عمومي عمومي
۲۹
فارس لامرد امام زين العابدين(ع) روخواني قرآن عمومي عمومي
۳۰
اردبيل پارس آباد كوثر قرائت قرآن مرد ۲۱ تا ۴۰ سال
۳۱
فارس لامرد امام زين العابدين(ع) تنيس عمومي ۱۴ تا ۲۱ سال
۳۲
اصفهان فريدن سيدالشهداء(ع)- چهل خانه شنبه هاي با کتاب عمومي عمومي
۳۳
قزوين تاکستان خاتم الانبيا ء سبک زندگي عمومي ۲۱ تا ۴۰ سال
۳۴
قزوين آوج هاديان امت نمايشي عمومي عمومي
۳۵
گلستان گاليکش النبي (ص) آموزش پويانمايي مرد ۱۴ تا ۲۱ سال
۳۶
گلستان گاليکش النبي (ص) کوه‌پيمايي عمومي ۲۱ تا ۴۰ سال
۳۷
مرکزي زرنديه شهداي مامونيه شعر عمومي عمومي
۳۸
خراسان جنوبي خوسف علقمه سبک زندگي مرد ۲۱ تا ۴۰ سال
۳۹
قزوين آوج هاديان امت عکاسی عمومي عمومي
۴۰
اصفهان گلپايگان سيد الشهداء (ع) اخلاقي زن ۲۱ تا ۴۰ سال
۴۱
يزد بهاباد موعود الامم قصه گويي عمومي ۷ تا ۱۴ سال
۴۲
گلستان گاليکش النبي (ص) خودکفايي مرد ۲۱ تا ۴۰ سال
۴۳
تهران تهران ستاد مرکزي فهما مهارتي زن ۱۴ تا ۲۱ سال
۴۴
مرکزي زرنديه شهداي مامونيه مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي عمومي عمومي
۴۵
گيلان شفت شهداي چكوسر نقاشی زن ۷ تا ۱۴ سال
۴۶
قزوين تاکستان خاتم الانبيا ء پياده روي عمومي ۱۴ تا ۲۱ سال
۴۷
گيلان شفت شهداي چكوسر نمايشي زن ۷ تا ۱۴ سال
۴۸
اصفهان فلاورجان خاتم الانبياء(ص) اخلاقي عمومي ۲۱ تا ۴۰ سال
۴۹
فارس لامرد امام زين العابدين(ع) تفسير عمومي ۱۴ تا ۲۱ سال
۵۰
گلستان گاليکش النبي (ص) مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي زن ۱۴ تا ۲۱ سال
۵۱
تهران تهران اشراق نقاشی زن ۷ تا ۱۴ سال
۵۲
قزوين تاکستان خاتم الانبيا ء شنا مرد ۱۴ تا ۲۱ سال
۵۳
خراسان جنوبي خوسف علقمه خودکفايي مرد ۱۴ تا ۲۱ سال
۵۴
اصفهان گلپايگان سيد الشهداء (ع) مهارتي مرد ۲۱ تا ۴۰ سال
۵۵
خوزستان آغاجاري امام خميني(ره) مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي زن ۲۱ تا ۴۰ سال
۵۶
اردبيل پارس آباد كوثر قرائت قرآن مرد ۷ تا ۱۴ سال
۵۷
خوزستان دشت آزادگان انصارالمهدي رزمي مرد عمومي
۵۸
تهران تهران ستاد مرکزي فهما نهج البلاغه مرد ۷ تا ۱۴ سال
۵۹
اردبيل پارس آباد كوثر روانخواني قرآن مرد ۲۱ تا ۴۰ سال
۶۰
اصفهان گلپايگان سيد الشهداء (ع) اخلاقي زن ۱۴ تا ۲۱ سال
۶۱
اصفهان گلپايگان سيد الشهداء (ع) مهارتي زن ۱۴ تا ۲۱ سال
۶۲
اصفهان گلپايگان سيد الشهداء (ع) مهارتي زن ۲۱ تا ۴۰ سال
۶۳
گلستان گاليکش النبي (ص) مداحي عمومي ۱۴ تا ۲۱ سال
۶۴
اصفهان کاشان گل نرگس ارائه خدمات رايانه اي زن ۱۴ تا ۲۱ سال
۶۵
مرکزي زرنديه شهداي مامونيه مداحي عمومي عمومي
۶۶
اردبيل پارس آباد كوثر تفسير مرد ۱۴ تا ۲۱ سال
۶۷
تهران تهران اشراق مسابقه کتابخواني عمومي عمومي
۶۸
فارس لامرد امام زين العابدين(ع) نهج البلاغه عمومي عمومي
۶۹
گلستان گاليکش النبي (ص) قرائت قرآن مرد ۷ تا ۱۴ سال
۷۰
قزوين تاکستان خاتم الانبيا ء روانخواني قرآن زن ۱۴ تا ۲۱ سال
۷۱
گلستان گاليکش النبي (ص) نهج البلاغه زن ۱۴ تا ۲۱ سال
۷۲
گلستان گاليکش النبي (ص) تئاتر عمومي ۱۴ تا ۲۱ سال
۷۳
اصفهان گلپايگان سيد الشهداء (ع) مهارتي مرد ۱۴ تا ۲۱ سال
۷۴
قزوين تاکستان خاتم الانبيا ء فوتبال مرد ۱۴ تا ۲۱ سال
۷۵
قزوين تاکستان خاتم الانبيا ء اخلاقي مرد ۱۴ تا ۲۱ سال