....

کانون شهید مطهری (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: زيرکوه

مسجد: فاطمه زهرا (س)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 1350

خدمات کانون

 • سبک زندگی (عمومي)
 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • تفسیر (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 26 خدمت دیگر...

....

کانون یاوران ظهور (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: بروجن

مسجد: امام رضا(ع)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 16351

خدمات کانون

 • ارائه خدمات رایانه ای (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • قرائت قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 80 خدمت دیگر...

....

کانون ابرار (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: لردگان

مسجد: ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 13378

خدمات کانون

 • مداحی (۷ تا ۱۴ سال)
 • بصیرتی (عمومي)
 • روانخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 98 خدمت دیگر...

....

کانون آفرینش (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: بروجن

مسجد: مسجدالرضا(ع)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 17611

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • تشکیل هیات اندیشه ورز کانون (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • خوشنویسی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

....

کانون 22بهمن (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: لردگان

مسجد: جامع المهدي (عج) روستاي بردبر

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 2400

خدمات کانون

 • آموزش های فنی و حرفه ای (عمومي)
 • درسی و تقویتی (۷ تا ۱۴ سال)
 • پرده خوانی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 122 خدمت دیگر...

....

کانون امام حسن مجتبی (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: کيار

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 4820

خدمات کانون

 • مسابقه کتابخوانی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • فوتسال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 36 خدمت دیگر...