کانون غدير (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: بلوري زاده

امتیاز فهما: 19637 (458+)

خدمات کانون

 • فوتبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • دوره هاي تشکيلااتي و کادرسازي (بالاي ۴۰ سال)
 • فیلم‌سازی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

کانون صاحب الزمان (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: حضرت صاحب الزمان

امتیاز فهما: 19328 (160+)

خدمات کانون

 • توليدات هنري (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • واليبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اخلاقي (عمومي)
مشاهده 117 خدمت دیگر...

کانون شهيد علي گرائيلي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: قائم شهر

مسجد: النبي(ص)

امتیاز فهما: 18664 (1284+)

خدمات کانون

 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • نمايشي (۷ تا ۱۴ سال)
 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 319 خدمت دیگر...

کانون ولايت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: امام خميني (ره)

امتیاز فهما: 18153 (768+)

خدمات کانون

 • اعتقادي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اعتقادي (زير 7 سال)
 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 170 خدمت دیگر...

کانون حضرت خديجه كبري(س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: محمديه

امتیاز فهما: 18151 (202+)

خدمات کانون

 • صحيفه سجاديه (۷ تا ۱۴ سال)
 • مسابقه کتابخواني (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تنيس (عمومي)
مشاهده 98 خدمت دیگر...

کانون اخلاص (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: قائم شهر

مسجد: اميرالمومنين(ع)

امتیاز فهما: 17859 (18+)

خدمات کانون

 • کوه‌پيمايي (۷ تا ۱۴ سال)
 • انواع آموزش هاي رايانه اي (۷ تا ۱۴ سال)
 • کارآفريني (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

کانون تبيان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: محموديه

امتیاز فهما: 17607 (36+)

خدمات کانون

 • روانخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روانخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تشکيل هيات انديشه ورز کانون (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

کانون راوي نور (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: ري

مسجد: فيروز آبادي

امتیاز فهما: 17561 (88+)

خدمات کانون

 • مسابقه کتابخواني (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • واليبال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 171 خدمت دیگر...

کانون نور الانوار (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: اروميه

مسجد: حضرت مهدي (عج)

امتیاز فهما: 17316 (18+)

خدمات کانون

 • کاریکاتور (عمومي)
 • فوتسال (عمومي)
 • حفظ (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 310 خدمت دیگر...

کانون رحمة للعالمين (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: فارسان

مسجد: علي بن ابيطالب (ع)

امتیاز فهما: 17301 (26+)

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • خیاطی (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 83 خدمت دیگر...

کانون موعود (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: سيريك

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتیاز فهما: 17279 (16+)

خدمات کانون

 • تنيس (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • گرافيک (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

کانون شهيد سيد مصطفي خميني (ره) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: شهيد سيد مصطفي خميني (ره)

امتیاز فهما: 17252 (11956+)

خدمات کانون

 • تنيس (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • توليد محتواي فضاي مجازي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • شنا (عمومي)
مشاهده 246 خدمت دیگر...

کانون شهداي محراب (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان شرقي

شهرستان: ملكان

مسجد: جامع (مصلي)

امتیاز فهما: 17246 (328+)

خدمات کانون

 • درسي و تقويتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • فیلم‌نامه نویسی (عمومي)
 • روخواني قرآن (زير 7 سال)
مشاهده 93 خدمت دیگر...

کانون پنجره فولاد (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: امام حسين (ع)

امتیاز فهما: 17224 (348+)

خدمات کانون

 • نمايشگاه کتاب (زير 7 سال)
 • درسي و تقويتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • فوتبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 83 خدمت دیگر...

کانون ابوفاضل (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: تكاب

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)

امتیاز فهما: 17130 (366+)

خدمات کانون

 • اعتقادي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • درسي و تقويتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 81 خدمت دیگر...

کانون الزهراء(س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: اردبيل

مسجد: رحمانيه پيرمادر

امتیاز فهما: 17095 (18+)

خدمات کانون

 • مهارتي (عمومي)
 • ساير (۷ تا ۱۴ سال)
 • شنا (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

کانون طاها (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: دير

مسجد: النبي (ص)

امتیاز فهما: 16973 (80+)

خدمات کانون

 • تئاتر (۷ تا ۱۴ سال)
 • ارائه خدمات رايانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شعر و ادبيات (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 194 خدمت دیگر...

کانون شهداي جوزان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: ميناب

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتیاز فهما: 16902 (24+)

خدمات کانون

 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • نقاشی (عمومي)
 • خیاطی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

کانون فاطمه الزهراء(س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: حضرت فاطمه زهرا (س)

امتیاز فهما: 16879 (298+)

خدمات کانون

 • اخلاقي (عمومي)
 • تئاتر (۷ تا ۱۴ سال)
 • مهارتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 118 خدمت دیگر...

کانون شهداي روستاي مياوق (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: اروميه

مسجد: محمد رسول الله (ص)

امتیاز فهما: 16820 (54+)

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • کوه‌پيمايي (عمومي)
 • فوتسال (عمومي)
مشاهده 90 خدمت دیگر...

کانون حضرت ابوالفضل العباس(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتیاز فهما: 16811 (1174+)

خدمات کانون

 • آموزش هاي فني و حرفه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • روانخواني قرآن (عمومي)
مشاهده 117 خدمت دیگر...

کانون معارف اهل بيت(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: چهارده معصوم(ع)

امتیاز فهما: 16804 (172+)

خدمات کانون

 • تيراندازي (۷ تا ۱۴ سال)
 • کارآفريني (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • ساير (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 101 خدمت دیگر...

کانون امام حسن مجتبي (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: دشت آزادگان

مسجد: سيدالشهداء (ع)

امتیاز فهما: 16720 (500+)

خدمات کانون

 • ساير (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • فوتبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • خودکفايي (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 318 خدمت دیگر...

کانون آيت الله حائري ميبدي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: ميبد

مسجد: حمزه علي فيروز آباد

امتیاز فهما: 16702 (376+)

خدمات کانون

 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تيراندازي (۷ تا ۱۴ سال)
 • نمايشگاه کتاب (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 81 خدمت دیگر...

کانون نورالثقلين (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: جاسك

مسجد: چهارده معصوم (ع)‌

امتیاز فهما: 16688 (234+)

خدمات کانون

 • نمايشي (عمومي)
 • تعزيه (عمومي)
 • مهارتي (عمومي)
مشاهده 102 خدمت دیگر...

کانون آدينه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: لرستان

شهرستان: خرم آباد

مسجد: مصلي الغدير

امتیاز فهما: 16685

خدمات کانون

 • قصه گويي (زير 7 سال)
 • نمايشگاه کتاب (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مهارتي (عمومي)
مشاهده 103 خدمت دیگر...

کانون مهدي موعود (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: فلاورجان

مسجد: صاحب الزمان

امتیاز فهما: 16679 (562+)

خدمات کانون

 • اردويي و گردشگري (عمومي)
 • مهارتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 104 خدمت دیگر...

کانون عصر انتظار (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: پاكدشت

مسجد: حضرت قائم (عج)

امتیاز فهما: 16652 (160+)

خدمات کانون

 • خوشنويسي (۷ تا ۱۴ سال)
 • اخلاقي (عمومي)
 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

کانون امام علي (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: بروجن

مسجد: امام علي (ع)

امتیاز فهما: 16640 (66+)

خدمات کانون

 • ترويج فرهنگ مطالعه (عمومي)
 • بصيرتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اعتقادي (عمومي)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

کانون كوثر نور (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: خوي

مسجد: امام صادق (ع‌)

امتیاز فهما: 16615

خدمات کانون

 • خوشنويسي (۷ تا ۱۴ سال)
 • پياده روي (۷ تا ۱۴ سال)
 • بصيرتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 81 خدمت دیگر...