ردیف محور فعاليت نوع فعاليت جنسيت گروه سني شهريه ظرفيت توضيحات دوره
ردیف
محور فعاليت
نوع فعاليت
جنسيت
گروه سني
شهريه
ظرفيت
توضيحات دوره
۱
فعاليتهاي اجتماعي مشاوره زن ۱۴ تا ۲۱ سال دارد ۵ مشاوره تحصيلي
۲
قرآن و عترت روخواني قرآن مرد ۷ تا ۱۴ سال دارد ۲۵
۳
ورزش و سلامت فوتبال مرد ۲۱ تا ۴۰ سال دارد ۱۵
۴
قرآن و عترت روخواني قرآن زن ۷ تا ۱۴ سال دارد ۱۵
۵
فعاليتهاي اجتماعي مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي عمومي ۱۴ تا ۲۱ سال رايگان ۴۳ مبارزه با مواد مخدر
۶
فعاليتهاي اجتماعي مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي مرد ۱۴ تا ۲۱ سال رايگان ۶۰
۷
قرآن و عترت حفظ مرد زير 7 سال دارد ۲۵ حفظ سوره هاي 6 آيه اي
۸
فعاليتهاي اجتماعي مشاوره مرد ۱۴ تا ۲۱ سال دارد ۵
۹
قرآن و عترت حفظ زن زير 7 سال دارد ۲۰ حفظ سوره هاي کوچک قرآن
۱۰
هنري نقاشی زن ۷ تا ۱۴ سال دارد ۲۰ نقاشي روسفال
۱۱
هنري صنایع دستی زن ۱۴ تا ۲۱ سال دارد ۵ پايان هرماه اموزش حوله بافي روزهاي يکشنبه
۱۲
کتاب و کتابخواني ترويج فرهنگ مطالعه عمومي ۷ تا ۱۴ سال رايگان ۴۰
۱۳
هنري خیاطی زن ۱۴ تا ۲۱ سال دارد ۱۵ پايان هر فصل با همکاري بسيج اموزش خياطي سه شنبه ها ويژه نوجوانان
۱۴
هنري صنایع دستی زن ۲۱ تا ۴۰ سال دارد ۱۰ اموزش حوله بافي شنبه ها ويژه جوانان
۱۵
هنري سرود زن ۷ تا ۱۴ سال رايگان ۱۵ آموزش وتشکيل گروه سرود براي کانون
۱۶
هنري نمايشي مرد ۷ تا ۱۴ سال رايگان ۵ آموزش براي اجراي گروه نمايش کانون
۱۷
ورزش و سلامت رزمي زن ۷ تا ۱۴ سال دارد ۱۵ اموزش دفاع شخصي در مسجد مخصوص بانوان
۱۸
آموزش و توانمندسازي آموزش هاي فني و حرفه اي زن ۱۴ تا ۲۱ سال رايگان ۲۵ آموزش نمد دوزي روز هاي يک شنبه وچهار شنبه ساعت 9 تا 10 صبح
۱۹
آموزش و توانمندسازي آموزش هاي فني و حرفه اي زن ۷ تا ۱۴ سال رايگان ۳۰ آموزش عروسک سازي ويژه نوجوانان
۲۰
قرآن و عترت قرائت قرآن مرد ۲۱ تا ۴۰ سال رايگان ۲۵ هر روز قراِِعت يک صفحه از قرآن مجيد در محل مسجد
۲۱
هنري قصه گويي زن زير 7 سال رايگان ۲۰ هر هفته ساعت10 براي کودکان کلاس قصه گويي
۲۲
هنري خیاطی زن ۷ تا ۱۴ سال دارد ۳۵ هرهفته آموزش هاي خياطي
۲۳
هنري خوشنويسي زن ۷ تا ۱۴ سال دارد ۱۵ هرهفته چهار شنبه ها ساعت 4بعدظهر
۲۴
قرآن و عترت روخواني قرآن زن ۲۱ تا ۴۰ سال رايگان ۲۰ هرهفته دوشنبه ها ساعت 9صبح ختم يک جزِء قرآن کريم
۲۵
شبکه سازي و فضاي مجازي توليد محتواي فضاي مجازي مرد عمومي دارد ۱۰ گزارش مطالب علمي درسايت هاي معتبر
۲۶
هنري نقاشی زن زير 7 سال رايگان ۲۵ روز هاي يک شنبه کلاس نقاشي ويژه کودکان ساعت 9
۲۷
فعاليتهاي اجتماعي خودکفايي زن ۲۱ تا ۴۰ سال رايگان ۲۵ جلسات آموزش خودکفايي
۲۸
قرآن و عترت تفسير مرد عمومي رايگان ۳۵ هرشب بعد نماز مغرب وعشا تفسير يک صفحه از قرآن کريم
۲۹
فعاليتهاي اجتماعي مشاوره زن ۲۱ تا ۴۰ سال رايگان ۸۵ برگزاري جلسات مشاوره بانوان
۳۰
ورزش و سلامت شنا مرد ۱۴ تا ۲۱ سال دارد ۵ آموزش شنا باهمکاري بسيج