....

کانون معراج الصالحين (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: کاشان

مسجد: باب الحوائج (ع)

امتياز فهما (1399) : 16500

خدمات کانون

 • حفظ (عمومي)
 • اعتقادي (عمومي)
 • زبان هاي خارجي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 32 خدمت دیگر...

....

کانون فاطميه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: صومعه سرا

مسجد: جامع تولم شهر

امتياز فهما (1399) : 16110

خدمات کانون

 • روانخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • فوتسال (بالاي ۴۰ سال)
 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون غدير (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: بلوري زاده

امتياز فهما (1399) : 15743

خدمات کانون

 • بصيرتي (عمومي)
 • تفسير (عمومي)
 • توليدات هنري (عمومي)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي لارستان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: فارس (جنوب)

شهرستان: لارستان

مسجد: و حسينيه ثارالله(ع)

امتياز فهما (1399) : 15556

خدمات کانون

 • فوتبال (۷ تا ۱۴ سال)
 • توليد محتواي فضاي مجازي (۷ تا ۱۴ سال)
 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 81 خدمت دیگر...

....

کانون شهيدمحمدهدايتي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رشت

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1399) : 15040

خدمات کانون

 • فوتسال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • رزمي (عمومي)
 • شنبه هاي با کتاب (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 186 خدمت دیگر...

....

کانون ذوالفقار (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: تربت جام

مسجد: جامع علوي

امتياز فهما (1399) : 14653

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخواني قرآن (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 156 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي سيوكي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: تربت حيدريه

مسجد: جامع

امتياز فهما (1399) : 14625

خدمات کانون

 • نهج البلاغه (عمومي)
 • مهارتهاي 7گانه رايانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مهارتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 101 خدمت دیگر...

....

کانون امام محمد باقر (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: امام محمد باقر (ع)

امتياز فهما (1399) : 14566

خدمات کانون

 • مداحي (عمومي)
 • تفسير (۷ تا ۱۴ سال)
 • خوشنويسي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 277 خدمت دیگر...

....

کانون شاه خراسان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: دشتستان

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1399) : 14556

خدمات کانون

 • توليدات هنري (بالاي ۴۰ سال)
 • اردويي و گردشگري (زير 7 سال)
 • تفسير (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 109 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد ابوذر غفاري (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: ابوالفضلي(ع)

امتياز فهما (1399) : 14550

خدمات کانون

 • زبان هاي خارجي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • کوه‌پيمايي (عمومي)
 • شناسايي و تشکيل هسته هاي علمي پژوهشي (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 175 خدمت دیگر...

....

کانون حجه ابن الحسن(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: شهرکرد

مسجد: دوازده امام (ع) قدس هفشجان

امتياز فهما (1399) : 14550

خدمات کانون

 • مشارکت در طرح روستاهاي دوستدار کتاب (عمومي)
 • داستان‌نویسی (عمومي)
 • اعتقادي (عمومي)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

....

کانون ال ياسين (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رشت

مسجد: و حسينيه آل ياسين

امتياز فهما (1399) : 14435

خدمات کانون

 • پياده روي (بالاي ۴۰ سال)
 • تنيس (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • عکاسی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون امام حسن مجتبي(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: نهبندان

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1399) : 14330

خدمات کانون

 • شنا (۷ تا ۱۴ سال)
 • پياده روي (۷ تا ۱۴ سال)
 • پياده روي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 112 خدمت دیگر...

....

کانون امام علي (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: بروجن

مسجد: امام علي (ع)

امتياز فهما (1399) : 14320

خدمات کانون

 • اخلاقي (بالاي ۴۰ سال)
 • تصویرسازی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تنيس (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

....

کانون سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: تهران

مسجد: حضرت امام خميني (ره)

امتياز فهما (1399) : 14280

....

کانون امام حسن مجتبي (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: دشت آزادگان

مسجد: سيدالشهداء (ع)

امتياز فهما (1399) : 14271

خدمات کانون

 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
 • سبک زندگي (بالاي ۴۰ سال)
 • مشارکت در طرح روستاهاي دوستدار کتاب (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 318 خدمت دیگر...

....

کانون فاطمه الزهرا (س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: بن

مسجد: جامع

امتياز فهما (1399) : 14195

خدمات کانون

 • آموزش سواد رسانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • کوه‌پيمايي (۷ تا ۱۴ سال)
 • اعتقادي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 95 خدمت دیگر...

....

کانون باب الحوائج(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: باب الحوائج(ع)

امتياز فهما (1399) : 14165

خدمات کانون

 • نقاشی (زير 7 سال)
 • تنيس (۷ تا ۱۴ سال)
 • بصيرتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 89 خدمت دیگر...

....

کانون باقرالعلوم (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: شفت

مسجد: جامع امام حسن مجتبي (ع)

امتياز فهما (1399) : 14151

خدمات کانون

 • دوره هاي تشکيلااتي و کادرسازي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • واليبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • واليبال (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 125 خدمت دیگر...

....

کانون اسوه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: تهران

مسجد: اعظم

امتياز فهما (1399) : 14060

خدمات کانون

 • مهارتي (زير 7 سال)
 • اعتقادي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون سالارشهيدان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: شهرکرد

مسجد: امام سجاد (ع)

امتياز فهما (1399) : 14045

خدمات کانون

 • توليد محتواي فضاي مجازي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
 • نمايشي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 84 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد بابارستمي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: قوچان

مسجد: مهديه

امتياز فهما (1399) : 14025

خدمات کانون

 • بصيرتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (عمومي)
 • اخلاقي (عمومي)
مشاهده 94 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي سرابله (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: ايلام

شهرستان: چرداول

مسجد: قمر بني هاشم(ع)

امتياز فهما (1399) : 14011

خدمات کانون

 • دوره هاي تشکيلااتي و کادرسازي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • فعاليت در جام باشگاه هاي کتابخواني کودک و نوجوان (۷ تا ۱۴ سال)
 • نهج البلاغه (عمومي)
مشاهده 71 خدمت دیگر...

....

کانون خاتم نبي (ص) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: بن

مسجد: النبی (ص)

امتياز فهما (1399) : 14010

....

کانون ابوذر (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: ساوه

مسجد: اميرالمومنين(ع)

امتياز فهما (1399) : 13940

خدمات کانون

 • تئاتر (عمومي)
 • نقاشی (زير 7 سال)
 • فوتبال (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 93 خدمت دیگر...

....

کانون انصارالزينب (س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1399) : 13940

خدمات کانون

 • توليدات هنري (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شناسايي و تشکيل هسته هاي علمي پژوهشي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تنيس (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

....

کانون امام حسن مجتبي (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: گيلانغرب

مسجد: امام حسن مجتبي (ع)

امتياز فهما (1399) : 13940

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (زير 7 سال)
 • آموزش هاي فني و حرفه اي (عمومي)
 • مشارکت در طرح روستاهاي دوستدار کتاب (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 554 خدمت دیگر...

....

کانون معراج السعاده (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان شمالي

شهرستان: اسفراين

مسجد: امام حسن (ع)

امتياز فهما (1399) : 13907

خدمات کانون

 • سرود (زير 7 سال)
 • مسابقه کتابخواني (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • سبک زندگي (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 97 خدمت دیگر...

....

کانون كريم اهل بيت(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: خوي

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1399) : 13895

خدمات کانون

 • فعاليت در جام باشگاه هاي کتابخواني کودک و نوجوان (عمومي)
 • آموزش نجوم (عمومي)
 • تنيس (عمومي)
مشاهده 116 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد كاوه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: حضرت سيد الشهدا (ع)

امتياز فهما (1399) : 13890

خدمات کانون

 • نهج البلاغه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • دوره هاي تشکيلااتي و کادرسازي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 75 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت قائم (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: ساوه

مسجد: مسلم ابن عقيل(ع)

امتياز فهما (1399) : 13790

خدمات کانون

 • فوتسال (عمومي)
 • صنایع دستی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اعتقادي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 32 خدمت دیگر...

....

کانون رقيه خاتون (س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: امام حسين (ع)

امتياز فهما (1399) : 13780

خدمات کانون

 • تجسمي (۷ تا ۱۴ سال)
 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • مهارتهاي 7گانه رايانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 95 خدمت دیگر...

....

کانون پيروان امام رضا(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: گناباد

مسجد: جامع ميرزا عرب

امتياز فهما (1399) : 13720

خدمات کانون

 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • فوتبال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخواني قرآن (عمومي)
مشاهده 84 خدمت دیگر...

....

کانون جوانان مسجد (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: پارس آباد

مسجد: حضرت وليعصر(عج)

امتياز فهما (1399) : 13665

خدمات کانون

 • تنيس (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخواني قرآن (عمومي)
 • اخلاقي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 105 خدمت دیگر...

....

کانون غدير (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: ساوه

مسجد: علي ابن ابيطالب(ع)

امتياز فهما (1399) : 13661

خدمات کانون

 • خوشنويسي (۷ تا ۱۴ سال)
 • شنا (۷ تا ۱۴ سال)
 • آموزش هاي فني و حرفه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

....

کانون محدثه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: اروميه

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)

امتياز فهما (1399) : 13625

خدمات کانون

 • پياده روي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • کارآفريني (بالاي ۴۰ سال)
 • شنا (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 307 خدمت دیگر...

....

کانون آيت الله خامنه اي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کردستان

شهرستان: قروه

مسجد: سيد الشهدا(ع)

امتياز فهما (1399) : 13585

خدمات کانون

 • اعتقادي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مهارتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • درسي و تقويتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 14 خدمت دیگر...

....

کانون شهيدحسين اسماعيلي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: گناباد

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1399) : 13580

خدمات کانون

 • روانخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • بصيرتي (عمومي)
 • آموزش هاي فني و حرفه اي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

....

کانون انصارالحسين (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: انصارالحسين (ع)

امتياز فهما (1399) : 13571

خدمات کانون

 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • ساير (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اردويي و گردشگري (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

....

کانون بلال (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: لنگرود

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1399) : 13555

خدمات کانون

 • انواع آموزش هاي رايانه اي (زير 7 سال)
 • روانخواني قرآن (عمومي)
 • صحيفه سجاديه (عمومي)
مشاهده 96 خدمت دیگر...

....

کانون اميرالمومنين(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: نايين

مسجد: باباشيخ علي

امتياز فهما (1399) : 13555

خدمات کانون

 • فوتبال (عمومي)
 • زبان هاي خارجي (۷ تا ۱۴ سال)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 7 خدمت دیگر...

....

کانون شمس (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: زنجان

شهرستان: خدابنده

مسجد: موسي بن جعفر(ع)

امتياز فهما (1399) : 13535

خدمات کانون

 • اعتقادي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مسابقه کتابخواني (۷ تا ۱۴ سال)
 • اخلاقي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 131 خدمت دیگر...

....

کانون حمزه سيد الشهدا (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: حضرت حمزه سيد الشهدا (ع)

امتياز فهما (1399) : 13445

خدمات کانون

 • روانخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شعر (۷ تا ۱۴ سال)
 • قصه گويي (زير 7 سال)
مشاهده 91 خدمت دیگر...

....

کانون جوان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: گرگان

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1399) : 13416

خدمات کانون

 • نمايشگاه کتاب (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اعتقادي (بالاي ۴۰ سال)
 • اعتقادي (عمومي)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون منتظرالقائم(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: منتظرالقائم(عج)

امتياز فهما (1399) : 13345

خدمات کانون

 • مهارتي (عمومي)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (بالاي ۴۰ سال)
 • فوتسال (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 423 خدمت دیگر...

....

کانون حيدريه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قزوين

شهرستان: قزوين

مسجد: امير المومنين(ع)

امتياز فهما (1399) : 13337

خدمات کانون

 • قصه گويي (زير 7 سال)
 • مشاوره (عمومي)
 • صنایع دستی (عمومي)
مشاهده 60 خدمت دیگر...

....

کانون باب الحوائج (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان شرقي

شهرستان: ملکان

مسجد: باب الحوائج (ع)

امتياز فهما (1399) : 13325

خدمات کانون

 • بسکتبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (عمومي)
 • نهج البلاغه (عمومي)
مشاهده 109 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد عليزاده (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: امام باقر(ع)

امتياز فهما (1399) : 13310

خدمات کانون

 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تنيس (۷ تا ۱۴ سال)
 • نهج البلاغه (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 100 خدمت دیگر...

....

کانون الغدير (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: لنگرود

مسجد: جامع چاف(مصلي)

امتياز فهما (1399) : 13285

خدمات کانون

 • گرافيک (۷ تا ۱۴ سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 13 خدمت دیگر...

....

کانون زينبيه(س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: صومعه سرا

مسجد: وليعصر(عج)

امتياز فهما (1399) : 13285

خدمات کانون

 • اردويي و گردشگري (عمومي)
 • مسابقه کتابخواني (عمومي)
 • شناسايي و تشکيل هسته هاي هنري (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 104 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي بنه پير (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: بهمئي

مسجد: بي بي زينب خاتون (س)

امتياز فهما (1399) : 13245

خدمات کانون

 • تنيس (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اخلاقي (عمومي)
 • اردويي و گردشگري (عمومي)
مشاهده 20 خدمت دیگر...

....

کانون وارثان روح اله (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: تهران

مسجد: الرضا(ع)

امتياز فهما (1399) : 13225

خدمات کانون

 • روانخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • سرود (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اردويي و گردشگري (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 80 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد محسن حججي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: بيرجند

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1399) : 13180

خدمات کانون

 • واليبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • توليد محصولات متناسب با فضاي مجازي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • قصه گويي (زير 7 سال)
مشاهده 84 خدمت دیگر...

....

کانون وارثان نور (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: فريمان

مسجد: ابوالفضلي

امتياز فهما (1399) : 13170

خدمات کانون

 • اردويي و گردشگري (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • آموزش هاي فني و حرفه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مداحي (عمومي)
مشاهده 182 خدمت دیگر...

....

کانون خاتم النبيين (ص) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان شرقي

شهرستان: خداآفرين

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)

امتياز فهما (1399) : 13162

خدمات کانون

 • تئاتر (عمومي)
 • تنيس (عمومي)
 • زبان هاي خارجي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 93 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي روستاي مياوق (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: اروميه

مسجد: محمد رسول الله (ص)

امتياز فهما (1399) : 13147

خدمات کانون

 • درسي و تقويتي (بالاي ۴۰ سال)
 • درسي و تقويتي (عمومي)
 • فوتسال (عمومي)
مشاهده 90 خدمت دیگر...

....

کانون مهدي موعود(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: فلاورجان

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1399) : 13118

خدمات کانون

 • انواع آموزش هاي رايانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • انواع آموزش هاي رايانه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • ساير (عمومي)
مشاهده 104 خدمت دیگر...

....

کانون ياران مهدي (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: خوي

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)

امتياز فهما (1399) : 13109

خدمات کانون

 • نهج البلاغه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • فوتبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اردويي و گردشگري (عمومي)
مشاهده 97 خدمت دیگر...

....

کانون بلال (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: ميرجاوه

مسجد: حضرت بلال

امتياز فهما (1399) : 13071

خدمات کانون

 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • بصيرتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • خوشنويسي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 86 خدمت دیگر...

....

کانون باب الحوائج(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رشت

مسجد: الهادي(ع)

امتياز فهما (1399) : 13065

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تنيس (۷ تا ۱۴ سال)
 • تنيس (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 26 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد روزبه رنجبر (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: لرستان

شهرستان: خرم آباد

مسجد: امام رضا (ع)

امتياز فهما (1399) : 13055

خدمات کانون

 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • نمايشگاه کتاب (عمومي)
 • اعتقادي (زير 7 سال)
مشاهده 87 خدمت دیگر...

....

کانون صاحب الزمان(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: لرستان

شهرستان: خرم آباد

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1399) : 13050

خدمات کانون

 • بصيرتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تنيس (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اردويي و گردشگري (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 11 خدمت دیگر...

....

کانون الغدير (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: ايلام

شهرستان: آبدانان

مسجد: امام موسي كاظم(ع)

امتياز فهما (1399) : 12985

خدمات کانون

 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (زير 7 سال)
 • خیاطی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 93 خدمت دیگر...

....

کانون راه ولايت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: ميناب

مسجد: اميرالمومنين(ع)

امتياز فهما (1399) : 12953

خدمات کانون

 • توليد محتواي فضاي مجازي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اردويي و گردشگري (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • کارآفريني (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 89 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي سن سن (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: کاشان

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)

امتياز فهما (1399) : 12951

خدمات کانون

 • شناسايي و تشکيل هسته هاي فرهنگي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اعتقادي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • کوه‌پيمايي (عمومي)
مشاهده 99 خدمت دیگر...

....

کانون علمدار كربلا (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: جغتاي

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1399) : 12947

خدمات کانون

 • شنا (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • قرائت قرآن (عمومي)
مشاهده 23 خدمت دیگر...

....

کانون امام حسن مجتبي(ع) امامشهر (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1399) : 12930

خدمات کانون

 • سرود (زير 7 سال)
 • تيراندازي (بالاي ۴۰ سال)
 • ابتهال (زير 7 سال)
مشاهده 24 خدمت دیگر...

....

کانون محراب (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: اراک

مسجد: امام علي(ع)

امتياز فهما (1399) : 12910

خدمات کانون

 • اعتقادي (عمومي)
 • اخلاقي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • آموزش سواد رسانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 17 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد عمراني (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: شهرضا

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1399) : 12891

خدمات کانون

 • شنا (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • خیاطی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 73 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد براتعلي ميردار ورچشمه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: مينودشت

مسجد: باب الحوائج(ع)

امتياز فهما (1399) : 12845

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • مداحي (۷ تا ۱۴ سال)
 • عکاسی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 94 خدمت دیگر...

....

کانون روح الله (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: انديمشک

مسجد: امام خميني (ره)

امتياز فهما (1399) : 12805

خدمات کانون

 • ابتهال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • قصه گويي (۷ تا ۱۴ سال)
 • شنبه هاي با کتاب (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 355 خدمت دیگر...

....

کانون امام حسين (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: خوي

مسجد: امام حسين (ع)

امتياز فهما (1399) : 12805

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • فوتسال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 47 خدمت دیگر...

....

کانون باب الحوائج(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: لنگرود

مسجد: جمعه

امتياز فهما (1399) : 12801

خدمات کانون

 • اخلاقي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنا (عمومي)
 • خوشنويسي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 92 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت رقيه(س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان شرقي

شهرستان: تبريز

مسجد: حضرت رقيه(س)

امتياز فهما (1399) : 12775

خدمات کانون

 • سبک زندگي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اردويي و گردشگري (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 14 خدمت دیگر...

....

کانون موعود (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کرمان

شهرستان: بم

مسجد: صاحب الزمان(عج)-دانشگاه علوم پزشكي

امتياز فهما (1399) : 12741

خدمات کانون

 • رزمي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اخلاقي (عمومي)
 • فوتسال (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 52 خدمت دیگر...

....

کانون امام علي (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کرمان (جنوب)

شهرستان: جيرفت

مسجد: امام علي (ع)

امتياز فهما (1399) : 12722

خدمات کانون

 • اعتقادي (بالاي ۴۰ سال)
 • تفسير (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • فوتسال (عمومي)
مشاهده 81 خدمت دیگر...

....

کانون امام علي(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رشت

مسجد: اميرالمومنين (ع)

امتياز فهما (1399) : 12689

خدمات کانون

 • حفظ (عمومي)
 • خودکفايي (عمومي)
 • اعتقادي (عمومي)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون راهيان قدس (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: البرز

شهرستان: کرج

مسجد: علي ابن ابيطالب (ع)

امتياز فهما (1399) : 12675

خدمات کانون

 • اعتقادي (۷ تا ۱۴ سال)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
 • تنيس (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 196 خدمت دیگر...

....

کانون شهداء (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: کاشان

مسجد: ترك آباد

امتياز فهما (1399) : 12655

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (عمومي)
 • مهارتي (عمومي)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

....

کانون آل طه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: ميناب

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1399) : 12650

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (عمومي)
 • تعزيه (عمومي)
 • فیلم‌سازی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 81 خدمت دیگر...

....

کانون ذوالجلال (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: بيله سوار

مسجد: حضرت فاطمه (س)

امتياز فهما (1399) : 12620

خدمات کانون

 • اخلاقي (بالاي ۴۰ سال)
 • نقاشی (بالاي ۴۰ سال)
 • درسي و تقويتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 156 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي زيزگان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1399) : 12600

خدمات کانون

 • فوتبال (۷ تا ۱۴ سال)
 • نقاشی (زير 7 سال)
 • تنيس (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 86 خدمت دیگر...

....

کانون شميم ولايت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: جواد الرضا(ع)

امتياز فهما (1399) : 12597

خدمات کانون

 • پياده روي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تشکيل هيات انديشه ورز کانون (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • توليدات هنري (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 176 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت ابا عبدالله(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: نايين

مسجد: باباعبدالله

امتياز فهما (1399) : 12596

خدمات کانون

 • قصه گويي (عمومي)
 • روخواني قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • کارآفريني (عمومي)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

....

کانون الزهراء(س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: اردبيل

مسجد: رحمانيه پيرمادر

امتياز فهما (1399) : 12577

خدمات کانون

 • اردويي و گردشگري (عمومي)
 • اخلاقي (۷ تا ۱۴ سال)
 • اعتقادي (عمومي)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

....

کانون امام رضا(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: فارس (جنوب)

شهرستان: گراش

مسجد: امام رضا (ع) - گراش

امتياز فهما (1399) : 12573

خدمات کانون

 • کارآفريني (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تفسير (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تعزيه (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 27 خدمت دیگر...

....

کانون اهل البيت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سمنان

شهرستان: شاهرود

مسجد: جامع

امتياز فهما (1399) : 12536

خدمات کانون

 • حفظ (عمومي)
 • فوتسال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نهج البلاغه (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 87 خدمت دیگر...

....

کانون نداي اسلام (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: خليل آباد

مسجد: شهيدان عباسپور

امتياز فهما (1399) : 12530

خدمات کانون

 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • اردويي و گردشگري (۷ تا ۱۴ سال)
 • صحيفه سجاديه (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 246 خدمت دیگر...

....

کانون عرشيان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: حضرت مهدي (عج)

امتياز فهما (1399) : 12518

خدمات کانون

 • شنا (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخواني قرآن (زير 7 سال)
 • شنا (عمومي)
مشاهده 107 خدمت دیگر...

....

کانون امام خميني(ره) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کردستان

شهرستان: ديواندره

مسجد: حضرت رسول(ص)

امتياز فهما (1399) : 12465

خدمات کانون

 • نمايشي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • حفظ (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تفسير (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 31 خدمت دیگر...

....

کانون مالك اشتر (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: امام حسن (ع)

امتياز فهما (1399) : 12456

خدمات کانون

 • ساير (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • سایر (زير 7 سال)
 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 240 خدمت دیگر...

....

کانون رسول الله (ص) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: شهرکرد

مسجد: رسول الله (ص) هفشجان

امتياز فهما (1399) : 12455

خدمات کانون

 • بصيرتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • تواشيح (۷ تا ۱۴ سال)
 • اخلاقي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 176 خدمت دیگر...

....

کانون انصار الله (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: شوش

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1399) : 12440

خدمات کانون

 • مشارکت در طرح روستاهاي دوستدار کتاب (عمومي)
 • گرافيک (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تنيس (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 124 خدمت دیگر...

....

کانون سفيران نور (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: مرودشت

مسجد: جامع سيوند

امتياز فهما (1399) : 12415

خدمات کانون

 • واليبال (عمومي)
 • داستان‌نویسی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اردويي و گردشگري (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 164 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد بصير (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: جواد الائمه (ع)

امتياز فهما (1399) : 12410

خدمات کانون

 • نهج البلاغه (عمومي)
 • خودکفايي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • ساير (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 39 خدمت دیگر...

....

کانون امام جواد(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: شهريار

مسجد: امام جواد(ع)

امتياز فهما (1399) : 12400

خدمات کانون

 • حفظ (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • صحيفه سجاديه (بالاي ۴۰ سال)
 • توليدات هنري (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 379 خدمت دیگر...

....

کانون سجاديه آمل (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: آمل

مسجد: مسجد امام سجاد (ع)

امتياز فهما (1399) : 12387

خدمات کانون

 • بسکتبال (عمومي)
 • انواع آموزش هاي رايانه اي (عمومي)
 • بسکتبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 94 خدمت دیگر...

....

کانون الزهرا (س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کرمان

شهرستان: رفسنجان

مسجد: الزهرا (س)

امتياز فهما (1399) : 12365

خدمات کانون

 • پياده روي (عمومي)
 • اعتقادي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 137 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت فاطمه(س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: آقا سيد محمد يمني

امتياز فهما (1399) : 12360

خدمات کانون

 • مهارتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مهارتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • حفظ (زير 7 سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

....

کانون ابوالفضل (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: کنگان

مسجد: ابوالفضل (ع)

امتياز فهما (1399) : 12360

خدمات کانون

 • اعتقادي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مهارتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (عمومي)
مشاهده 149 خدمت دیگر...