خبرهایی در راه است...

در حال به روز رسانی هستیم
سامانه تا حداکثر 37 ساعت دیگر در دسترس نخواهد بود

متعاقب مأموریتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ هجدهم اسفند ماه ١٣٧١ و تحت عنوان مصوبه ٣٠٢ به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه ارایه طرح‌هایی برای مقابله با تهاجم فرهنگی محول کرد، مقرر گردید از باب احیای نقش واقعی فرهنگی و تبلیغی مساجد و استفاده بهینه از امکانات و تأسیسات دستگاه‌های دولتی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیأتی را در راستای هدایت و سازماندهی فعالیت‌های فرهنگی و هنری در مساجد ایجاد نماید. این هیأت بعد از شکل‌گیری و فعالیت به ستاد عالی هماهنگی و نظارت بر کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد شهرت یافت

کلیه حقوق محفوظ و متعلق به ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور میباشد
Copyright © 2018. All right reserved.