masajed

کانون معاد

مسجد فاروق اعظم


امتياز فهما: 8556 امتياز از 20 هزار

دنبال کننده: 5 کاربر

عضویت در کانون

اعضای کانون: 213 نفر

دوره های آموزشی و خدمات کانون معاد

در این قسمت می‌توانید برنامه‌ها و فعالیت‌های کانون را بیابید

همه

تماس با کانون تماس با کانون

  • کد شناسایی: 1105021452066601
  • استان: سيستان وبلوچستان
  • شهرستان: ميرجاوه
  • شهر/دهستان: لاديز
  • روستا: ديزوك 195879