....

کانون شهدای آغوزبن کندسر (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودسر

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 70166

امتياز فهما (1400) : 14748

خدمات کانون

 • روخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • والیبال (۷ تا ۱۴ سال)
 • قرائت قرآن (عمومي)
مشاهده 80 خدمت دیگر...

....

کانون رضوان (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: بويراحمد

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 68952

امتياز فهما (1400) : 17335

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • روخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شناسایی و تشکیل هسته های علمی پژوهشی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تولید محتوای فضای مجازی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 76 خدمت دیگر...

....

کانون صاحب الزمانی (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: درميان

مسجد: صاحب الزماني (عج)

امتياز فهما (1401) : 64865

امتياز فهما (1400) : 18730

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • شعر (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ابتهال (عمومي)
 • سرود (زير 7 سال)
مشاهده 97 خدمت دیگر...

....

کانون زینبیه(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: صومعه سرا

مسجد: وليعصر(عج)

امتياز فهما (1401) : 64828

امتياز فهما (1400) : 18650

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • آموزش سواد رسانه ای (۷ تا ۱۴ سال)
 • شناسایی و تشکیل هسته های هنری (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • والیبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 104 خدمت دیگر...

....

کانون مسجد النبی(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: شيراز

مسجد: النبي(ص)

امتياز فهما (1401) : 63102

امتياز فهما (1400) : 2700

خدمات کانون

 • گرافیک (۷ تا ۱۴ سال)
 • روانخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • اخلاقی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 10 خدمت دیگر...

....

کانون شهید محسن حججی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: صومعه سرا

مسجد: المهدي (عج) (آذربايجانيان)

امتياز فهما (1401) : 54978

امتياز فهما (1400) : 13045

....

کانون میثاق (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: طوالش

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1401) : 51759

امتياز فهما (1400) : 3200

خدمات کانون

 • سایر (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

....

کانون مصلحون (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: اردبيل

مسجد: رسول اكرم(ص)

امتياز فهما (1401) : 50740

امتياز فهما (1400) : 13671

خدمات کانون

 • درسی و تقویتی (۷ تا ۱۴ سال)
 • اردویی و گردشگری (عمومي)
 • تعزیه (عمومي)
مشاهده 57 خدمت دیگر...

....

کانون نمل (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: بهمئي

مسجد: سيدالشهدا(ع)

امتياز فهما (1401) : 46612

امتياز فهما (1400) : 14883

خدمات کانون

 • مسابقه کتابخوانی (عمومي)
 • سبک زندگی (عمومي)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 1 خدمت دیگر...

....

کانون رقیه خاتون (س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: امام حسين (ع)

امتياز فهما (1401) : 45102

امتياز فهما (1400) : 18920

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير ويژه

خدمات کانون

 • خودکفایی (بالاي ۴۰ سال)
 • دوره های تشکیلااتی و کادرسازی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ابتهال (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 95 خدمت دیگر...

....

کانون امام خمینی(ره) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: طوالش

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1401) : 43616

امتياز فهما (1400) : 1900

خدمات کانون

 • داستان‌نویسی (۷ تا ۱۴ سال)
 • والیبال (۷ تا ۱۴ سال)
 • حفظ (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون انصارالزینب (س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1401) : 43527

امتياز فهما (1400) : 18560

رتبه سال (1399) : برتر

رتبه سال (1398) : برتر

خدمات کانون

 • بصیرتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اردویی و گردشگری (عمومي)
 • مهارتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

....

کانون شقایق (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: سمنان

شهرستان: ميامي

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 42552

امتياز فهما (1400) : 4110

خدمات کانون

 • فوتبال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • قرائت قرآن (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 22 خدمت دیگر...

....

کانون باب الحوائج(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: لنگرود

مسجد: جمعه

امتياز فهما (1401) : 42352

امتياز فهما (1400) : 11944

خدمات کانون

 • تفسیر (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ترویج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 92 خدمت دیگر...

....

کانون شهید محمد كلاته ای (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان شمالي

شهرستان: بجنورد

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 42016

امتياز فهما (1400) : 14075

خدمات کانون

 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • مشارکت در طرح روستاهای دوستدار کتاب (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخوانی قرآن (عمومي)
مشاهده 8 خدمت دیگر...

....

کانون ذوالجلال (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: بيله سوار

مسجد: حضرت فاطمه (س)

امتياز فهما (1401) : 41412

امتياز فهما (1400) : 18175

خدمات کانون

 • مهارتی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (بالاي ۴۰ سال)
 • اعتقادی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 156 خدمت دیگر...

....

کانون ریحانه المصطفی(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: اصفهان

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1401) : 38672

امتياز فهما (1400) : 15660

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • تفسیر (۷ تا ۱۴ سال)
 • مهارتی (بالاي ۴۰ سال)
 • تیراندازی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 235 خدمت دیگر...

....

کانون اهل البیت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: سمنان

شهرستان: شاهرود

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 37832

امتياز فهما (1400) : 18501

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير ويژه

خدمات کانون

 • گرافیک (زير 7 سال)
 • تیراندازی (بالاي ۴۰ سال)
 • شناسایی و تشکیل هسته های فرهنگی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 87 خدمت دیگر...

....

کانون سفینه النجاه (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان شمالي

شهرستان: اسفراين

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 35109

امتياز فهما (1400) : 9322

خدمات کانون

 • اخلاقی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • فوتبال (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 18 خدمت دیگر...

....

کانون شهدای ساق (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: زاوه

مسجد: حاج غلام

امتياز فهما (1401) : 33169

امتياز فهما (1400) : 4530

خدمات کانون

 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (۱۴ تا ۲۱ سال)

....

کانون نورالمهدی(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: کرمانشاه

مسجد: نورالمهدي(عج)

امتياز فهما (1401) : 32429

امتياز فهما (1400) : 17935

خدمات کانون

 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • حفظ (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 150 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت حجت ابن الحسن (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: فلاورجان

مسجد: حضرت حجت ابن الحسن (عج)

امتياز فهما (1401) : 32309

امتياز فهما (1400) : 10620

خدمات کانون

 • تفسیر (۷ تا ۱۴ سال)
 • شنبه های با کتاب (عمومي)
 • کارآفرینی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت رقیه (س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: اصفهان

مسجد: الزهرا (س)

امتياز فهما (1401) : 31163

امتياز فهما (1400) : 12924

خدمات کانون

 • سبک زندگی (عمومي)
 • شناسایی و تشکیل هسته های هنری (عمومي)
 • صنایع دستی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 94 خدمت دیگر...

....

کانون میثم تمار (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: بويراحمد

مسجد: فاطمه الزهرا(س)

امتياز فهما (1401) : 31072

امتياز فهما (1400) : 16836

خدمات کانون

 • شنبه های با کتاب (عمومي)
 • اردویی و گردشگری (۷ تا ۱۴ سال)
 • صنایع دستی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 66 خدمت دیگر...

....

کانون گلشن (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: گرگان

مسجد: جامع گلشن

امتياز فهما (1401) : 30312

امتياز فهما (1400) : 2025

خدمات کانون

 • تیراندازی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • خوشنویسی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تفسیر (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

....

کانون منتظران نور (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: جهرم

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 30164

امتياز فهما (1400) : 4585

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • سایر (عمومي)
 • رزمی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 88 خدمت دیگر...

....

کانون شهید باكری (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: گچساران

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 30058

امتياز فهما (1400) : 7904

....

کانون فاطمیون (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: قائنات

مسجد: فاطميه (س)

امتياز فهما (1401) : 29802

امتياز فهما (1400) : 18910

خدمات کانون

 • سبک زندگی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تولید محتوای فضای مجازی (۷ تا ۱۴ سال)
 • تواشیح (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 134 خدمت دیگر...

....

کانون رضوی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: بشرويه

مسجد: الرضا(ع)

امتياز فهما (1401) : 29652

امتياز فهما (1400) : 2180

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (عمومي)
 • فوتبال (۷ تا ۱۴ سال)
 • نهج البلاغه (عمومي)
مشاهده 5 خدمت دیگر...

....

کانون امام مهدی(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: صومعه سرا

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 29624

امتياز فهما (1400) : 8910

خدمات کانون

 • تفسیر (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • سرود (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تفسیر (زير 7 سال)
مشاهده 64 خدمت دیگر...

....

کانون خاتم الانبیاء (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: بيرجند

مسجد: محمد رسول الله (ص)

امتياز فهما (1401) : 28602

امتياز فهما (1400) : 11347

خدمات کانون

 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • درسی و تقویتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • فوتسال (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 40 خدمت دیگر...

....

کانون ولایت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودسر

مسجد: مسجد جامع فشكل پشته

امتياز فهما (1401) : 25542

امتياز فهما (1400) : 11290

خدمات کانون

 • ابتهال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • آموزش سواد رسانه ای (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 92 خدمت دیگر...

....

کانون صبا (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان شمالي

شهرستان: مانه وسملقان

مسجد: حضرت علي بن ابيطالب (ع)

امتياز فهما (1401) : 25416

امتياز فهما (1400) : 1900

خدمات کانون

 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • اردویی و گردشگری (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 1 خدمت دیگر...

....

کانون شهدای جوبن (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 24859

امتياز فهما (1400) : 18930

خدمات کانون

 • انواع آموزش های رایانه ای (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • زبان های خارجی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 67 خدمت دیگر...

....

کانون سیمای ساجدین (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: گچساران

مسجد: امام سجاد (ع)

امتياز فهما (1401) : 24677

امتياز فهما (1400) : 10635

خدمات کانون

 • ترویج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 25 خدمت دیگر...

....

کانون بعثت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: جامع وليعصر(عج)

امتياز فهما (1401) : 23608

امتياز فهما (1400) : 2100

خدمات کانون

 • فوتسال (عمومي)
 • عکاسی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • بصیرتی (عمومي)
مشاهده 71 خدمت دیگر...

....

کانون امام حسن مجتبی(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: نهبندان

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1401) : 23152

امتياز فهما (1400) : 19175

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير ويژه

خدمات کانون

 • شنا (۷ تا ۱۴ سال)
 • قرائت قرآن (عمومي)
 • تواشیح (عمومي)
مشاهده 112 خدمت دیگر...

....

کانون شهدای روستای زاوه (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: زاوه

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 22102

امتياز فهما (1400) : 10354

....

کانون سردار شهید علی تقی زاده بیلندی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: گناباد

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1401) : 21932

امتياز فهما (1400) : 17142

خدمات کانون

 • والیبال (عمومي)
 • تنیس (۷ تا ۱۴ سال)
 • اردویی و گردشگری (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 8 خدمت دیگر...

....

کانون امام حسین(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: شادگان

مسجد: حمزه سيدالشهدا(ع)

امتياز فهما (1401) : 21890

امتياز فهما (1400) : 18660

خدمات کانون

 • فوتبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نهج البلاغه (۷ تا ۱۴ سال)
 • تنیس (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 257 خدمت دیگر...

....

کانون علامه طباطبایی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: کاشان

مسجد: المهدي (عج)

امتياز فهما (1401) : 21822

امتياز فهما (1400) : 2025

خدمات کانون

 • تشکیل هیات اندیشه ورز کانون (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • آموزش سواد رسانه ای (عمومي)
 • ترویج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 92 خدمت دیگر...

....

کانون ثارالله(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: بختگان

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1401) : 21152

امتياز فهما (1400) : 2785

خدمات کانون

 • اردویی و گردشگری (۷ تا ۱۴ سال)
 • سایر (عمومي)
 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 2 خدمت دیگر...

....

کانون شهید محسن فخری زاده (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: لنگرود

مسجد: اعظم صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1401) : 20562

امتياز فهما (1400) : 17335

....

کانون جاوید الاثر حاج احمد متوسلیان (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: جغتاي

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1401) : 20327

امتياز فهما (1400) : 1075

خدمات کانون

 • ترویج فرهنگ مطالعه (عمومي)
 • مسابقه کتابخوانی (۷ تا ۱۴ سال)
 • والیبال (عمومي)
مشاهده 8 خدمت دیگر...

....

کانون نسیم رحمت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان شمالي

شهرستان: بجنورد

مسجد: حاج قنبر

امتياز فهما (1401) : 20208

امتياز فهما (1400) : 800

خدمات کانون

 • روخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اخلاقی (۷ تا ۱۴ سال)
 • اعتقادی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 2 خدمت دیگر...

....

کانون الزهرا(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1401) : 20037

امتياز فهما (1400) : 10409

خدمات کانون

 • آموزش سواد رسانه ای (عمومي)
 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (عمومي)
 • پیاده روی (عمومي)
مشاهده 73 خدمت دیگر...

....

کانون هدایت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: بروجن

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 19867

امتياز فهما (1400) : 14091

خدمات کانون

 • روخوانی قرآن (عمومي)
 • صحیفه سجادیه (بالاي ۴۰ سال)
 • نهج البلاغه (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 96 خدمت دیگر...

....

کانون حسنی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: سيدالشهداء (ع)

امتياز فهما (1401) : 19732

امتياز فهما (1400) : 13580

خدمات کانون

 • زبان های خارجی (۷ تا ۱۴ سال)
 • سایر (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مسابقه کتابخوانی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 120 خدمت دیگر...

....

کانون فدائیان ولایت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: راميان

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 19542

امتياز فهما (1400) : 16058

خدمات کانون

 • مهارتهای 7گانه رایانه ای (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • سایر (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شعر (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 83 خدمت دیگر...

....

کانون مصباح (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: بندرانزلي

مسجد: آقااباعبدالله الحسين (ع)

امتياز فهما (1401) : 19502

امتياز فهما (1400) : 15980

خدمات کانون

 • مشاوره (۷ تا ۱۴ سال)
 • سرود (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 104 خدمت دیگر...

....

کانون شهید مولایی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: تفرش

مسجد: حسين خاني

امتياز فهما (1401) : 19483

امتياز فهما (1400) : 1100

خدمات کانون

 • اخلاقی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • کوه‌پیمایی (عمومي)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 17 خدمت دیگر...

....

کانون مشكات (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان شمالي

شهرستان: اسفراين

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1401) : 19252

امتياز فهما (1400) : 12270

خدمات کانون

 • بصیرتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنا (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • پیاده روی (عمومي)
مشاهده 33 خدمت دیگر...

....

کانون شهدا (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: اراک

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1401) : 19222

امتياز فهما (1400) : 2100

خدمات کانون

 • اردویی و گردشگری (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • بصیرتی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • زبان های خارجی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 16 خدمت دیگر...

....

کانون امام حسن مجتبی (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: سربيشه

مسجد: امام حسن مجتبي (ع)

امتياز فهما (1401) : 18592

امتياز فهما (1400) : 11650

خدمات کانون

 • اردویی و گردشگری (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 80 خدمت دیگر...

....

کانون آدینه (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: نهبندان

مسجد: امام علي(ع)

امتياز فهما (1401) : 18390

امتياز فهما (1400) : 16822

خدمات کانون

 • روخوانی قرآن (عمومي)
 • نهج البلاغه (عمومي)
 • تفسیر (عمومي)
مشاهده 4 خدمت دیگر...

....

کانون فدك (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: گچساران

مسجد: امام سجاد (ع)

امتياز فهما (1401) : 18072

امتياز فهما (1400) : 13203

خدمات کانون

 • روخوانی قرآن (عمومي)
 • پیاده روی (عمومي)
 • فوتبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 17 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت امیرالمومنین (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: بروجن

مسجد: جامع سفيددشت

امتياز فهما (1401) : 17740

امتياز فهما (1400) : 18100

خدمات کانون

 • مسابقه کتابخوانی (۷ تا ۱۴ سال)
 • شنا (عمومي)
 • تفسیر (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 83 خدمت دیگر...

....

کانون مدافعان حرم (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: کاشمر

مسجد: امام رضا (ع)

امتياز فهما (1401) : 17709

امتياز فهما (1400) : 12160

....

کانون منتظران ظهور (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: کازرون

مسجد: الزهرا(س)

امتياز فهما (1401) : 17502

امتياز فهما (1400) : 19620

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير ويژه

خدمات کانون

 • سبک زندگی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تولیدات هنری (بالاي ۴۰ سال)
 • تولید محتوای فضای مجازی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 241 خدمت دیگر...

....

کانون ثامن الائمه(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: نکا

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1401) : 17452

امتياز فهما (1400) : 17084

خدمات کانون

 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • شناسایی و تشکیل هسته های فرهنگی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ترویج فرهنگ مطالعه (عمومي)
مشاهده 61 خدمت دیگر...

....

کانون آیت الله مدیسه ای (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: لنجان

مسجد: جامع مديسه

امتياز فهما (1401) : 17342

امتياز فهما (1400) : 13592

خدمات کانون

 • پیاده روی (عمومي)
 • تواشیح (عمومي)
 • روخوانی قرآن (عمومي)
مشاهده 80 خدمت دیگر...

....

کانون تسنیم (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رشت

مسجد: آيت الله جيلاني

امتياز فهما (1401) : 17174

امتياز فهما (1400) : 2315

خدمات کانون

 • نمایشگاه کتاب (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (عمومي)
 • تجسمی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

....

کانون شهدای گمنام (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: بيله سوار

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 17092

امتياز فهما (1400) : 10370

خدمات کانون

 • درسی و تقویتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مشاوره (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (عمومي)
مشاهده 87 خدمت دیگر...

....

کانون شهدای نصفی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: جامع نصفي

امتياز فهما (1401) : 16937

امتياز فهما (1400) : 16114

خدمات کانون

 • عکاسی (عمومي)
 • کوه‌پیمایی (عمومي)
 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون مسلم بن عقیل (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: جغتاي

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 16473

امتياز فهما (1400) : 12690

خدمات کانون

 • سایر (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • قرائت قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مسابقه کتابخوانی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 27 خدمت دیگر...

....

کانون شهید علایی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: بيله سوار

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 16349

امتياز فهما (1400) : 14935

رتبه سال (1398) : برتر

خدمات کانون

 • فوتسال (۷ تا ۱۴ سال)
 • تشکیل هیات اندیشه ورز کانون (عمومي)
 • انواع آموزش های رایانه ای (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 88 خدمت دیگر...

....

کانون شهید كاوه نبیری (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: اراک

مسجد: امام علي(ع)

امتياز فهما (1401) : 16158

امتياز فهما (1400) : 7670

خدمات کانون

 • انواع آموزش های رایانه ای (عمومي)
 • اعتقادی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • فوتسال (عمومي)
مشاهده 15 خدمت دیگر...

....

کانون قرآن و عترت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: بيرجند

مسجد: آل رسول(ص)

امتياز فهما (1401) : 16152

امتياز فهما (1400) : 9950

خدمات کانون

 • روانخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • حفظ (بالاي ۴۰ سال)
 • سایر (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 12 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت قاسم ابن الحسن (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: فارسان

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 15759

امتياز فهما (1400) : 10313

خدمات کانون

 • دوره های تشکیلااتی و کادرسازی (زير 7 سال)
 • شنبه های با کتاب (۷ تا ۱۴ سال)
 • فوتسال (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 159 خدمت دیگر...

....

کانون ذوالفقار (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: امام علي(ع)

امتياز فهما (1401) : 15722

امتياز فهما (1400) : 13687

خدمات کانون

 • اعتقادی (۷ تا ۱۴ سال)
 • مهارتی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اعتقادی (عمومي)
مشاهده 293 خدمت دیگر...

....

کانون معرفت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: اردل

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 15325

امتياز فهما (1400) : 7695

خدمات کانون

 • ارائه خدمات رایانه ای (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • خوشنویسی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخوانی قرآن (عمومي)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

....

کانون رهپویان ولایت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: صحنه

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 15280

امتياز فهما (1400) : 10190

خدمات کانون

 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • تفسیر (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 5 خدمت دیگر...

....

کانون شهدای دهنو فاطمه برات (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: طبس

مسجد: امام حسن مجتبي (ع)

امتياز فهما (1401) : 15122

امتياز فهما (1400) : 15428

خدمات کانون

 • فوتبال (عمومي)
 • نقاشی (زير 7 سال)
 • اردویی و گردشگری (عمومي)

....

کانون رهروان كربلا (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: رودان

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1401) : 15044

امتياز فهما (1400) : 4110

خدمات کانون

 • تولید محتوای فضای مجازی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • پیاده روی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • ابتهال (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

....

کانون رضوان (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: گناباد

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1401) : 14959

امتياز فهما (1400) : 17655

خدمات کانون

 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • نهج البلاغه (عمومي)
 • نقاشی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 8 خدمت دیگر...