ردیف محور فعاليت نوع فعاليت جنسيت گروه سني شهريه ظرفيت توضيحات دوره
ردیف
محور فعاليت
نوع فعاليت
جنسيت
گروه سني
شهريه
ظرفيت
توضيحات دوره
۷۱
فعاليتهاي اجتماعي اردويي و گردشگري زن ۱۴ تا ۲۱ سال رايگان ۴۵ برگزاري اردو هاي يک روزه ويژه نوجوانان پايان هرفصل
۷۲
قرآن و عترت حفظ مرد زير 7 سال رايگان ۲۰ حفظ جزء سي قران کريم درمحل مسجدامام حسن مجتبي(ع) روستاي حاجي اباد
۷۳
کتاب و کتابخواني ترويج فرهنگ مطالعه زن ۷ تا ۱۴ سال رايگان ۲۵ اشنايي با فنون کتاب وکتابخواني
۷۴
قرآن و عترت تفسير مرد ۲۱ تا ۴۰ سال رايگان ۳۵ تفسيرقران کريم
۷۵
قرآن و عترت تفسير زن ۲۱ تا ۴۰ سال رايگان ۳۰ تفسير قران کريم
۷۶
ورزش و سلامت واليبال زن ۱۴ تا ۲۱ سال رايگان ۳۶ ثبت نام تیم والیبال کانون فرهنگی هنری شهید محسن حججی
۷۷
قرآن و عترت حفظ عمومي زير 7 سال دارد ۳۰ حفظ جزء سی قرآن کریم همراه قصه گویی وشعر
۷۸
قرآن و عترت قرائت قرآن عمومي ۷ تا ۱۴ سال دارد ۳۰ روانخوانی قرآن کریم همراه با تجوید
۷۹
هنري خیاطی زن ۲۱ تا ۴۰ سال دارد ۲۰ خیاطی بانوان
۸۰
فعاليتهاي اجتماعي ساير زن ۷ تا ۱۴ سال دارد ۲۰ ورزش وشو مخصوص بانوان