....

کانون شهداي سيوكي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: تربت حيدريه

مسجد: جامع

امتياز فهما (1399) : 14625

خدمات کانون

 • توليدات هنري (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • صحيفه سجاديه (عمومي)
 • خیاطی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 101 خدمت دیگر...

....

کانون امام محمد باقر (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: امام محمد باقر (ع)

امتياز فهما (1399) : 14566

خدمات کانون

 • ارائه خدمات رايانه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • نقاشی (زير 7 سال)
 • اخلاقي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 277 خدمت دیگر...

....

کانون شاه خراسان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: دشتستان

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1399) : 14556

خدمات کانون

 • توليدات هنري (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 109 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد ابوذر غفاري (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: ابوالفضلي(ع)

امتياز فهما (1399) : 14550

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تفسير (عمومي)
 • انواع آموزش هاي رايانه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 175 خدمت دیگر...

....

کانون حجه ابن الحسن(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: شهرکرد

مسجد: دوازده امام (ع) قدس هفشجان

امتياز فهما (1399) : 14550

خدمات کانون

 • روانخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • آموزش نجوم (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • صحيفه سجاديه (عمومي)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

....

کانون ال ياسين (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رشت

مسجد: و حسينيه آل ياسين

امتياز فهما (1399) : 14435

خدمات کانون

 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • تيراندازي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...