ردیف محور فعاليت نوع فعاليت جنسيت گروه سني شهريه ظرفيت توضيحات دوره
ردیف
محور فعاليت
نوع فعاليت
جنسيت
گروه سني
شهريه
ظرفيت
توضيحات دوره
۱
فعاليتهاي اجتماعي مشاوره زن ۱۴ تا ۲۱ سال دارد ۵ مشاوره تحصيلي
۲
قرآن و عترت روخواني قرآن مرد ۷ تا ۱۴ سال دارد ۲۵
۳
ورزش و سلامت فوتبال مرد ۲۱ تا ۴۰ سال دارد ۱۵
۴
قرآن و عترت روخواني قرآن زن ۷ تا ۱۴ سال دارد ۱۵
۵
فعاليتهاي اجتماعي مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي عمومي ۱۴ تا ۲۱ سال رايگان ۴۳ مبارزه با مواد مخدر
۶
فعاليتهاي اجتماعي مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي مرد ۱۴ تا ۲۱ سال رايگان ۶۰
۷
قرآن و عترت حفظ مرد زير 7 سال دارد ۲۵ حفظ سوره هاي 6 آيه اي
۸
فعاليتهاي اجتماعي مشاوره مرد ۱۴ تا ۲۱ سال دارد ۵
۹
قرآن و عترت حفظ زن زير 7 سال دارد ۲۰ حفظ سوره هاي کوچک قرآن
۱۰
هنري نقاشی زن ۷ تا ۱۴ سال دارد ۲۰ نقاشي روسفال