....

کانون قائم(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: شادگان

مسجد: اهل بيت(ع)

امتياز فهما (1401) : 1500

امتياز فهما (1400) : 7375

خدمات کانون

 • روانخوانی قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • روخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخوانی قرآن (زير 7 سال)
مشاهده 27 خدمت دیگر...

....

کانون ساجدین (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: شادگان

مسجد: كربلائيه

امتياز فهما (1401) : 1500

امتياز فهما (1400) : 6275

خدمات کانون

 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخوانی قرآن (زير 7 سال)
مشاهده 3 خدمت دیگر...

....

کانون انصارالله (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: شادگان

مسجد: ابوالفضل العباس(ع)

امتياز فهما (1401) : 1500

امتياز فهما (1400) : 6225

خدمات کانون

 • تعزیه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • سایر (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اردویی و گردشگری (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 29 خدمت دیگر...

....

کانون امام رضا(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: شادگان

مسجد: امام رضا(ع)

امتياز فهما (1401) : 1500

امتياز فهما (1400) : 5950

خدمات کانون

 • بصیرتی (عمومي)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
 • نقاشی (زير 7 سال)
مشاهده 37 خدمت دیگر...

....

کانون علی اكبر(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: شادگان

مسجد: حضرت فاطمه الزهرا(س)

امتياز فهما (1401) : 1500

امتياز فهما (1400) : 6700

خدمات کانون

 • روخوانی قرآن (زير 7 سال)
 • شنا (زير 7 سال)
 • فوتبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 113 خدمت دیگر...

....

کانون چهارده معصوم(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: شادگان

مسجد: اميرالمومنين(ع)

امتياز فهما (1401) : 1500

امتياز فهما (1400) : 6300

خدمات کانون

 • روخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • قرائت قرآن (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 35 خدمت دیگر...

....

کانون امام حسین(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: شادگان

مسجد: حمزه سيدالشهدا(ع)

امتياز فهما (1401) : 1500

امتياز فهما (1400) : 18660

خدمات کانون

 • فوتسال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اردویی و گردشگری (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اعتقادی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 257 خدمت دیگر...

....

کانون ریحانه الرسول(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: شادگان

مسجد: فاطمه الزهرا (س)

امتياز فهما (1401) : 1500

امتياز فهما (1400) : 6175

خدمات کانون

 • روانخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • قرائت قرآن (زير 7 سال)
 • روخوانی قرآن (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 22 خدمت دیگر...

....

کانون باب الحوائج (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: شادگان

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1401) : 1500

امتياز فهما (1400) : 5725

خدمات کانون

 • نقاشی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • درسی و تقویتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 20 خدمت دیگر...

....

کانون شهید بهشتی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: شادگان

مسجد: ابوالفضل العباس(ع)

امتياز فهما (1401) : 1500

امتياز فهما (1400) : 5950

خدمات کانون

 • نهج البلاغه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • فوتسال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روانخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 4 خدمت دیگر...

....

کانون رسول اعظم(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: شادگان

مسجد: سيد محمود موسوي جزايري

امتياز فهما (1401) : 1500

امتياز فهما (1400) : 2100

خدمات کانون

 • فوتسال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • بصیرتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • فوتبال (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 11 خدمت دیگر...

....

کانون نورالمبین (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: شادگان

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 1500

امتياز فهما (1400) : 12505

خدمات کانون

 • بصیرتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • فوتسال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • حفظ (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 11 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت ام البنین (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: شادگان

مسجد: امام خميني(ره)

امتياز فهما (1401) : 1500

امتياز فهما (1400) : 7910

خدمات کانون

 • روانخوانی قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 32 خدمت دیگر...

....

کانون بلال حبشی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: شادگان

مسجد: بلال حبشي

امتياز فهما (1401) : 1500

امتياز فهما (1400) : 8005

خدمات کانون

 • فوتسال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • روانخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 18 خدمت دیگر...

....

کانون سردار شهید حاج قاسم سلیمانی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: کاشمر

مسجد: الزهرا (س)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 8905

....

کانون محمد رسول الله (ص) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: کاشمر

مسجد: محمد رسول الله (ص)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 12870

....

کانون شهید محسن حججی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: صومعه سرا

مسجد: المهدي (عج) (آذربايجانيان)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 13045

....

کانون شهدای روستای پیرایواتلو (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: پارس آباد

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 7785

....

کانون دانش نو (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: اردبيل

مسجد: حضرت زينب كبري (س)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 14601

....

کانون یاسر (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: پارس آباد

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 6425