ردیف محور فعاليت نوع فعاليت جنسيت گروه سني شهريه ظرفيت توضيحات دوره
ردیف
محور فعاليت
نوع فعاليت
جنسيت
گروه سني
شهريه
ظرفيت
توضيحات دوره
۶۱
آموزش و توانمندسازي بصيرتي زن ۲۱ تا ۴۰ سال رايگان ۳۵
۶۲
آموزش و توانمندسازي بصيرتي مرد ۲۱ تا ۴۰ سال رايگان ۳۵
۶۳
آموزش و توانمندسازي اعتقادي مرد ۱۴ تا ۲۱ سال رايگان ۲۵
۶۴
کتاب و کتابخواني شنبه هاي با کتاب زن عمومي رايگان ۵۰ هرهفته شنبه شب ها بعد نماز مغرب وعشا معرفي کتاب توسط امام جماعت
۶۵
آموزش و توانمندسازي اعتقادي زن ۲۱ تا ۴۰ سال رايگان ۲۵
۶۶
فعاليتهاي اجتماعي مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي زن ۲۱ تا ۴۰ سال رايگان ۸۵ مقبله با بيماريها
۶۷
فعاليتهاي اجتماعي مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي زن ۱۴ تا ۲۱ سال رايگان ۵۰ پيشگيري ازاعتياد جوان ونوجوانان
۶۸
هنري نقاشی مرد زير 7 سال رايگان ۲۵ کلاس هاي دوره اي نقاشي
۶۹
هنري خوشنويسي زن ۷ تا ۱۴ سال رايگان ۳۰ برگزاري دوره هاي اموزش خوشنويسي
۷۰
فعاليتهاي اجتماعي مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي مرد ۲۱ تا ۴۰ سال رايگان ۴۵ پيشگيري از ابتلا ب مواد مخدردر خانواده ها
۷۱
فعاليتهاي اجتماعي اردويي و گردشگري زن ۱۴ تا ۲۱ سال رايگان ۴۵ برگزاري اردو هاي يک روزه ويژه نوجوانان پايان هرفصل
۷۲
قرآن و عترت حفظ مرد زير 7 سال رايگان ۲۰ حفظ جزء سي قران کريم درمحل مسجدامام حسن مجتبي(ع) روستاي حاجي اباد
۷۳
کتاب و کتابخواني ترويج فرهنگ مطالعه زن ۷ تا ۱۴ سال رايگان ۲۵ اشنايي با فنون کتاب وکتابخواني
۷۴
قرآن و عترت تفسير مرد ۲۱ تا ۴۰ سال رايگان ۳۵ تفسيرقران کريم
۷۵
قرآن و عترت تفسير زن ۲۱ تا ۴۰ سال رايگان ۳۰ تفسير قران کريم
۷۶
ورزش و سلامت واليبال زن ۱۴ تا ۲۱ سال رايگان ۳۶ ثبت نام تیم والیبال کانون فرهنگی هنری شهید محسن حججی
۷۷
قرآن و عترت حفظ عمومي زير 7 سال دارد ۳۰ حفظ جزء سی قرآن کریم همراه قصه گویی وشعر
۷۸
قرآن و عترت قرائت قرآن عمومي ۷ تا ۱۴ سال دارد ۳۰ روانخوانی قرآن کریم همراه با تجوید
۷۹
هنري خیاطی زن ۲۱ تا ۴۰ سال دارد ۲۰ خیاطی بانوان
۸۰
فعاليتهاي اجتماعي ساير زن ۷ تا ۱۴ سال دارد ۲۰ ورزش وشو مخصوص بانوان
۸۱
فعاليتهاي اجتماعي مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي زن ۲۱ تا ۴۰ سال دارد ۶۰ مبارزه با مواد مخدر واسیب های آن بر جامعه وخانواده
۸۲
فعاليتهاي اجتماعي مشاوره زن ۲۱ تا ۴۰ سال دارد ۶۰ مشاور خانواده
۸۳
فعاليتهاي اجتماعي سبک زندگي زن ۲۱ تا ۴۰ سال دارد ۶۰ سبک زندگی مادرانه ودخترانه وبالعکس
۸۴
آموزش و توانمندسازي درسي و تقويتي عمومي ۷ تا ۱۴ سال دارد ۱۵ کلاس تقویتی ریاضی پایه های پنجم وشیشم
۸۵
قرآن و عترت سایر زن ۲۱ تا ۴۰ سال دارد ۶۰ احکام بانوان
۸۶
کتاب و کتابخواني مسابقه کتابخواني زن ۱۴ تا ۲۱ سال رايگان ۲۰ کتاب های سبک زندگی امام رضا(ع)وحضرت معصومه(س)
۸۷
کتاب و کتابخواني نمايشگاه کتاب زن ۱۴ تا ۲۱ سال رايگان ۸۰ نمایشگاه کتاب متناسب با دهه کرامت وهفته عفاف وحجاب