....

کانون شهداي سبه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: سبزوار

مسجد: جامع

امتياز فهما (1399) : 11664

خدمات کانون

 • توليد محتواي فضاي مجازي (عمومي)
 • شعر و ادبيات (عمومي)
 • پياده روي (عمومي)
مشاهده 48 خدمت دیگر...

....

کانون دكتر شهيد بهشتي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قزوين

شهرستان: تاکستان

مسجد: مسجد حضرت ابوالفضل (ع)

امتياز فهما (1399) : 11663

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اخلاقي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شناسايي و تشکيل هسته هاي علمي پژوهشي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 87 خدمت دیگر...

....

کانون منتظران نور (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: جهرم

مسجد: جامع

امتياز فهما (1399) : 11645

خدمات کانون

 • تيراندازي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • کارآفريني (عمومي)
 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 88 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي قره قاسملو (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: بيله سوار

مسجد: سيد الشهداء (ع)

امتياز فهما (1399) : 11627

خدمات کانون

 • کوه‌پيمايي (عمومي)
 • تنيس (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تفسير (عمومي)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

....

کانون آفرينش (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: بروجن

مسجد: مسجدالرضا(ع)

امتياز فهما (1399) : 11615

خدمات کانون

 • تنيس (بالاي ۴۰ سال)
 • تواشيح (۷ تا ۱۴ سال)
 • تواشيح (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

....

کانون مرحوم حاج عبدالله ولي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: بشاگرد

مسجد: علي ابن ابيطالب (ع)

امتياز فهما (1399) : 11606

خدمات کانون

 • تجسمي (عمومي)
 • مسابقه کتابخواني (عمومي)
 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 81 خدمت دیگر...