....

کانون شهدای آغوزبن کندسر (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودسر

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 96916

امتياز فهما (1400) : 14748

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (عمومي)
 • سرود (عمومي)
 • پیاده روی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 80 خدمت دیگر...

....

کانون شهدای جوبن (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 95459

امتياز فهما (1400) : 18930

خدمات کانون

 • ترویج فرهنگ مطالعه (عمومي)
 • اخلاقی (عمومي)
 • تفسیر (عمومي)
مشاهده 67 خدمت دیگر...

....

کانون انصارالزینب (س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1401) : 92827

امتياز فهما (1400) : 18560

رتبه سال (1399) : برتر

رتبه سال (1398) : برتر

خدمات کانون

 • اردویی و گردشگری (۷ تا ۱۴ سال)
 • اردویی و گردشگری (عمومي)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

....

کانون بعثت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: جامع وليعصر(عج)

امتياز فهما (1401) : 91508

امتياز فهما (1400) : 2100

خدمات کانون

 • ارائه خدمات رایانه ای (عمومي)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 71 خدمت دیگر...

....

کانون رقیه خاتون (س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: امام حسين (ع)

امتياز فهما (1401) : 90602

امتياز فهما (1400) : 18920

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير ويژه

خدمات کانون

 • اخلاقی (۷ تا ۱۴ سال)
 • نهج البلاغه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مهارتی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 95 خدمت دیگر...

....

کانون شهید محسن حججی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: صومعه سرا

مسجد: المهدي (عج) (آذربايجانيان)

امتياز فهما (1401) : 84978

امتياز فهما (1400) : 13045

....

کانون ولیعصر(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 79873

امتياز فهما (1400) : 10375

خدمات کانون

 • شناسایی و تشکیل هسته های علمی پژوهشی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مهارتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شناسایی و تشکیل هسته های هنری (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

....

کانون صاحب الزمان (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: درميان

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1401) : 78215

امتياز فهما (1400) : 18730

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • اردویی و گردشگری (عمومي)
 • خیاطی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • قصه گویی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 97 خدمت دیگر...

....

کانون زینبیه(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: صومعه سرا

مسجد: وليعصر(عج)

امتياز فهما (1401) : 73328

امتياز فهما (1400) : 18650

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • حفظ (عمومي)
 • روانخوانی قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • آموزش پویانمایی (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 104 خدمت دیگر...

....

کانون پویندگان علم (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 72193

امتياز فهما (1400) : 16851

خدمات کانون

 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
 • حفظ (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • رزمی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

....

کانون آل یس (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: بردسکن

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 71387

امتياز فهما (1400) : 18640

خدمات کانون

 • اردویی و گردشگری (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • حفظ (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 98 خدمت دیگر...

....

کانون صاحب الزمان(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: لرستان

شهرستان: خرم آباد

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 71052

امتياز فهما (1400) : 19352

رتبه سال (1399) : برتر

خدمات کانون

 • بصیرتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنا (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نهج البلاغه (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 11 خدمت دیگر...

....

کانون رضوان (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: بويراحمد

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 70002

امتياز فهما (1400) : 17335

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • آموزش های فنی و حرفه ای (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • فوتبال (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 76 خدمت دیگر...

....

کانون فاطمه الزهراء(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: حضرت فاطمه زهرا (س)

امتياز فهما (1401) : 69509

امتياز فهما (1400) : 17930

خدمات کانون

 • تفسیر (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اعتقادی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مداحی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 118 خدمت دیگر...

....

کانون مصلحون (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: اردبيل

مسجد: رسول اكرم(ص)

امتياز فهما (1401) : 69502

امتياز فهما (1400) : 13671

خدمات کانون

 • ترویج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
 • شناسایی و تشکیل هسته های هنری (عمومي)
 • اخلاقی (عمومي)
مشاهده 57 خدمت دیگر...

....

کانون سفینه النجاه (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان شمالي

شهرستان: اسفراين

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 65709

امتياز فهما (1400) : 9322

خدمات کانون

 • اخلاقی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • بصیرتی (بالاي ۴۰ سال)
 • فوتبال (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 18 خدمت دیگر...

....

کانون امام علی (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: بروجن

مسجد: امام علي (ع)

امتياز فهما (1401) : 65022

امتياز فهما (1400) : 19960

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير ويژه

خدمات کانون

 • شناسایی و تشکیل هسته های فرهنگی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • کاریکاتور (۷ تا ۱۴ سال)
 • خوشنویسی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

....

کانون حبل المتین (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: لرستان

شهرستان: بروجرد

مسجد: حضرت اميرالمومنين (ع)

امتياز فهما (1401) : 64802

امتياز فهما (1400) : 17380

خدمات کانون

 • تولید محصولات متناسب با فضای مجازی (عمومي)
 • نمایشی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 36 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت رقیه (س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمان (جنوب)

شهرستان: جيرفت

مسجد: امام علی (ع)

امتياز فهما (1401) : 64602

امتياز فهما (1400) : 12071

....

کانون فاتح (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: مختار

امتياز فهما (1401) : 64177

امتياز فهما (1400) : 4800

خدمات کانون

 • سبک زندگی (۷ تا ۱۴ سال)
 • ترویج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
 • نمایشگاه کتاب (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 151 خدمت دیگر...

....

کانون مسلم بن عقیل (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: جغتاي

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 63673

امتياز فهما (1400) : 12690

خدمات کانون

 • سایر (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • پیاده روی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 27 خدمت دیگر...

....

کانون فاطمیون (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: قائنات

مسجد: فاطميه (س)

امتياز فهما (1401) : 63252

امتياز فهما (1400) : 18910

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • صحیفه سجادیه (عمومي)
 • شناسایی و تشکیل هسته های فرهنگی (عمومي)
مشاهده 134 خدمت دیگر...

....

کانون مسجد النبی(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: شيراز

مسجد: النبي(ص)

امتياز فهما (1401) : 63102

امتياز فهما (1400) : 2700

خدمات کانون

 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • فوتسال (۷ تا ۱۴ سال)
 • گرافیک (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 10 خدمت دیگر...

....

کانون شهید محمد كلاته ای (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان شمالي

شهرستان: بجنورد

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 62780

امتياز فهما (1400) : 14075

خدمات کانون

 • بصیرتی (بالاي ۴۰ سال)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 8 خدمت دیگر...

....

کانون هدایت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: بروجن

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 62017

امتياز فهما (1400) : 14091

خدمات کانون

 • صحیفه سجادیه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • رزمی (۷ تا ۱۴ سال)
 • تفسیر (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 96 خدمت دیگر...

....

کانون شهید محسن فخری زاده (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: لنگرود

مسجد: اعظم صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1401) : 61502

امتياز فهما (1400) : 17335

....

کانون حضرت قاسم (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: جغتاي

مسجد: باب الحوائج

امتياز فهما (1401) : 61352

امتياز فهما (1400) : 17498

....

کانون پیروان ولایت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: بهاباد

مسجد: جامع كبير

امتياز فهما (1401) : 60932

امتياز فهما (1400) : 15454

خدمات کانون

 • آموزش های فنی و حرفه ای (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ترویج فرهنگ مطالعه (عمومي)
 • حفظ (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت امیرالمومنین (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: بروجن

مسجد: جامع سفيددشت

امتياز فهما (1401) : 60691

امتياز فهما (1400) : 18100

خدمات کانون

 • رزمی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • زبان های خارجی (۷ تا ۱۴ سال)
 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (عمومي)
مشاهده 83 خدمت دیگر...

....

کانون محبان الحسین(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: گناباد

مسجد: گلمكان بيلند

امتياز فهما (1401) : 57802

امتياز فهما (1400) : 17495

خدمات کانون

 • سرود (زير 7 سال)
 • تفسیر (عمومي)
 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 71 خدمت دیگر...

....

کانون شهدا امام قیس (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: بروجن

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1401) : 56109

امتياز فهما (1400) : 18210

خدمات کانون

 • نمایشی (عمومي)
 • نهج البلاغه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • سایر (زير 7 سال)
مشاهده 88 خدمت دیگر...

....

کانون شهدا (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: بردسکن

مسجد: علي ابن ابيطالب (ع)

امتياز فهما (1401) : 55865

امتياز فهما (1400) : 15335

خدمات کانون

 • اخلاقی (عمومي)
 • آموزش های فنی و حرفه ای (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • سایر (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 84 خدمت دیگر...

....

کانون شهدای نصفی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: جامع نصفي

امتياز فهما (1401) : 55657

امتياز فهما (1400) : 16114

خدمات کانون

 • اردویی و گردشگری (عمومي)
 • والیبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • صنایع دستی (عمومي)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون رحمة للعالمین (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: فارسان

مسجد: علي بن ابيطالب (ع)

امتياز فهما (1401) : 55602

امتياز فهما (1400) : 18940

خدمات کانون

 • روخوانی قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • روخوانی قرآن (زير 7 سال)
 • قرائت قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 83 خدمت دیگر...

....

کانون جواد الائمه (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس (جنوب)

شهرستان: مهر

مسجد: امام رضا (ع)

امتياز فهما (1401) : 55322

امتياز فهما (1400) : 2425

....

کانون منتظران ظهور (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: کازرون

مسجد: الزهرا(س)

امتياز فهما (1401) : 54752

امتياز فهما (1400) : 19620

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير ويژه

خدمات کانون

 • تولید محتوای فضای مجازی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • ارائه خدمات رایانه ای (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 241 خدمت دیگر...

....

کانون خاتم الانبیاء(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان (منطقه آزاد اروند)

شهرستان: آبادان

مسجد: النبي(ص)

امتياز فهما (1401) : 54649

امتياز فهما (1400) : 17460

خدمات کانون

 • فوتسال (بالاي ۴۰ سال)
 • روانخوانی قرآن (عمومي)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 69 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت حجت ابن الحسن (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: فلاورجان

مسجد: حضرت حجت ابن الحسن (عج)

امتياز فهما (1401) : 54102

امتياز فهما (1400) : 10620

خدمات کانون

 • اردویی و گردشگری (۷ تا ۱۴ سال)
 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • خیاطی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

....

کانون میثاق (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: طوالش

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1401) : 54009

امتياز فهما (1400) : 3200

خدمات کانون

 • تشکیل هیات اندیشه ورز کانون (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • خیاطی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخوانی قرآن (زير 7 سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

....

کانون شهید ابراهیم هادی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمان (جنوب)

شهرستان: جيرفت

مسجد: امام حسن عسکری (ع)

امتياز فهما (1401) : 53819

امتياز فهما (1400) : 15203

....

کانون محبین فاطمه زهرا(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: ساوه

مسجد: قمربني‌هاشم(ع)

امتياز فهما (1401) : 52916

امتياز فهما (1400) : 2615

خدمات کانون

 • تفسیر (عمومي)
 • مسابقه کتابخوانی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • خیاطی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 48 خدمت دیگر...

....

کانون مدافعان حرم (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: کاشمر

مسجد: امام رضا (ع)

امتياز فهما (1401) : 52659

امتياز فهما (1400) : 12160

....

کانون ریحانه المصطفی(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: اصفهان

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1401) : 50902

امتياز فهما (1400) : 15660

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • تنیس (بالاي ۴۰ سال)
 • ارائه خدمات رایانه ای (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • کوه‌پیمایی (عمومي)
مشاهده 235 خدمت دیگر...

....

کانون محبان الزهرا(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان شمالي

شهرستان: اسفراين

مسجد: حسينيه فاطميون

امتياز فهما (1401) : 50509

امتياز فهما (1400) : 16155

خدمات کانون

 • بصیرتی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تولید محصولات متناسب با فضای مجازی (عمومي)
مشاهده 130 خدمت دیگر...

....

کانون حب المتین (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: ماسال

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 49775

امتياز فهما (1400) : 2600

خدمات کانون

 • فوتبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • نهج البلاغه (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون نرجس (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)

امتياز فهما (1401) : 49416

امتياز فهما (1400) : 14942

خدمات کانون

 • نقاشی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (عمومي)
 • بصیرتی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 76 خدمت دیگر...

....

کانون آفرینش (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: بروجن

مسجد: مسجدالرضا(ع)

امتياز فهما (1401) : 48912

امتياز فهما (1400) : 17611

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • تنیس (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اردویی و گردشگری (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • ترویج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

....

کانون نمل (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: بهمئي

مسجد: سيدالشهدا(ع)

امتياز فهما (1401) : 46912

امتياز فهما (1400) : 14883

خدمات کانون

 • مسابقه کتابخوانی (عمومي)
 • شعر و ادبیات (عمومي)
 • سبک زندگی (عمومي)
مشاهده 1 خدمت دیگر...

....

کانون علی ابن ابیطالب(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رضوانشهر

مسجد: علي ابن ابي طالب(ع)

امتياز فهما (1401) : 46602

امتياز فهما (1400) : 17886

خدمات کانون

 • بسکتبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شناسایی و تشکیل هسته های هنری (عمومي)
 • مسابقه کتابخوانی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 114 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت قاسم ابن الحسن (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: فارسان

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 46602

امتياز فهما (1400) : 10313

خدمات کانون

 • شنبه های با کتاب (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • قصه گویی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 159 خدمت دیگر...