....

کانون شهداي سرابله (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: ايلام

شهرستان: چرداول

مسجد: قمر بني هاشم(ع)

امتياز فهما (1400) : 10401 (20050+)

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير ويژه

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (عمومي)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تجسمي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 71 خدمت دیگر...

....

کانون آفرينش (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: بروجن

مسجد: مسجدالرضا(ع)

امتياز فهما (1400) : 8519 (85+)

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • شنا (زير 7 سال)
 • روانخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • ارائه خدمات رايانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

....

کانون فاطمه الزهرا (س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: بن

مسجد: جامع

امتياز فهما (1400) : 8300 (1345+)

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • پياده روي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مسابقه کتابخواني (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • فوتسال (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 95 خدمت دیگر...

....

کانون آيت الله مروج (ره) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: اردبيل

مسجد: توحيد

امتياز فهما (1400) : 8250 (4865+)

خدمات کانون

 • انواع آموزش هاي رايانه اي (۷ تا ۱۴ سال)
 • بصيرتي (عمومي)
 • مسابقه کتابخواني (عمومي)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت قائم (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: ساوه

مسجد: مسلم ابن عقيل(ع)

امتياز فهما (1400) : 8190 (20570+)

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • روانخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • توليد محتواي فضاي مجازي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • حفظ (زير 7 سال)
مشاهده 32 خدمت دیگر...

....

کانون امام علي (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: بروجن

مسجد: امام علي (ع)

امتياز فهما (1400) : 8025 (4380+)

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير ويژه

خدمات کانون

 • مسابقه کتابخواني (عمومي)
 • خوشنويسي (عمومي)
 • خوشنويسي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

....

کانون امام حسن مجتبي(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: نهبندان

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1400) : 7833 (3625+)

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير ويژه

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • قرائت قرآن (زير 7 سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 112 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد بابارستمي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: قوچان

مسجد: مهديه

امتياز فهما (1400) : 7700 (2955+)

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير ويژه

خدمات کانون

 • مشاوره (۷ تا ۱۴ سال)
 • تشکيل هيات انديشه ورز کانون (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 94 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي سبه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: سبزوار

مسجد: جامع

امتياز فهما (1400) : 7380 (10925+)

خدمات کانون

 • دوره هاي تشکيلااتي و کادرسازي (عمومي)
 • اردويي و گردشگري (عمومي)
 • مسابقه کتابخواني (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 48 خدمت دیگر...

....

کانون ميثم تمار (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: بويراحمد

مسجد: فاطمه الزهرا(س)

امتياز فهما (1400) : 7300 (2545+)

خدمات کانون

 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
 • نهج البلاغه (عمومي)
مشاهده 66 خدمت دیگر...

....

کانون امام علي (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: قدس

مسجد: جامع

امتياز فهما (1400) : 7200 (5960+)

خدمات کانون

 • خوشنويسي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اخلاقي (عمومي)
 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

....

کانون رسول الله (ص) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: شهرکرد

مسجد: رسول الله (ص) هفشجان

امتياز فهما (1400) : 7010 (120+)

خدمات کانون

 • تفسير (بالاي ۴۰ سال)
 • نهج البلاغه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شعر و ادبيات (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 176 خدمت دیگر...

....

کانون حجه ابن الحسن(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: شهرکرد

مسجد: دوازده امام (ع) قدس هفشجان

امتياز فهما (1400) : 6920 (19530+)

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير ويژه

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • زبان هاي خارجي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • واليبال (بالاي ۴۰ سال)
 • مداحي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي روستاي كرده ده (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: سرعين

مسجد: جامع

امتياز فهما (1400) : 6854 (300+)

خدمات کانون

 • صحيفه سجاديه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 126 خدمت دیگر...

....

کانون رضوان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: بويراحمد

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1400) : 6790 (2305+)

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • شنا (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مشاوره (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 76 خدمت دیگر...

....

کانون اميرالمومنين(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: ماسال

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1400) : 6720 (2280+)

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • اعتقادي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون فاطميه(س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: بروجن

مسجد: ابوالفضل (ع) امام قيس

امتياز فهما (1400) : 6570 (1680+)

خدمات کانون

 • رزمي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مداحي (۷ تا ۱۴ سال)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون رقيه خاتون (س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: امام حسين (ع)

امتياز فهما (1400) : 6314 (2080+)

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير ويژه

خدمات کانون

 • شعر و ادبيات (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تجسمي (۷ تا ۱۴ سال)
 • آموزش پويانمايي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 95 خدمت دیگر...

....

کانون آيت الله خامنه اي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کردستان

شهرستان: قروه

مسجد: سيد الشهدا(ع)

امتياز فهما (1400) : 6260 (3910+)

خدمات کانون

 • تفسير (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 14 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي سن سن (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: کاشان

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)

امتياز فهما (1400) : 6209 (1620+)

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • مهارتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مهارتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 99 خدمت دیگر...

....

کانون سالارشهيدان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: شهرکرد

مسجد: امام سجاد (ع)

امتياز فهما (1400) : 6180 (2380+)

خدمات کانون

 • توليد محتواي فضاي مجازي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
 • تجسمي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 84 خدمت دیگر...

....

کانون سيد الشهداء (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: فارسان

مسجد: امام حسين (ع)

امتياز فهما (1400) : 6151 (75+)

خدمات کانون

 • شناسايي و تشکيل هسته هاي علمي پژوهشي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • فوتبال (۷ تا ۱۴ سال)
 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 142 خدمت دیگر...

....

کانون بقيه الله (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: خوي

مسجد: جامع شهانق

امتياز فهما (1400) : 6055 (120+)

خدمات کانون

 • خودکفايي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • شنا (۷ تا ۱۴ سال)
 • ارائه خدمات رايانه اي (عمومي)
مشاهده 106 خدمت دیگر...

....

کانون سقاء (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: اردبيل

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع) رجايي

امتياز فهما (1400) : 6025 (960+)

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (عمومي)
 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 55 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي شهرك سينا (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: اردبيل

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1400) : 6015 (50+)

خدمات کانون

 • انواع آموزش هاي رايانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • بصيرتي (عمومي)
 • زبان هاي خارجي (زير 7 سال)
مشاهده 61 خدمت دیگر...

....

کانون عاشقان ظهور (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کرمان

شهرستان: فهرج

مسجد: قمر بني هاشم (ع)

امتياز فهما (1400) : 5996 (900+)

خدمات کانون

 • اردويي و گردشگري (عمومي)
 • صحيفه سجاديه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخواني قرآن (عمومي)
مشاهده 105 خدمت دیگر...

....

کانون محبان الزهرا(س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان شمالي

شهرستان: اسفراين

مسجد: حسينيه فاطميون

امتياز فهما (1400) : 5980 (1125+)

خدمات کانون

 • شناسايي و تشکيل هسته هاي علمي پژوهشي (عمومي)
 • اعتقادي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • فیلم‌سازی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 130 خدمت دیگر...

....

کانون رضوان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: گناباد

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1400) : 5950 (715+)

خدمات کانون

 • خوشنويسي (۷ تا ۱۴ سال)
 • نهج البلاغه (عمومي)
 • تفسير (عمومي)
مشاهده 8 خدمت دیگر...

....

کانون فدك (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: گچساران

مسجد: امام سجاد (ع)

امتياز فهما (1400) : 5822 (125+)

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (عمومي)
 • واليبال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روانخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 17 خدمت دیگر...

....

کانون امام حسن مجتبي (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: گيلانغرب

مسجد: امام حسن مجتبي (ع)

امتياز فهما (1400) : 5810 (120+)

خدمات کانون

 • توليد محتواي فضاي مجازي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • توليدات هنري (۷ تا ۱۴ سال)
 • صحيفه سجاديه (زير 7 سال)
مشاهده 554 خدمت دیگر...

....

کانون پنج تن آل عباء(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: بندرانزلي

مسجد: پنج تن آل عباء(ع)

امتياز فهما (1400) : 5717 (60+)

خدمات کانون

 • صنایع دستی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روانخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • نمایش‌نامه نویسی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 63 خدمت دیگر...

....

کانون وارثان روح اله (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: تهران

مسجد: الرضا(ع)

امتياز فهما (1400) : 5605 (120+)

خدمات کانون

 • توليدات هنري (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • ارائه خدمات رايانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ارائه خدمات رايانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 80 خدمت دیگر...

....

کانون سردار شهيد همداني (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: خوي

مسجد: جامع

امتياز فهما (1400) : 5600 (665+)

خدمات کانون

 • مشاوره (بالاي ۴۰ سال)
 • ابتهال (عمومي)
 • فعاليت در جام باشگاه هاي کتابخواني کودک و نوجوان (عمومي)
مشاهده 59 خدمت دیگر...

....

کانون بقيه الله (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: اردبيل

مسجد: عباسيه پناه آباد

امتياز فهما (1400) : 5570 (1360+)

خدمات کانون

 • خوشنويسي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تفسير (عمومي)
 • شناسايي و تشکيل هسته هاي هنري (عمومي)
مشاهده 57 خدمت دیگر...

....

کانون عباسيه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: اردبيل

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع) حافظيه

امتياز فهما (1400) : 5565

خدمات کانون

 • صنایع دستی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنبه هاي با کتاب (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • قرائت قرآن (زير 7 سال)
مشاهده 80 خدمت دیگر...

....

کانون باقرالعلوم(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کرمان (جنوب)

شهرستان: قلعه گنج

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1400) : 5562 (7070+)

خدمات کانون

 • صحيفه سجاديه (عمومي)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • کارآفريني (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 118 خدمت دیگر...

....

کانون فاطمه الزهرا(س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: شهرضا

مسجد: بيت الزهرا(س)

امتياز فهما (1400) : 5550 (1020+)

خدمات کانون

 • توليدات هنري (عمومي)
 • اردويي و گردشگري (عمومي)
 • خیاطی (عمومي)
مشاهده 5 خدمت دیگر...

....

کانون شاه خراسان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: دشتستان

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1400) : 5540 (420+)

رتبه سال (1399) : برتر

خدمات کانون

 • تفسير (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تفسير (زير 7 سال)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 109 خدمت دیگر...

....

کانون امام حسين(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: شادگان

مسجد: حمزه سيدالشهدا(ع)

امتياز فهما (1400) : 5525 (2820+)

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (زير 7 سال)
 • فوتسال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • پياده روي (زير 7 سال)
مشاهده 257 خدمت دیگر...

....

کانون منتظران المهدي(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: اردبيل

مسجد: موسي بن جعفر(ع) دروازه آستارا

امتياز فهما (1400) : 5505

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (عمومي)
 • فوتسال (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 47 خدمت دیگر...

....

کانون قمر بني هاشم(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: زابل

مسجد: قمر بني هاشم(ع)

امتياز فهما (1400) : 5491 (160+)

خدمات کانون

 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • تفسير (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تفسير (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 84 خدمت دیگر...

....

کانون صاحب الزمان(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کرمان (جنوب)

شهرستان: کهنوج

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1400) : 5475 (2760+)

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (عمومي)
 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • روانخواني قرآن (عمومي)
مشاهده 2 خدمت دیگر...

....

کانون بيت النور (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: اردبيل

مسجد: جامع انزاب عليا

امتياز فهما (1400) : 5455

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • اعتقادي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 47 خدمت دیگر...

....

کانون 18اسفند (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: فارسان

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1400) : 5426

خدمات کانون

 • واليبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تفسير (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مهارتهاي 7گانه رايانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 104 خدمت دیگر...

....

کانون زينبيه(س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: صومعه سرا

مسجد: وليعصر(عج)

امتياز فهما (1400) : 5410 (2490+)

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • مسابقه کتابخواني (بالاي ۴۰ سال)
 • کوه‌پيمايي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مداحي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 104 خدمت دیگر...

....

کانون بصيرت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: اردبيل

مسجد: جامع روستاي گيلانده

امتياز فهما (1400) : 5405

خدمات کانون

 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • بصيرتي (عمومي)
 • حفظ (زير 7 سال)
مشاهده 50 خدمت دیگر...

....

کانون الغدير (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: ايلام

شهرستان: آبدانان

مسجد: امام موسي كاظم(ع)

امتياز فهما (1400) : 5350 (6030+)

خدمات کانون

 • فیلم‌نامه نویسی (۷ تا ۱۴ سال)
 • درسي و تقويتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • صحيفه سجاديه (عمومي)
مشاهده 93 خدمت دیگر...

....

کانون مشكات (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان شمالي

شهرستان: اسفراين

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1400) : 5290 (450+)

خدمات کانون

 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اردويي و گردشگري (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 33 خدمت دیگر...

....

کانون سيماي ساجدين (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: گچساران

مسجد: امام سجاد (ع)

امتياز فهما (1400) : 5255

خدمات کانون

 • ترويج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
 • اخلاقي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • عکاسی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 25 خدمت دیگر...

....

کانون مهديه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: بروجن

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1400) : 5202

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • آموزش نجوم (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • زبان هاي خارجي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...