کانون حضرت ابا عبدالله(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: نايين

مسجد: باباعبدالله

امتیاز فهما: 14339 (104+)

خدمات کانون

 • ترويج فرهنگ مطالعه (عمومي)
 • تنيس (۷ تا ۱۴ سال)
 • روانخواني قرآن (عمومي)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

کانون ارشاد (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: چهارده معصوم(ع)

امتیاز فهما: 14337 (80+)

خدمات کانون

 • شعر و ادبيات (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخواني قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • آموزش سواد رسانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 84 خدمت دیگر...

کانون منجي(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: اردل

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتیاز فهما: 14337 (384+)

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • صنایع دستی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • سبک زندگي (عمومي)
مشاهده 80 خدمت دیگر...

کانون غنچه هاي باغ كوثر (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: اروميه

مسجد: قمر بني هاشم (ع)

امتیاز فهما: 14328 (832+)

خدمات کانون

 • پياده روي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تعزيه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • قرائت قرآن (عمومي)
مشاهده 108 خدمت دیگر...

کانون شهداي چوپانان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: نايين

مسجد: جامع

امتیاز فهما: 14324 (102+)

خدمات کانون

 • تنيس (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اردويي و گردشگري (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • سبک زندگي (عمومي)
مشاهده 91 خدمت دیگر...

کانون قمربني هاشم (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: زنجان

شهرستان: خدابنده

مسجد: باب الحوائج (ع)

امتیاز فهما: 14312 (96+)

خدمات کانون

 • کارآفريني (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • آموزش سواد رسانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • قرائت قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 246 خدمت دیگر...