masajed

کانون صاحب الزمان(عج)

مسجد صاحب الزمان(عج)


امتياز فهما (1401) : 73773 امتياز (از 240 هزار)

امتياز فهما (1400) : 19352

رتبه سال (1399) : برتر

دنبال کننده: 172 کاربر

عضویت در کانون

اعضای کانون: 231 نفر

اجاره فضای ورزشی و تفریحی

تاریخ انتشار : ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ زمان انتشار : 14:18:00
باتوجه به موجود بودن فضای ورزش وبازی در کانون فرهنگی هنری مسجد صاحب الزمان و داشتن میز فوتبال دستی میتوان اعضای کانونها از این خدمات ورزشی بهره مند شوند .

نام کانون: صاحب الزمان(عج)

عنوان خدمت: اجاره فضای ورزشی و تفریحی

محدوده خدمت: محلي

مخاطب خدمت: برادران