کانون غدير (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: بلوري زاده

امتیاز فهما: 19637 (106+)

خدمات کانون

 • آموزش سواد رسانه اي (عمومي)
 • عکاسی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • فیلم‌نامه نویسی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

کانون صاحب الزمان (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: حضرت صاحب الزمان

امتیاز فهما: 19328 (244+)

خدمات کانون

 • بصيرتي (عمومي)
 • مسابقه کتابخواني (۷ تا ۱۴ سال)
 • آموزش نجوم (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 117 خدمت دیگر...

کانون شهيد علي گرائيلي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: قائم شهر

مسجد: النبي(ص)

امتیاز فهما: 18664 (1236+)

خدمات کانون

 • مهارتي (بالاي ۴۰ سال)
 • روخواني قرآن (زير 7 سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 319 خدمت دیگر...

کانون ولايت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: امام خميني (ره)

امتیاز فهما: 18153 (776+)

خدمات کانون

 • روانخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • قصه گويي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • توليد محصولات متناسب با فضاي مجازي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 170 خدمت دیگر...

کانون حضرت خديجه كبري(س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: محمديه

امتیاز فهما: 18151 (216+)

خدمات کانون

 • صحيفه سجاديه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • نمايشگاه کتاب (عمومي)
 • ابتهال (عمومي)
مشاهده 98 خدمت دیگر...

کانون اخلاص (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: قائم شهر

مسجد: اميرالمومنين(ع)

امتیاز فهما: 17859 (18+)

خدمات کانون

 • اخلاقي (عمومي)
 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • نمايشگاه کتاب (عمومي)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

کانون تبيان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: محموديه

امتیاز فهما: 17607 (42+)

خدمات کانون

 • اردويي و گردشگري (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اعتقادي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

کانون راوي نور (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: ري

مسجد: فيروز آبادي

امتیاز فهما: 17561 (70+)

خدمات کانون

 • عکاسی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • نمايشگاه کتاب (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اعتقادي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 171 خدمت دیگر...

کانون نور الانوار (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: اروميه

مسجد: حضرت مهدي (عج)

امتیاز فهما: 17316 (18+)

خدمات کانون

 • روانخواني قرآن (عمومي)
 • کارآفريني (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • سرود (عمومي)
مشاهده 310 خدمت دیگر...

کانون رحمة للعالمين (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: فارسان

مسجد: علي بن ابيطالب (ع)

امتیاز فهما: 17301 (26+)

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • حفظ (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخواني قرآن (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 83 خدمت دیگر...

کانون موعود (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: سيريك

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتیاز فهما: 17279 (16+)

خدمات کانون

 • سبک زندگي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

کانون شهيد سيد مصطفي خميني (ره) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: شهيد سيد مصطفي خميني (ره)

امتیاز فهما: 17252 (11956+)

خدمات کانون

 • ارائه خدمات رايانه اي (عمومي)
 • اخلاقي (۷ تا ۱۴ سال)
 • صحيفه سجاديه (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 246 خدمت دیگر...

کانون شهداي محراب (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان شرقي

شهرستان: ملكان

مسجد: جامع (مصلي)

امتیاز فهما: 17246 (154+)

خدمات کانون

 • توليد محصولات متناسب با فضاي مجازي (عمومي)
 • روخواني قرآن (زير 7 سال)
 • دوره هاي تشکيلااتي و کادرسازي (عمومي)
مشاهده 93 خدمت دیگر...

کانون پنجره فولاد (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: امام حسين (ع)

امتیاز فهما: 17224 (330+)

خدمات کانون

 • نقاشی (زير 7 سال)
 • حفظ (زير 7 سال)
 • سرود (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 83 خدمت دیگر...

کانون ابوفاضل (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: تكاب

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)

امتیاز فهما: 17130 (374+)

خدمات کانون

 • مهارتهاي 7گانه رايانه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مسابقه کتابخواني (عمومي)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (عمومي)
مشاهده 81 خدمت دیگر...

کانون الزهراء(س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: اردبيل

مسجد: رحمانيه پيرمادر

امتیاز فهما: 17095 (12+)

خدمات کانون

 • نهج البلاغه (عمومي)
 • اخلاقي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • آموزش پويانمايي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

کانون طاها (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: دير

مسجد: النبي (ص)

امتیاز فهما: 16973 (8+)

خدمات کانون

 • صنایع دستی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تشکيل هيات انديشه ورز کانون (۷ تا ۱۴ سال)
 • شناسايي و تشکيل هسته هاي علمي پژوهشي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 194 خدمت دیگر...

کانون شهداي جوزان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: ميناب

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتیاز فهما: 16902 (24+)

خدمات کانون

 • تئاتر (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • فوتبال (عمومي)
 • تئاتر (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

کانون فاطمه الزهراء(س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: حضرت فاطمه زهرا (س)

امتیاز فهما: 16879 (304+)

خدمات کانون

 • روانخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • اخلاقي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اردويي و گردشگري (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 118 خدمت دیگر...

کانون شهداي روستاي مياوق (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: اروميه

مسجد: محمد رسول الله (ص)

امتیاز فهما: 16820 (68+)

خدمات کانون

 • سرود (عمومي)
 • فوتسال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اردويي و گردشگري (عمومي)
مشاهده 90 خدمت دیگر...

کانون حضرت ابوالفضل العباس(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتیاز فهما: 16811 (1174+)

خدمات کانون

 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • شنا (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • بصيرتي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 117 خدمت دیگر...

کانون معارف اهل بيت(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: چهارده معصوم(ع)

امتیاز فهما: 16804 (22+)

خدمات کانون

 • درسي و تقويتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تعزيه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • آموزش هاي فني و حرفه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 101 خدمت دیگر...

کانون امام حسن مجتبي (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: دشت آزادگان

مسجد: سيدالشهداء (ع)

امتیاز فهما: 16720 (14+)

خدمات کانون

 • آموزش سواد رسانه اي (بالاي ۴۰ سال)
 • شعر (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ارائه خدمات رايانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 318 خدمت دیگر...

کانون آيت الله حائري ميبدي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: ميبد

مسجد: حمزه علي فيروز آباد

امتیاز فهما: 16702 (4+)

خدمات کانون

 • اردويي و گردشگري (زير 7 سال)
 • تشکيل هيات انديشه ورز کانون (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • قرائت قرآن (عمومي)
مشاهده 81 خدمت دیگر...

کانون نورالثقلين (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: جاسك

مسجد: چهارده معصوم (ع)‌

امتیاز فهما: 16688 (156+)

خدمات کانون

 • اعتقادي (عمومي)
 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • اردويي و گردشگري (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 102 خدمت دیگر...

کانون آدينه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: لرستان

شهرستان: خرم آباد

مسجد: مصلي الغدير

امتیاز فهما: 16685

خدمات کانون

 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • آموزش هاي فني و حرفه اي (عمومي)
 • ساير (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 103 خدمت دیگر...

کانون مهدي موعود (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: فلاورجان

مسجد: صاحب الزمان

امتیاز فهما: 16679 (64+)

خدمات کانون

 • آموزش سواد رسانه اي (عمومي)
 • مسابقه کتابخواني (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مهارتي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 104 خدمت دیگر...

کانون عصر انتظار (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: پاكدشت

مسجد: حضرت قائم (عج)

امتیاز فهما: 16652 (82+)

خدمات کانون

 • خوشنويسي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • سبک زندگي (۷ تا ۱۴ سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

کانون امام علي (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: بروجن

مسجد: امام علي (ع)

امتیاز فهما: 16640 (66+)

خدمات کانون

 • خوشنويسي (۷ تا ۱۴ سال)
 • اعتقادي (عمومي)
 • تجسمي (عمومي)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

کانون كوثر نور (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: خوي

مسجد: امام صادق (ع‌)

امتیاز فهما: 16615

خدمات کانون

 • تفسير (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخواني قرآن (زير 7 سال)
 • تفسير (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 81 خدمت دیگر...

کانون امام المنتظر (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: ميناب

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتیاز فهما: 16608 (2+)

خدمات کانون

 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • صحيفه سجاديه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مسابقه کتابخواني (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 90 خدمت دیگر...

کانون سادات (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: ميناب

مسجد: سادات

امتیاز فهما: 16571 (18+)

خدمات کانون

 • ترويج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
 • تواشيح (۷ تا ۱۴ سال)
 • فوتسال (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 127 خدمت دیگر...

کانون امام علي (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: كرمان (جنوب)

شهرستان: جيرفت

مسجد: امام علي (ع)

امتیاز فهما: 16546 (42+)

خدمات کانون

 • توليد محتواي فضاي مجازي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تواشيح (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • رزمي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 81 خدمت دیگر...

کانون عبدصالح (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: ميناب

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتیاز فهما: 16430 (8+)

خدمات کانون

 • گرافيک (۷ تا ۱۴ سال)
 • شناسايي و تشکيل هسته هاي فرهنگي (عمومي)
 • شنبه هاي با کتاب (عمومي)
مشاهده 80 خدمت دیگر...

کانون شهيد علم الهدي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: حضرت زينب كبري (س)

امتیاز فهما: 16372 (1016+)

خدمات کانون

 • آموزش سواد رسانه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • ساير (۷ تا ۱۴ سال)
 • روانخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 125 خدمت دیگر...

کانون امام جواد(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: شهريار

مسجد: امام جواد(ع)

امتیاز فهما: 16367 (908+)

خدمات کانون

 • زبان هاي خارجي (زير 7 سال)
 • مهارتي (عمومي)
 • شنبه هاي با کتاب (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 379 خدمت دیگر...

کانون امام حسن مجتبي (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: البرز

شهرستان: كرج

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتیاز فهما: 16346 (66+)

خدمات کانون

 • مهارتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • تواشيح (۷ تا ۱۴ سال)
 • حفظ (عمومي)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

کانون انصارالمهدي(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: فارسان

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتیاز فهما: 16321 (816+)

خدمات کانون

 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • آموزش هاي فني و حرفه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • سبک زندگي (عمومي)
مشاهده 80 خدمت دیگر...

کانون خاتم الانبياء (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان شرقي

شهرستان: تبريز

مسجد: امام زمان (ع)

امتیاز فهما: 16314 (46+)

خدمات کانون

 • آموزش هاي فني و حرفه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • نمايشي (۷ تا ۱۴ سال)
 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 98 خدمت دیگر...

کانون رهروان شهدا (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: حضرت معصومه (س)

امتیاز فهما: 16292 (2+)

خدمات کانون

 • مهارتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • کوه‌پيمايي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • آموزش نجوم (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 169 خدمت دیگر...

کانون منتظران (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: قدس

مسجد: حضرت وليعصر(عج)

امتیاز فهما: 16251 (544+)

خدمات کانون

 • اعتقادي (۷ تا ۱۴ سال)
 • روانخواني قرآن (عمومي)
 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 123 خدمت دیگر...

کانون علمداران ولايت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: تكاب

مسجد: مصلي

امتیاز فهما: 16198 (96+)

خدمات کانون

 • شناسايي و تشکيل هسته هاي هنري (عمومي)
 • مداحي (عمومي)
 • تواشيح (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 89 خدمت دیگر...

کانون انصارالحسين (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: انصارالحسين (ع)

امتیاز فهما: 16187 (238+)

خدمات کانون

 • اردويي و گردشگري (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ساير (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اردويي و گردشگري (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

کانون شهداي زيزگان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتیاز فهما: 16148 (210+)

خدمات کانون

 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخواني قرآن (عمومي)
 • تنيس (عمومي)
مشاهده 86 خدمت دیگر...

کانون ياسين (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: انديمشك

مسجد: سيدالشهداء (ع)

امتیاز فهما: 16094 (334+)

خدمات کانون

 • ترويج فرهنگ مطالعه (عمومي)
 • سبک زندگي (بالاي ۴۰ سال)
 • نمايشگاه کتاب (عمومي)
مشاهده 87 خدمت دیگر...

کانون عمر خيام (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: كردستان

شهرستان: مريوان

مسجد: ابوبكر صديق

امتیاز فهما: 16084 (114+)

خدمات کانون

 • ترويج فرهنگ مطالعه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اردويي و گردشگري (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 101 خدمت دیگر...

کانون حافظون (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: بوكان

مسجد: جامع امير آباد

امتیاز فهما: 15984

خدمات کانون

 • اردويي و گردشگري (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • درسي و تقويتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • ابتهال (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 132 خدمت دیگر...

کانون حضرت معصومه(س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: حضرت نجمه (س)

امتیاز فهما: 15973 (124+)

خدمات کانون

 • حفظ (زير 7 سال)
 • خیاطی (عمومي)
 • حفظ (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

کانون شهيد ابوذر غفاري (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: ابوالفضلي(ع)

امتیاز فهما: 15951 (548+)

خدمات کانون

 • خوشنويسي (۷ تا ۱۴ سال)
 • زبان هاي خارجي (عمومي)
 • اعتقادي (زير 7 سال)
مشاهده 175 خدمت دیگر...

کانون چهارده معصوم (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: چهارده معصوم (ع)

امتیاز فهما: 15946 (128+)

خدمات کانون

 • اعتقادي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تفسير (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مهارتي (عمومي)
مشاهده 142 خدمت دیگر...

کانون پيروان ولايت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: بهاباد

مسجد: جامع كبير

امتیاز فهما: 15894 (48+)

خدمات کانون

 • خیاطی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تفسير (عمومي)
 • قصه گويي (عمومي)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

کانون علويون (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: رودان

مسجد: جامع

امتیاز فهما: 15883 (1814+)

خدمات کانون

 • تصویرسازی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تنيس (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نمايشگاه کتاب (عمومي)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

کانون ياس نبي (ص) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: امام حسين (ع)

امتیاز فهما: 15869 (30+)

خدمات کانون

 • اردويي و گردشگري (۷ تا ۱۴ سال)
 • اخلاقي (عمومي)
 • اعتقادي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

کانون محمد رسول الله (ص) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: جامع محمد رسول الله (ص)

امتیاز فهما: 15834 (18+)

خدمات کانون

 • سبک زندگي (عمومي)
 • آموزش هاي فني و حرفه اي (عمومي)
 • اردويي و گردشگري (عمومي)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

کانون الغدير (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: دشتستان

مسجد: جامع اهل بيت (ع)

امتیاز فهما: 15822 (22+)

خدمات کانون

 • زبان هاي خارجي (عمومي)
 • آموزش سواد رسانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اردويي و گردشگري (زير 7 سال)
مشاهده 101 خدمت دیگر...

کانون محدثه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: اروميه

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)

امتیاز فهما: 15813 (608+)

خدمات کانون

 • سبک زندگي (۷ تا ۱۴ سال)
 • سبک زندگي (عمومي)
 • مسابقه کتابخواني (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 307 خدمت دیگر...

کانون صاحب الزمان (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: بشاگرد

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتیاز فهما: 15811

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (عمومي)
 • فوتسال (۷ تا ۱۴ سال)
 • اعتقادي (عمومي)
مشاهده 101 خدمت دیگر...

کانون بقيه الله(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: دير

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتیاز فهما: 15794 (252+)

خدمات کانون

 • تنيس (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • توليدات هنري (عمومي)
 • صحيفه سجاديه (عمومي)
مشاهده 142 خدمت دیگر...

کانون سماء (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: كهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: كهگيلويه

مسجد: امام حسن مجتبي (ع)

امتیاز فهما: 15781 (166+)

خدمات کانون

 • مشاوره (عمومي)
 • تنيس (۷ تا ۱۴ سال)
 • مهارتهاي 7گانه رايانه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 88 خدمت دیگر...

کانون حضرت سجاد(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: ميبد

مسجد: حضرت سجاد(ع)

امتیاز فهما: 15776

خدمات کانون

 • صنایع دستی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مداحي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مشارکت در طرح روستاهاي دوستدار کتاب (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 113 خدمت دیگر...

کانون ثامن (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: البرز

شهرستان: كرج

مسجد: امام رضا (ع)

امتیاز فهما: 15768 (254+)

خدمات کانون

 • آموزش هاي فني و حرفه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • ساير (عمومي)
 • شعر و ادبيات (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 93 خدمت دیگر...

کانون باب الحوائج(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: لنگرود

مسجد: جمعه

امتیاز فهما: 15749 (180+)

خدمات کانون

 • خوشنويسي (۷ تا ۱۴ سال)
 • خودکفايي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • شنا (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 92 خدمت دیگر...

کانون ام البنين (س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: شهركرد

مسجد: علي ابن ابطالب (ع)

امتیاز فهما: 15713 (504+)

خدمات کانون

 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • سبک زندگي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • توليد محتواي فضاي مجازي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 83 خدمت دیگر...

کانون دارالعلم قرآن (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: سبزوار

مسجد: الغدير

امتیاز فهما: 15711

خدمات کانون

 • اخلاقي (بالاي ۴۰ سال)
 • سبک زندگي (عمومي)
 • مشاوره (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 92 خدمت دیگر...

کانون شهداي عربي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: دشتي

مسجد: امام سجاد (ع)

امتیاز فهما: 15692 (36+)

خدمات کانون

 • شناسايي و تشکيل هسته هاي فرهنگي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • فوتبال (زير 7 سال)
 • روانخواني قرآن (زير 7 سال)
مشاهده 193 خدمت دیگر...

کانون مصباح (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: كرمان (جنوب)

شهرستان: جيرفت

مسجد: سيدالشهداء(ع)

امتیاز فهما: 15686

خدمات کانون

 • ترويج فرهنگ مطالعه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • انواع آموزش هاي رايانه اي (۷ تا ۱۴ سال)
 • شناسايي و تشکيل هسته هاي فرهنگي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 81 خدمت دیگر...

کانون بقيه الله (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: بقيه الله (عج)

امتیاز فهما: 15680

خدمات کانون

 • پياده روي (۷ تا ۱۴ سال)
 • مهارتهاي 7گانه رايانه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مشاوره (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 105 خدمت دیگر...

کانون قدس (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: گرگان

مسجد: مسجدالاقصي

امتیاز فهما: 15667 (120+)

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • ابتهال (۷ تا ۱۴ سال)
 • مهارتهاي 7گانه رايانه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 96 خدمت دیگر...

کانون المهدي (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: همدان

مسجد: امام حسن (ع)

امتیاز فهما: 15622 (4+)

خدمات کانون

 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تشکيل هيات انديشه ورز کانون (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اردويي و گردشگري (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 110 خدمت دیگر...

کانون گلستان مهديه (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: بشاگرد

مسجد: علي ابن ابيطالب (ع)

امتیاز فهما: 15604 (80+)

خدمات کانون

 • اخلاقي (۷ تا ۱۴ سال)
 • مداحي (۷ تا ۱۴ سال)
 • رزمي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 107 خدمت دیگر...

کانون شهيد محسن حججي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: بيرجند

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتیاز فهما: 15583 (80+)

خدمات کانون

 • تفسير (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • حفظ (زير 7 سال)
 • توليد محصولات متناسب با فضاي مجازي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 84 خدمت دیگر...

کانون بين الحرمين (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: كرمانشاه

شهرستان: صحنه

مسجد: امام حسين(ع)

امتیاز فهما: 15580 (168+)

خدمات کانون

 • آموزش هاي فني و حرفه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • خیاطی (عمومي)
مشاهده 100 خدمت دیگر...

کانون الغدير (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: بوشهر

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتیاز فهما: 15577

خدمات کانون

 • فوتسال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنا (۷ تا ۱۴ سال)
 • سبک زندگي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 104 خدمت دیگر...

کانون چهار يار نبي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: كردستان

شهرستان: سنندج

مسجد: چهار يار نبي

امتیاز فهما: 15565 (724+)

خدمات کانون

 • فوتسال (۷ تا ۱۴ سال)
 • قصه گويي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 177 خدمت دیگر...

کانون باب الحوائج (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان شرقي

شهرستان: ملكان

مسجد: باب الحوائج (ع)

امتیاز فهما: 15547 (16+)

خدمات کانون

 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (عمومي)
 • اردويي و گردشگري (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 109 خدمت دیگر...

کانون مرحوم حاج عبدالله ولي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: بشاگرد

مسجد: علي ابن ابيطالب (ع)

امتیاز فهما: 15544 (342+)

خدمات کانون

 • فعاليت در جام باشگاه هاي کتابخواني کودک و نوجوان (عمومي)
 • شناسايي و تشکيل هسته هاي فرهنگي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تنيس (عمومي)
مشاهده 81 خدمت دیگر...

کانون كوثر النبي (ص) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: فاطمه الزهرا(س)

امتیاز فهما: 15530 (56+)

خدمات کانون

 • شنا (عمومي)
 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نقاشی (عمومي)
مشاهده 84 خدمت دیگر...

کانون امام صادق (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: تهران

مسجد: امام جعفر صادق (ع)

امتیاز فهما: 15528 (328+)

خدمات کانون

 • بصيرتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • پياده روي (زير 7 سال)
 • اعتقادي (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 114 خدمت دیگر...

کانون كنعان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: كردستان

شهرستان: سنندج

مسجد: ابوالمحمد كنعاني

امتیاز فهما: 15464 (402+)

خدمات کانون

 • روانخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • اعتقادي (۷ تا ۱۴ سال)
 • شناسايي و تشکيل هسته هاي علمي پژوهشي (عمومي)
مشاهده 190 خدمت دیگر...

کانون شهيد اباصلت اقاياري (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: نكا

مسجد: توحيد

امتیاز فهما: 15440 (82+)

خدمات کانون

 • نمايشگاه کتاب (۷ تا ۱۴ سال)
 • تيراندازي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • شنبه هاي با کتاب (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 109 خدمت دیگر...

کانون منتظران (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: كاشمر

مسجد: امام رضا (ع)

امتیاز فهما: 15418 (90+)

خدمات کانون

 • فوتسال (۷ تا ۱۴ سال)
 • قرائت قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • سرود (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 86 خدمت دیگر...

کانون شهداي قره قاسملو (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: بيله سوار

مسجد: سيد الشهداء (ع)

امتیاز فهما: 15413 (256+)

خدمات کانون

 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • فوتبال (عمومي)
 • فوتبال (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

کانون حسني (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: سيدالشهداء (ع)

امتیاز فهما: 15408 (282+)

خدمات کانون

 • اردويي و گردشگري (۷ تا ۱۴ سال)
 • اردويي و گردشگري (عمومي)
 • پياده روي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 120 خدمت دیگر...

کانون طه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: دشتستان

مسجد: حضرت امير المومنين(ع)

امتیاز فهما: 15386 (184+)

خدمات کانون

 • آموزش نجوم (۷ تا ۱۴ سال)
 • شنا (عمومي)
 • سایر (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 86 خدمت دیگر...

کانون غدير (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: تيران وكرون

مسجد: حسينيه الغدير

امتیاز فهما: 15372

خدمات کانون

 • تنيس (بالاي ۴۰ سال)
 • اردويي و گردشگري (۷ تا ۱۴ سال)
 • نمايشگاه کتاب (عمومي)
مشاهده 169 خدمت دیگر...

کانون سلمان فارسي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: سراوان

مسجد: محمدي

امتیاز فهما: 15370 (2064+)

خدمات کانون

 • قصه گويي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تشکيل هيات انديشه ورز کانون (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • فعاليت در جام باشگاه هاي کتابخواني کودک و نوجوان (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 605 خدمت دیگر...

کانون پنج تن (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: چادگان

مسجد: پنج تن

امتیاز فهما: 15365 (66+)

خدمات کانون

 • خوشنويسي (۷ تا ۱۴ سال)
 • توليدات هنري (عمومي)
 • فوتبال (عمومي)
مشاهده 100 خدمت دیگر...

کانون آفرينش (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: بروجن

مسجد: مسجدالرضا(ع)

امتیاز فهما: 15351 (48+)

خدمات کانون

 • واليبال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • شنبه هاي با کتاب (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • نهج البلاغه (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

کانون سفيران انقلاب (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: جوادالائمه (ع)

امتیاز فهما: 15339

خدمات کانون

 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • خوشنويسي (۷ تا ۱۴ سال)
 • درسي و تقويتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

کانون حجت(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: تنگستان

مسجد: حضرت ولي عصر (عج)

امتیاز فهما: 15297 (1272+)

خدمات کانون

 • نقاشی (زير 7 سال)
 • ارائه خدمات رايانه اي (عمومي)
 • فیلم‌نامه نویسی (عمومي)
مشاهده 200 خدمت دیگر...

کانون انصار الحجة(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: بندرعباس

مسجد: انصارالحجة(عج)

امتیاز فهما: 15291

خدمات کانون

 • تنيس (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نمايشي (۷ تا ۱۴ سال)
 • پياده روي (عمومي)
مشاهده 108 خدمت دیگر...

کانون سفيران نور (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: مرودشت

مسجد: جامع سيوند

امتیاز فهما: 15282 (34+)

خدمات کانون

 • ارائه خدمات رايانه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تشکيل هيات انديشه ورز کانون (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • شناسايي و تشکيل هسته هاي فرهنگي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 164 خدمت دیگر...

کانون انصار الحسين(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: فارسان

مسجد: ابولفضل (ع)

امتیاز فهما: 15254 (52+)

خدمات کانون

 • پياده روي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تفسير (عمومي)
 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

کانون منتظران مهدي (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: اسدآباد

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتیاز فهما: 15246 (2314+)

خدمات کانون

 • حفظ (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • قصه گويي (زير 7 سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 93 خدمت دیگر...

کانون جوانان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: كرمانشاه

شهرستان: كنگاور

مسجد: جامع قارلق بزرگ

امتیاز فهما: 15219 (72+)

خدمات کانون

 • مداحي (بالاي ۴۰ سال)
 • صنایع دستی (عمومي)
 • اعتقادي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 184 خدمت دیگر...

کانون الجواد(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: بوشهر

مسجد: الجواد(ع)

امتیاز فهما: 15216

خدمات کانون

 • تشکيل هيات انديشه ورز کانون (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • کاریکاتور (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • خیاطی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 217 خدمت دیگر...

کانون وليعصر (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: بندرانزلي

مسجد: امام جواد (ع)

امتیاز فهما: 15185 (2342+)

خدمات کانون

 • رزمي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • سرود (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اعتقادي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 248 خدمت دیگر...

کانون ياران مهدي (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: خوي

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)

امتیاز فهما: 15184 (88+)

خدمات کانون

 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تفسير (عمومي)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 97 خدمت دیگر...

کانون شهيد مطهري (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: البرز

شهرستان: فرديس

مسجد: جامع رزكان نو

امتیاز فهما: 15163

خدمات کانون

 • نهج البلاغه (۷ تا ۱۴ سال)
 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • آموزش هاي فني و حرفه اي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

کانون ذوالجلال (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: بيله سوار

مسجد: حضرت فاطمه (س)

امتیاز فهما: 15158 (122+)

خدمات کانون

 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تصویرسازی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مهارتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 156 خدمت دیگر...