....

کانون انصارالزینب (س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1401) : 103227

امتياز فهما (1400) : 18560

رتبه سال (1399) : برتر

رتبه سال (1398) : برتر

کلاسهای کانون

 • شناسایی و تشکیل هسته های هنری (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اخلاقی (عمومي)
 • اعتقادی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 85 کلاس دیگر...

....

کانون شهدای آغوزبن کندسر (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودسر

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 101416

امتياز فهما (1400) : 14748

کلاسهای کانون

 • ترویج فرهنگ مطالعه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • والیبال (۷ تا ۱۴ سال)
 • مسابقه کتابخوانی (عمومي)
مشاهده 80 کلاس دیگر...

....

کانون رقیه خاتون (س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: امام حسين (ع)

امتياز فهما (1401) : 100602

امتياز فهما (1400) : 18920

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير ويژه

کلاسهای کانون

 • تنیس (زير 7 سال)
 • فوتبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ابتهال (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 95 کلاس دیگر...

....

کانون بعثت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: جامع وليعصر(عج)

امتياز فهما (1401) : 98185

امتياز فهما (1400) : 2100

کلاسهای کانون

 • تنیس (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخوانی قرآن (عمومي)
 • مهارتهای 7گانه رایانه ای (عمومي)
مشاهده 71 کلاس دیگر...

....

کانون شهدای جوبن (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 95459

امتياز فهما (1400) : 18930

کلاسهای کانون

 • سبک زندگی (عمومي)
 • روخوانی قرآن (عمومي)
 • آموزش های فنی و حرفه ای (عمومي)
مشاهده 67 کلاس دیگر...

....

کانون مصلحون (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: اردبيل

مسجد: رسول اكرم(ص)

امتياز فهما (1401) : 92741

امتياز فهما (1400) : 13671

کلاسهای کانون

 • اردویی و گردشگری (عمومي)
 • اعتقادی (عمومي)
 • اخلاقی (عمومي)
مشاهده 57 کلاس دیگر...

....

کانون ولیعصر(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 89373

امتياز فهما (1400) : 10375

کلاسهای کانون

 • تولید محصولات متناسب با فضای مجازی (عمومي)
 • کوه‌پیمایی (بالاي ۴۰ سال)
 • سبک زندگی (عمومي)
مشاهده 82 کلاس دیگر...

....

کانون صاحب الزمان (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: درميان

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1401) : 88915

امتياز فهما (1400) : 18730

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

کلاسهای کانون

 • مشاوره (عمومي)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • اعتقادی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 97 کلاس دیگر...

....

کانون شهید محسن حججی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: صومعه سرا

مسجد: المهدي (عج) (آذربايجانيان)

امتياز فهما (1401) : 85912

امتياز فهما (1400) : 13045

....

کانون زینبیه(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: صومعه سرا

مسجد: وليعصر(عج)

امتياز فهما (1401) : 85328

امتياز فهما (1400) : 18650

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

کلاسهای کانون

 • ابتهال (۷ تا ۱۴ سال)
 • مهارتی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روانخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 104 کلاس دیگر...

....

کانون فاطمه الزهراء(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: حضرت فاطمه زهرا (س)

امتياز فهما (1401) : 81243

امتياز فهما (1400) : 17930

کلاسهای کانون

 • نمایشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • شنبه های با کتاب (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مهارتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 118 کلاس دیگر...

....

کانون رضوان (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: بويراحمد

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 80102

امتياز فهما (1400) : 17335

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

کلاسهای کانون

 • آموزش سواد رسانه ای (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تجسمی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 76 کلاس دیگر...

....

کانون حب المتین (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: ماسال

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 78079

امتياز فهما (1400) : 2600

کلاسهای کانون

 • اخلاقی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخوانی قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 77 کلاس دیگر...

....

کانون حضرت رقیه (س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمان (جنوب)

شهرستان: جيرفت

مسجد: امام علی (ع)

امتياز فهما (1401) : 76422

امتياز فهما (1400) : 12071

....

کانون جواد الائمه (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس (جنوب)

شهرستان: مهر

مسجد: امام رضا (ع)

امتياز فهما (1401) : 75822

امتياز فهما (1400) : 2425

....

کانون حبل المتین (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: لرستان

شهرستان: بروجرد

مسجد: حضرت اميرالمومنين (ع)

امتياز فهما (1401) : 75802

امتياز فهما (1400) : 17380

کلاسهای کانون

 • ارائه خدمات رایانه ای (بالاي ۴۰ سال)
 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • درسی و تقویتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 36 کلاس دیگر...

....

کانون فاطمیون (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: قائنات

مسجد: فاطميه (س)

امتياز فهما (1401) : 75652

امتياز فهما (1400) : 18910

کلاسهای کانون

 • ترویج فرهنگ مطالعه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • پیاده روی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • سرود (عمومي)
مشاهده 134 کلاس دیگر...

....

کانون آل یس (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: بردسکن

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 75387

امتياز فهما (1400) : 18640

کلاسهای کانون

 • تفسیر (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • درسی و تقویتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنا (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 98 کلاس دیگر...

....

کانون فاتح (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: مختار

امتياز فهما (1401) : 74177

امتياز فهما (1400) : 4800

کلاسهای کانون

 • حفظ (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تئاتر (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • داستان‌نویسی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 151 کلاس دیگر...

....

کانون صاحب الزمان(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: لرستان

شهرستان: خرم آباد

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 73902

امتياز فهما (1400) : 19352

رتبه سال (1399) : برتر

کلاسهای کانون

 • سبک زندگی (۷ تا ۱۴ سال)
 • سبک زندگی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تنیس (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 11 کلاس دیگر...

....

کانون شهیدمحسن علمی نژاد (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: چهارده معصوم(ع)

امتياز فهما (1401) : 73293

امتياز فهما (1400) : 13415

کلاسهای کانون

 • آموزش سواد رسانه ای (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • درسی و تقویتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 84 کلاس دیگر...

....

کانون پویندگان علم (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 72263

امتياز فهما (1400) : 16851

کلاسهای کانون

 • روانخوانی قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • حفظ (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 79 کلاس دیگر...

....

کانون حضرت امیرالمومنین (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: بروجن

مسجد: جامع سفيددشت

امتياز فهما (1401) : 70691

امتياز فهما (1400) : 18100

کلاسهای کانون

 • شعر و ادبیات (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شعر و ادبیات (۷ تا ۱۴ سال)
 • فعالیت در جام باشگاه های کتابخوانی کودک و نوجوان (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 83 کلاس دیگر...

....

کانون امام جعفر صادق (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس (جنوب)

شهرستان: لارستان

مسجد: امام جعفر صادق (ع)

امتياز فهما (1401) : 67052

امتياز فهما (1400) : 4050

رتبه سال (1399) : برتر

کلاسهای کانون

 • ترویج فرهنگ مطالعه (عمومي)
 • مداحی (عمومي)
 • شنا (عمومي)
مشاهده 17 کلاس دیگر...

....

کانون شهدا (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: بردسکن

مسجد: علي ابن ابيطالب (ع)

امتياز فهما (1401) : 65990

امتياز فهما (1400) : 15335

کلاسهای کانون

 • فوتسال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • گرافیک (عمومي)
 • روخوانی قرآن (عمومي)
مشاهده 84 کلاس دیگر...

....

کانون سفینه النجاه (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان شمالي

شهرستان: اسفراين

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 65809

امتياز فهما (1400) : 9322

کلاسهای کانون

 • اخلاقی (۷ تا ۱۴ سال)
 • مهارتی (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخوانی قرآن (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 18 کلاس دیگر...

....

کانون امام علی (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: بروجن

مسجد: امام علي (ع)

امتياز فهما (1401) : 65799

امتياز فهما (1400) : 19960

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير ويژه

کلاسهای کانون

 • شناسایی و تشکیل هسته های فرهنگی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • شنا (عمومي)
 • روانخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 85 کلاس دیگر...

....

کانون مسلم بن عقیل (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: جغتاي

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 65223

امتياز فهما (1400) : 12690

کلاسهای کانون

 • دوره های تشکیلااتی و کادرسازی (عمومي)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • سایر (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 27 کلاس دیگر...

....

کانون خاتم الانبیاء(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان (منطقه آزاد اروند)

شهرستان: آبادان

مسجد: النبي(ص)

امتياز فهما (1401) : 65209

امتياز فهما (1400) : 17460

کلاسهای کانون

 • مداحی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخوانی قرآن (عمومي)
مشاهده 69 کلاس دیگر...

....

کانون شهید محسن فخری زاده (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: لنگرود

مسجد: اعظم صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1401) : 64002

امتياز فهما (1400) : 17335

....

کانون حضرت قاسم (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: جغتاي

مسجد: باب الحوائج

امتياز فهما (1401) : 63509

امتياز فهما (1400) : 17498

....

کانون حضرت حجت ابن الحسن (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: فلاورجان

مسجد: حضرت حجت ابن الحسن (عج)

امتياز فهما (1401) : 63502

امتياز فهما (1400) : 10620

کلاسهای کانون

 • اردویی و گردشگری (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اردویی و گردشگری (بالاي ۴۰ سال)
 • تفسیر (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 78 کلاس دیگر...

....

کانون ریحانه المصطفی(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: اصفهان

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1401) : 63402

امتياز فهما (1400) : 15660

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير

کلاسهای کانون

 • بصیرتی (بالاي ۴۰ سال)
 • مسابقه کتابخوانی (عمومي)
 • کوه‌پیمایی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 235 کلاس دیگر...

....

کانون شهید محمد كلاته ای (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان شمالي

شهرستان: بجنورد

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 63323

امتياز فهما (1400) : 14075

کلاسهای کانون

 • ترویج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
 • مداحی (۷ تا ۱۴ سال)
 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 8 کلاس دیگر...

....

کانون مسجد النبی(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: شيراز

مسجد: النبي(ص)

امتياز فهما (1401) : 63102

امتياز فهما (1400) : 2700

کلاسهای کانون

 • آموزش های فنی و حرفه ای (۷ تا ۱۴ سال)
 • انواع آموزش های رایانه ای (۷ تا ۱۴ سال)
 • گرافیک (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 10 کلاس دیگر...

....

کانون هدایت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: بروجن

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 62297

امتياز فهما (1400) : 14091

کلاسهای کانون

 • صحیفه سجادیه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نهج البلاغه (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخوانی قرآن (زير 7 سال)
مشاهده 96 کلاس دیگر...

....

کانون پیروان ولایت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: بهاباد

مسجد: جامع كبير

امتياز فهما (1401) : 61662

امتياز فهما (1400) : 15454

کلاسهای کانون

 • روخوانی قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • صنایع دستی (عمومي)
 • سرود (عمومي)
مشاهده 85 کلاس دیگر...

....

کانون محبان الحسین(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: گناباد

مسجد: گلمكان بيلند

امتياز فهما (1401) : 60802

امتياز فهما (1400) : 17495

کلاسهای کانون

 • شنا (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنبه های با کتاب (۷ تا ۱۴ سال)
 • تعزیه (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 71 کلاس دیگر...

....

کانون محبین فاطمه زهرا(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: ساوه

مسجد: قمربني‌هاشم(ع)

امتياز فهما (1401) : 60096

امتياز فهما (1400) : 2615

کلاسهای کانون

 • اخلاقی (۷ تا ۱۴ سال)
 • سبک زندگی (۷ تا ۱۴ سال)
 • فوتسال (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 48 کلاس دیگر...

....

کانون منتظران ظهور (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: کازرون

مسجد: الزهرا(س)

امتياز فهما (1401) : 59202

امتياز فهما (1400) : 19620

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير ويژه

کلاسهای کانون

 • تولید محتوای فضای مجازی (۷ تا ۱۴ سال)
 • فیلم‌نامه نویسی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مهارتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 241 کلاس دیگر...

....

کانون شهداء (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس (جنوب)

شهرستان: لارستان

مسجد: شاهزاده

امتياز فهما (1401) : 58408

امتياز فهما (1400) : 14900

کلاسهای کانون

 • بصیرتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اعتقادی (۷ تا ۱۴ سال)
 • آموزش سواد رسانه ای (عمومي)
مشاهده 18 کلاس دیگر...

....

کانون الغدیر (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: بوشهر

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1401) : 58302

امتياز فهما (1400) : 18441

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

کلاسهای کانون

 • حفظ (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تنیس (۷ تا ۱۴ سال)
 • ترویج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 104 کلاس دیگر...

....

کانون سلمان فارسی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: کرمانشاه

مسجد: سلمان فارسي

امتياز فهما (1401) : 58131

امتياز فهما (1400) : 600

کلاسهای کانون

 • ارائه خدمات رایانه ای (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اعتقادی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • حفظ (زير 7 سال)
مشاهده 43 کلاس دیگر...

....

کانون غدیر (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: قائنات

مسجد: غدير

امتياز فهما (1401) : 58087

امتياز فهما (1400) : 2775

کلاسهای کانون

 • نمایشگاه کتاب (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنا (۷ تا ۱۴ سال)
 • زبان های خارجی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 98 کلاس دیگر...

....

کانون رحمة للعالمین (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: فارسان

مسجد: علي بن ابيطالب (ع)

امتياز فهما (1401) : 57092

امتياز فهما (1400) : 18940

کلاسهای کانون

 • روخوانی قرآن (زير 7 سال)
 • روخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • خیاطی (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 83 کلاس دیگر...

....

کانون خاتم الانبیاء (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: بيرجند

مسجد: محمد رسول الله (ص)

امتياز فهما (1401) : 56402

امتياز فهما (1400) : 11347

کلاسهای کانون

 • صنایع دستی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تولیدات هنری (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 40 کلاس دیگر...

....

کانون شهدا امام قیس (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: بروجن

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1401) : 55937

امتياز فهما (1400) : 18210

کلاسهای کانون

 • اعتقادی (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخوانی قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • خودکفایی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 88 کلاس دیگر...

....

کانون حضرت قاسم ابن الحسن (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: فارسان

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 55709

امتياز فهما (1400) : 10313

کلاسهای کانون

 • حفظ (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تولید محتوای فضای مجازی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اخلاقی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 159 کلاس دیگر...

....

کانون مدافعان حرم (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: کاشمر

مسجد: امام رضا (ع)

امتياز فهما (1401) : 55659

امتياز فهما (1400) : 12160

....

کانون شهدای نصفی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: جامع نصفي

امتياز فهما (1401) : 55657

امتياز فهما (1400) : 16114

کلاسهای کانون

 • صحیفه سجادیه (عمومي)
 • اردویی و گردشگری (عمومي)
 • درسی و تقویتی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 77 کلاس دیگر...