masajed

کانون علم الهدی

مسجد جامع


امتياز فهما (1401) : 0 امتياز (از 240 هزار)

امتياز فهما (1400) : 600

دنبال کننده: 0 کاربر

عضویت در کانون

اعضای کانون: 0 نفر

کلاس‌های آموزشی کانون علم الهدی

در این قسمت می‌توانید برنامه‌ها و فعالیت‌های کانون را بیابید

همه

تماس با کانون تماس با کانون

  • کد شناسایی: 1993025101
  • استان: زنجان
  • شهرستان: خدابنده
  • شهر/دهستان: زرينه رود
  • روستا: اردهين