....

کانون انصارالزینب (س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1401) : 102827

امتياز فهما (1400) : 18560

رتبه سال (1399) : برتر

رتبه سال (1398) : برتر

خدمات کانون

 • تشکیل هیات اندیشه ورز کانون (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تولید محتوای فضای مجازی (عمومي)
 • سرود (زير 7 سال)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

....

کانون شهدای آغوزبن کندسر (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودسر

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 101416

امتياز فهما (1400) : 14748

خدمات کانون

 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (۷ تا ۱۴ سال)
 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اخلاقی (عمومي)
مشاهده 80 خدمت دیگر...

....

کانون رقیه خاتون (س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: امام حسين (ع)

امتياز فهما (1401) : 100602

امتياز فهما (1400) : 18920

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير ويژه

خدمات کانون

 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تصویرسازی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 95 خدمت دیگر...

....

کانون بعثت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: جامع وليعصر(عج)

امتياز فهما (1401) : 97185

امتياز فهما (1400) : 2100

خدمات کانون

 • تفسیر (عمومي)
 • والیبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 71 خدمت دیگر...

....

کانون شهدای جوبن (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 95459

امتياز فهما (1400) : 18930

خدمات کانون

 • صحیفه سجادیه (عمومي)
 • قصه گویی (زير 7 سال)
 • انواع آموزش های رایانه ای (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 67 خدمت دیگر...

....

کانون ولیعصر(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 89373

امتياز فهما (1400) : 10375

خدمات کانون

 • شناسایی و تشکیل هسته های علمی پژوهشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • روانخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

....

کانون صاحب الزمان (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: درميان

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1401) : 88215

امتياز فهما (1400) : 18730

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • زبان های خارجی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ارائه خدمات رایانه ای (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (عمومي)
مشاهده 97 خدمت دیگر...

....

کانون شهید محسن حججی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: صومعه سرا

مسجد: المهدي (عج) (آذربايجانيان)

امتياز فهما (1401) : 85455

امتياز فهما (1400) : 13045

....

کانون مصلحون (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: اردبيل

مسجد: رسول اكرم(ص)

امتياز فهما (1401) : 83942

امتياز فهما (1400) : 13671

خدمات کانون

 • ترویج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
 • آموزش های فنی و حرفه ای (عمومي)
 • خودکفایی (عمومي)
مشاهده 57 خدمت دیگر...

....

کانون زینبیه(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: صومعه سرا

مسجد: وليعصر(عج)

امتياز فهما (1401) : 83328

امتياز فهما (1400) : 18650

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • آموزش پویانمایی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • آموزش نجوم (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخوانی قرآن (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 104 خدمت دیگر...

....

کانون فاطمه الزهراء(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: حضرت فاطمه زهرا (س)

امتياز فهما (1401) : 80309

امتياز فهما (1400) : 17930

خدمات کانون

 • عکاسی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نهج البلاغه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • انواع آموزش های رایانه ای (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 118 خدمت دیگر...

....

کانون رضوان (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: بويراحمد

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 80102

امتياز فهما (1400) : 17335

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • فوتبال (۷ تا ۱۴ سال)
 • تولید محتوای فضای مجازی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تفسیر (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 76 خدمت دیگر...

....

کانون حب المتین (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: ماسال

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 76993

امتياز فهما (1400) : 2600

خدمات کانون

 • روانخوانی قرآن (عمومي)
 • اخلاقی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نهج البلاغه (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون حبل المتین (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: لرستان

شهرستان: بروجرد

مسجد: حضرت اميرالمومنين (ع)

امتياز فهما (1401) : 75802

امتياز فهما (1400) : 17380

خدمات کانون

 • نمایشی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخوانی قرآن (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 36 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت رقیه (س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمان (جنوب)

شهرستان: جيرفت

مسجد: امام علی (ع)

امتياز فهما (1401) : 75402

امتياز فهما (1400) : 12071

....

کانون آل یس (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: بردسکن

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 75387

امتياز فهما (1400) : 18640

خدمات کانون

 • نهج البلاغه (بالاي ۴۰ سال)
 • حفظ (زير 7 سال)
 • اردویی و گردشگری (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 98 خدمت دیگر...

....

کانون فاطمیون (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: قائنات

مسجد: فاطميه (س)

امتياز فهما (1401) : 74852

امتياز فهما (1400) : 18910

خدمات کانون

 • مهارتهای 7گانه رایانه ای (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شناسایی و تشکیل هسته های هنری (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شناسایی و تشکیل هسته های هنری (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 134 خدمت دیگر...

....

کانون فاتح (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: مختار

امتياز فهما (1401) : 74177

امتياز فهما (1400) : 4800

خدمات کانون

 • ترویج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
 • کوه‌پیمایی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 151 خدمت دیگر...

....

کانون صاحب الزمان(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: لرستان

شهرستان: خرم آباد

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 73502

امتياز فهما (1400) : 19352

رتبه سال (1399) : برتر

خدمات کانون

 • شنا (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنبه های با کتاب (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اردویی و گردشگری (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 11 خدمت دیگر...

....

کانون پویندگان علم (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 72263

امتياز فهما (1400) : 16851

خدمات کانون

 • روانخوانی قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • شناسایی و تشکیل هسته های فرهنگی (عمومي)
 • آموزش سواد رسانه ای (عمومي)
مشاهده 79 خدمت دیگر...