....

کانون معراج الصالحين (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: کاشان

مسجد: باب الحوائج (ع)

امتياز فهما (1399) : 16500

خدمات کانون

 • انواع آموزش هاي رايانه اي (۷ تا ۱۴ سال)
 • کوه‌پيمايي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 32 خدمت دیگر...

....

کانون فاطميه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: صومعه سرا

مسجد: جامع تولم شهر

امتياز فهما (1399) : 16110

خدمات کانون

 • روانخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تيراندازي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • قرائت قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون غدير (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: بلوري زاده

امتياز فهما (1399) : 15743

خدمات کانون

 • اخلاقي (عمومي)
 • اردويي و گردشگري (عمومي)
 • شناسايي و تشکيل هسته هاي علمي پژوهشي (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي لارستان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: فارس (جنوب)

شهرستان: لارستان

مسجد: و حسينيه ثارالله(ع)

امتياز فهما (1399) : 15556

خدمات کانون

 • مهارتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • قرائت قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • ساير (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 81 خدمت دیگر...

....

کانون شهيدمحمدهدايتي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رشت

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1399) : 15040

خدمات کانون

 • صحيفه سجاديه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • ساير (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • واليبال (زير 7 سال)
مشاهده 186 خدمت دیگر...

....

کانون ذوالفقار (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: تربت جام

مسجد: جامع علوي

امتياز فهما (1399) : 14653

خدمات کانون

 • ارائه خدمات رايانه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • فوتسال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • شناسايي و تشکيل هسته هاي فرهنگي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 156 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي سيوكي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: تربت حيدريه

مسجد: جامع

امتياز فهما (1399) : 14625

خدمات کانون

 • توليدات هنري (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مهارتهاي 7گانه رايانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تشکيل هيات انديشه ورز کانون (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 101 خدمت دیگر...

....

کانون امام محمد باقر (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: امام محمد باقر (ع)

امتياز فهما (1399) : 14566

خدمات کانون

 • اردويي و گردشگري (۷ تا ۱۴ سال)
 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 277 خدمت دیگر...

....

کانون شاه خراسان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: دشتستان

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1399) : 14556

خدمات کانون

 • اردويي و گردشگري (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اردويي و گردشگري (۷ تا ۱۴ سال)
 • نمايشگاه کتاب (عمومي)
مشاهده 109 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد ابوذر غفاري (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: ابوالفضلي(ع)

امتياز فهما (1399) : 14550

خدمات کانون

 • خودکفايي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • قرائت قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • دوره هاي تشکيلااتي و کادرسازي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 175 خدمت دیگر...

....

کانون حجه ابن الحسن(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: شهرکرد

مسجد: دوازده امام (ع) قدس هفشجان

امتياز فهما (1399) : 14550

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مهارتهاي 7گانه رايانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نقاشی (زير 7 سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

....

کانون ال ياسين (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رشت

مسجد: و حسينيه آل ياسين

امتياز فهما (1399) : 14435

خدمات کانون

 • شنبه هاي با کتاب (بالاي ۴۰ سال)
 • فوتسال (۷ تا ۱۴ سال)
 • زبان هاي خارجي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون امام حسن مجتبي(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: نهبندان

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1399) : 14330

خدمات کانون

 • ترويج فرهنگ مطالعه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تنيس (زير 7 سال)
 • شنا (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 112 خدمت دیگر...

....

کانون امام علي (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: بروجن

مسجد: امام علي (ع)

امتياز فهما (1399) : 14320

خدمات کانون

 • قصه گويي (زير 7 سال)
 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • قرائت قرآن (عمومي)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

....

کانون سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: تهران

مسجد: حضرت امام خميني (ره)

امتياز فهما (1399) : 14280

....

کانون امام حسن مجتبي (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: دشت آزادگان

مسجد: سيدالشهداء (ع)

امتياز فهما (1399) : 14271

خدمات کانون

 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • بسکتبال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تفسير (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 318 خدمت دیگر...

....

کانون فاطمه الزهرا (س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: بن

مسجد: جامع

امتياز فهما (1399) : 14195

خدمات کانون

 • آموزش هاي فني و حرفه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اخلاقي (۷ تا ۱۴ سال)
 • درسي و تقويتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 95 خدمت دیگر...

....

کانون باب الحوائج(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: باب الحوائج(ع)

امتياز فهما (1399) : 14165

خدمات کانون

 • حفظ (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • صنایع دستی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اعتقادي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 89 خدمت دیگر...

....

کانون باقرالعلوم (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: شفت

مسجد: جامع امام حسن مجتبي (ع)

امتياز فهما (1399) : 14151

خدمات کانون

 • اعتقادي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 125 خدمت دیگر...

....

کانون اسوه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: تهران

مسجد: اعظم

امتياز فهما (1399) : 14060

خدمات کانون

 • اعتقادي (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخواني قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • واليبال (زير 7 سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...