....

کانون منتظرین صاحب الزمان(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: البرز

شهرستان: کرج

مسجد: منتظرين امام زمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 26472

امتياز فهما (1400) : 2825

کلاسهای کانون

 • روانخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تئاتر (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • والیبال (عمومي)
مشاهده 79 کلاس دیگر...

....

کانون شهدای شوركی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: تنگستان

مسجد: حضرت فاطمه الزهرا(س)

امتياز فهما (1401) : 26422

امتياز فهما (1400) : 2910

کلاسهای کانون

 • اخلاقی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اخلاقی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 43 کلاس دیگر...

....

کانون جاوید الاثر حاج احمد متوسلیان (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: جغتاي

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1401) : 26327

امتياز فهما (1400) : 1075

کلاسهای کانون

 • والیبال (عمومي)
 • فوتسال (عمومي)
 • روانخوانی قرآن (عمومي)
مشاهده 8 کلاس دیگر...

....

کانون شهید مطهری (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: پارس آباد

مسجد: جامع اصلاندوز

امتياز فهما (1401) : 26091

امتياز فهما (1400) : 7885

کلاسهای کانون

 • والیبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تشکیل هیات اندیشه ورز کانون (عمومي)
 • فوتبال (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 80 کلاس دیگر...

....

کانون رهروان ظهور (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: کاشان

مسجد: چهارده معصوم (ع)

امتياز فهما (1401) : 26065

....

کانون الزهرا(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1401) : 25927

امتياز فهما (1400) : 10409

کلاسهای کانون

 • ترویج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • مهارتهای 7گانه رایانه ای (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 73 کلاس دیگر...