....

کانون جواد الائمه(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: جواد الائمه(ع)

امتياز فهما (1400) : 3077

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون ذوالفقار (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: تربت جام

مسجد: جامع علوي

امتياز فهما (1400) : 3072 (1045+)

خدمات کانون

 • خوشنويسي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اعتقادي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 156 خدمت دیگر...

....

کانون صابر (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: شهرکرد

مسجد: امام رضا(ع)

امتياز فهما (1400) : 3069

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (عمومي)
 • پياده روي (عمومي)
 • اردويي و گردشگري (عمومي)
مشاهده 22 خدمت دیگر...

....

کانون امام جواد (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رشت

مسجد: امام جواد (ع)

امتياز فهما (1400) : 3060 (1255+)

خدمات کانون

 • حفظ (عمومي)
 • آموزش نجوم (بالاي ۴۰ سال)
 • کارآفريني (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

....

کانون نور المهدي(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: لرستان

شهرستان: دلفان

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1400) : 3050

خدمات کانون

 • تفسير (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • انواع آموزش هاي رايانه اي (بالاي ۴۰ سال)
 • روانخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 69 خدمت دیگر...

....

کانون انصارالمهدي(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: فارسان

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1400) : 3041 (300+)

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • تيراندازي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • توليدات هنري (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • بصيرتي (عمومي)
مشاهده 80 خدمت دیگر...