کانون فرهنگی هنری امام حسن مجتبی


متوسط امتیاز

3 / 5

1

تعداد تشکیلات

2887

تعداد اعضا

کد شناسایی: 1019021436043201

مسجد: قمر بنی هاشم

استان: اصفهان

شهرستان: تيران وکرون

بخش: مرکزي

شهر / دهستان: تيران

روستا: -

تلفن: 3142228338

فکس: 3142228338

رایانامه: info@kanonportal.ir

وب: www.kanonportal.ir

وضعیت: تاییده شده