....

کانون انصارالزینب (س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1401) : 102827

امتياز فهما (1400) : 18560

رتبه سال (1399) : برتر

رتبه سال (1398) : برتر

خدمات کانون

 • حفظ (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

....

کانون شهدای آغوزبن کندسر (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودسر

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 101416

امتياز فهما (1400) : 14748

خدمات کانون

 • روخوانی قرآن (عمومي)
 • ترویج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
 • بصیرتی (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 80 خدمت دیگر...

....

کانون رقیه خاتون (س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: امام حسين (ع)

امتياز فهما (1401) : 100602

امتياز فهما (1400) : 18920

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير ويژه

خدمات کانون

 • تشکیل هیات اندیشه ورز کانون (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • زبان های خارجی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نهج البلاغه (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 95 خدمت دیگر...

....

کانون بعثت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: جامع وليعصر(عج)

امتياز فهما (1401) : 97185

امتياز فهما (1400) : 2100

خدمات کانون

 • گرافیک (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شعر و ادبیات (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نمایشگاه کتاب (عمومي)
مشاهده 71 خدمت دیگر...

....

کانون شهدای جوبن (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 95459

امتياز فهما (1400) : 18930

خدمات کانون

 • سبک زندگی (عمومي)
 • بصیرتی (عمومي)
 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 67 خدمت دیگر...

....

کانون ولیعصر(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 89373

امتياز فهما (1400) : 10375

خدمات کانون

 • پیاده روی (۷ تا ۱۴ سال)
 • کارآفرینی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

....

کانون صاحب الزمان (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: درميان

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1401) : 88215

امتياز فهما (1400) : 18730

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • زبان های خارجی (۷ تا ۱۴ سال)
 • فعالیت در جام باشگاه های کتابخوانی کودک و نوجوان (۷ تا ۱۴ سال)
 • مشاوره (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 97 خدمت دیگر...

....

کانون شهید محسن حججی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: صومعه سرا

مسجد: المهدي (عج) (آذربايجانيان)

امتياز فهما (1401) : 85455

امتياز فهما (1400) : 13045

....

کانون مصلحون (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: اردبيل

مسجد: رسول اكرم(ص)

امتياز فهما (1401) : 83942

امتياز فهما (1400) : 13671

خدمات کانون

 • بصیرتی (عمومي)
 • حفظ (عمومي)
 • مشاوره (عمومي)
مشاهده 57 خدمت دیگر...

....

کانون زینبیه(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: صومعه سرا

مسجد: وليعصر(عج)

امتياز فهما (1401) : 83328

امتياز فهما (1400) : 18650

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • شناسایی و تشکیل هسته های علمی پژوهشی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • شنا (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تعزیه (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 104 خدمت دیگر...

....

کانون فاطمه الزهراء(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: حضرت فاطمه زهرا (س)

امتياز فهما (1401) : 80309

امتياز فهما (1400) : 17930

خدمات کانون

 • تفسیر (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • نهج البلاغه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • شعر (عمومي)
مشاهده 118 خدمت دیگر...

....

کانون رضوان (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: بويراحمد

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 80102

امتياز فهما (1400) : 17335

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • آموزش سواد رسانه ای (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اخلاقی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • بصیرتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 76 خدمت دیگر...

....

کانون حب المتین (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: ماسال

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 76993

امتياز فهما (1400) : 2600

خدمات کانون

 • روخوانی قرآن (عمومي)
 • روانخوانی قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • روخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون حبل المتین (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: لرستان

شهرستان: بروجرد

مسجد: حضرت اميرالمومنين (ع)

امتياز فهما (1401) : 75802

امتياز فهما (1400) : 17380

خدمات کانون

 • روخوانی قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • شنا (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 36 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت رقیه (س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمان (جنوب)

شهرستان: جيرفت

مسجد: امام علی (ع)

امتياز فهما (1401) : 75402

امتياز فهما (1400) : 12071

....

کانون آل یس (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: بردسکن

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 75387

امتياز فهما (1400) : 18640

خدمات کانون

 • روخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تفسیر (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اخلاقی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 98 خدمت دیگر...

....

کانون فاطمیون (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: قائنات

مسجد: فاطميه (س)

امتياز فهما (1401) : 74852

امتياز فهما (1400) : 18910

خدمات کانون

 • تواشیح (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • صحیفه سجادیه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • سایر (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 134 خدمت دیگر...

....

کانون فاتح (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: مختار

امتياز فهما (1401) : 74177

امتياز فهما (1400) : 4800

خدمات کانون

 • نمایشگاه کتاب (۷ تا ۱۴ سال)
 • نمایشی (عمومي)
 • صحیفه سجادیه (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 151 خدمت دیگر...

....

کانون صاحب الزمان(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: لرستان

شهرستان: خرم آباد

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 73502

امتياز فهما (1400) : 19352

رتبه سال (1399) : برتر

خدمات کانون

 • بصیرتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • سبک زندگی (۷ تا ۱۴ سال)
 • تنیس (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 11 خدمت دیگر...

....

کانون پویندگان علم (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 72263

امتياز فهما (1400) : 16851

خدمات کانون

 • خودکفایی (عمومي)
 • مهارتی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مسابقه کتابخوانی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

....

کانون جواد الائمه (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس (جنوب)

شهرستان: مهر

مسجد: امام رضا (ع)

امتياز فهما (1401) : 71029

امتياز فهما (1400) : 2425

....

کانون حضرت امیرالمومنین (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: بروجن

مسجد: جامع سفيددشت

امتياز فهما (1401) : 70691

امتياز فهما (1400) : 18100

خدمات کانون

 • اعتقادی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تنیس (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شعر و ادبیات (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 83 خدمت دیگر...

....

کانون امام جعفر صادق (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس (جنوب)

شهرستان: لارستان

مسجد: امام جعفر صادق (ع)

امتياز فهما (1401) : 67052

امتياز فهما (1400) : 4050

رتبه سال (1399) : برتر

خدمات کانون

 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نقاشی (عمومي)
 • سرود (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 17 خدمت دیگر...

....

کانون شهدا (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: بردسکن

مسجد: علي ابن ابيطالب (ع)

امتياز فهما (1401) : 65990

امتياز فهما (1400) : 15335

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (عمومي)
 • اخلاقی (عمومي)
 • درسی و تقویتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 84 خدمت دیگر...

....

کانون سفینه النجاه (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان شمالي

شهرستان: اسفراين

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 65809

امتياز فهما (1400) : 9322

خدمات کانون

 • روخوانی قرآن (زير 7 سال)
 • بصیرتی (بالاي ۴۰ سال)
 • روخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 18 خدمت دیگر...

....

کانون امام علی (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: بروجن

مسجد: امام علي (ع)

امتياز فهما (1401) : 65322

امتياز فهما (1400) : 19960

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير ويژه

خدمات کانون

 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • گرافیک (۷ تا ۱۴ سال)
 • تفسیر (عمومي)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

....

کانون خاتم الانبیاء(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان (منطقه آزاد اروند)

شهرستان: آبادان

مسجد: النبي(ص)

امتياز فهما (1401) : 65209

امتياز فهما (1400) : 17460

خدمات کانون

 • روانخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • پیاده روی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • عکاسی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 69 خدمت دیگر...

....

کانون مسلم بن عقیل (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: جغتاي

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 64673

امتياز فهما (1400) : 12690

خدمات کانون

 • بصیرتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنا (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اخلاقی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 27 خدمت دیگر...

....

کانون شهید محسن فخری زاده (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: لنگرود

مسجد: اعظم صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1401) : 64002

امتياز فهما (1400) : 17335

....

کانون حضرت قاسم (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: جغتاي

مسجد: باب الحوائج

امتياز فهما (1401) : 63552

امتياز فهما (1400) : 17498