ردیف محور فعاليت نوع فعاليت جنسيت گروه سني شهريه ظرفيت توضيحات دوره
ردیف
محور فعاليت
نوع فعاليت
جنسيت
گروه سني
شهريه
ظرفيت
توضيحات دوره
۲۱
هنري قصه گويي زن زير 7 سال رايگان ۲۰ هر هفته ساعت10 براي کودکان کلاس قصه گويي
۲۲
هنري خیاطی زن ۷ تا ۱۴ سال دارد ۳۵ هرهفته آموزش هاي خياطي
۲۳
هنري خوشنويسي زن ۷ تا ۱۴ سال دارد ۱۵ هرهفته چهار شنبه ها ساعت 4بعدظهر
۲۴
قرآن و عترت روخواني قرآن زن ۲۱ تا ۴۰ سال رايگان ۲۰ هرهفته دوشنبه ها ساعت 9صبح ختم يک جزِء قرآن کريم
۲۵
شبکه سازي و فضاي مجازي توليد محتواي فضاي مجازي مرد عمومي دارد ۱۰ گزارش مطالب علمي درسايت هاي معتبر
۲۶
هنري نقاشی زن زير 7 سال رايگان ۲۵ روز هاي يک شنبه کلاس نقاشي ويژه کودکان ساعت 9
۲۷
فعاليتهاي اجتماعي خودکفايي زن ۲۱ تا ۴۰ سال رايگان ۲۵ جلسات آموزش خودکفايي
۲۸
قرآن و عترت تفسير مرد عمومي رايگان ۳۵ هرشب بعد نماز مغرب وعشا تفسير يک صفحه از قرآن کريم
۲۹
فعاليتهاي اجتماعي مشاوره زن ۲۱ تا ۴۰ سال رايگان ۸۵ برگزاري جلسات مشاوره بانوان
۳۰
ورزش و سلامت شنا مرد ۱۴ تا ۲۱ سال دارد ۵ آموزش شنا باهمکاري بسيج