ردیف محور فعاليت نوع فعاليت جنسيت گروه سني شهريه ظرفيت توضيحات دوره
ردیف
محور فعاليت
نوع فعاليت
جنسيت
گروه سني
شهريه
ظرفيت
توضيحات دوره
۸۱
فعاليتهاي اجتماعي مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي زن ۲۱ تا ۴۰ سال دارد ۶۰ مبارزه با مواد مخدر واسیب های آن بر جامعه وخانواده
۸۲
فعاليتهاي اجتماعي مشاوره زن ۲۱ تا ۴۰ سال دارد ۶۰ مشاور خانواده
۸۳
فعاليتهاي اجتماعي سبک زندگي زن ۲۱ تا ۴۰ سال دارد ۶۰ سبک زندگی مادرانه ودخترانه وبالعکس
۸۴
آموزش و توانمندسازي درسي و تقويتي عمومي ۷ تا ۱۴ سال دارد ۱۵ کلاس تقویتی ریاضی پایه های پنجم وشیشم
۸۵
قرآن و عترت سایر زن ۲۱ تا ۴۰ سال دارد ۶۰ احکام بانوان
۸۶
کتاب و کتابخواني مسابقه کتابخواني زن ۱۴ تا ۲۱ سال رايگان ۲۰ کتاب های سبک زندگی امام رضا(ع)وحضرت معصومه(س)
۸۷
کتاب و کتابخواني نمايشگاه کتاب زن ۱۴ تا ۲۱ سال رايگان ۸۰ نمایشگاه کتاب متناسب با دهه کرامت وهفته عفاف وحجاب