....

کانون غدير (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: بلوري زاده

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير ويژه

رتبه سال (1398) : برتر

خدمات کانون

 • تفسير (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • خودکفايي (عمومي)
 • مسابقه کتابخواني (عمومي)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

....

کانون صاحب الزمان (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: حضرت صاحب الزمان

رتبه سال (1398) : برتر

خدمات کانون

 • آموزش نجوم (۷ تا ۱۴ سال)
 • کوه‌پيمايي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • کارآفريني (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 117 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد علي گرائيلي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: قائم شهر

مسجد: النبي(ص)

رتبه سال (1399) : برتر

رتبه سال (1398) : برتر

خدمات کانون

 • مشاوره (۷ تا ۱۴ سال)
 • صنایع دستی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • کوه‌پيمايي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 319 خدمت دیگر...

....

کانون ولايت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: امام خميني (ره)

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير ويژه

خدمات کانون

 • مهارتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • تيراندازي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • کوه‌پيمايي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 170 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت خديجه كبري(س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: محمديه

رتبه سال (1398) : برتر

خدمات کانون

 • بصيرتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • شناسايي و تشکيل هسته هاي علمي پژوهشي (عمومي)
 • حفظ (عمومي)
مشاهده 98 خدمت دیگر...

....

کانون اخلاص (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: قائم شهر

مسجد: اميرالمومنين(ع)

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • کوه‌پيمايي (۷ تا ۱۴ سال)
 • توليد محصولات متناسب با فضاي مجازي (عمومي)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

....

کانون تبيان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: محموديه

رتبه سال (1398) : برتر

خدمات کانون

 • بصيرتي (بالاي ۴۰ سال)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
 • مشاوره (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

....

کانون راوي نور (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: ري

مسجد: فيروز آبادي

خدمات کانون

 • کوه‌پيمايي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مداحي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مداحي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 171 خدمت دیگر...

....

کانون نور الانوار (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: اروميه

مسجد: حضرت مهدي (عج)

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير ويژه

خدمات کانون

 • کارآفريني (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • رزمي (عمومي)
 • اعتقادي (عمومي)
مشاهده 310 خدمت دیگر...

....

کانون رحمة للعالمين (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: فارسان

مسجد: علي بن ابيطالب (ع)

خدمات کانون

 • تنيس (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخواني قرآن (زير 7 سال)
مشاهده 83 خدمت دیگر...

....

کانون موعود (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: سيريک

مسجد: صاحب الزمان (عج)

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير ويژه

خدمات کانون

 • روانخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • تئاتر (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روانخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي محراب (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان شرقي

شهرستان: ملکان

مسجد: جامع (مصلي)

خدمات کانون

 • پرده خواني (عمومي)
 • مشارکت در طرح روستاهاي دوستدار کتاب (عمومي)
 • مهارتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 93 خدمت دیگر...

....

کانون پنجره فولاد (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: امام حسين (ع)

خدمات کانون

 • اردويي و گردشگري (۷ تا ۱۴ سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (عمومي)
 • مشاوره (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 83 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد سيد مصطفي خميني (ره) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: شهيد سيد مصطفي خميني (ره)

خدمات کانون

 • مشاوره (عمومي)
 • فوتسال (۷ تا ۱۴ سال)
 • روانخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 246 خدمت دیگر...

....

کانون ابوفاضل (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: تکاب

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)

خدمات کانون

 • مسابقه کتابخواني (عمومي)
 • خوشنويسي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • عکاسی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 81 خدمت دیگر...

....

کانون الزهراء(س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: اردبيل

مسجد: رحمانيه پيرمادر

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير ويژه

خدمات کانون

 • مداحي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اخلاقي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مسابقه کتابخواني (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

....

کانون طاها (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: دير

مسجد: النبي (ص)

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير ويژه

خدمات کانون

 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • خوشنويسي (زير 7 سال)
 • تفسير (عمومي)
مشاهده 194 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي جوزان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: ميناب

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

خدمات کانون

 • مهارتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • توليد محتواي فضاي مجازي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

....

کانون فاطمه الزهراء(س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: حضرت فاطمه زهرا (س)

خدمات کانون

 • اعتقادي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • توليد محتواي فضاي مجازي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اعتقادي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 118 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي روستاي مياوق (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: اروميه

مسجد: محمد رسول الله (ص)

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير ويژه

خدمات کانون

 • اردويي و گردشگري (عمومي)
 • زبان هاي خارجي (عمومي)
 • سرود (عمومي)
مشاهده 90 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت ابوالفضل العباس(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير ويژه

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • زبان هاي خارجي (۷ تا ۱۴ سال)
 • مداحي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 117 خدمت دیگر...

....

کانون معارف اهل بيت(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: چهارده معصوم(ع)

خدمات کانون

 • ساير (۷ تا ۱۴ سال)
 • واليبال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اردويي و گردشگري (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 101 خدمت دیگر...

....

کانون امام حسن مجتبي (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: دشت آزادگان

مسجد: سيدالشهداء (ع)

خدمات کانون

 • شناسايي و تشکيل هسته هاي علمي پژوهشي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • آموزش سواد رسانه اي (بالاي ۴۰ سال)
 • آموزش سواد رسانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 318 خدمت دیگر...

....

کانون آيت الله حائري ميبدي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: ميبد

مسجد: حمزه علي فيروز آباد

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير ويژه

رتبه سال (1398) : برتر

خدمات کانون

 • فعاليت در جام باشگاه هاي کتابخواني کودک و نوجوان (عمومي)
 • شنا (۷ تا ۱۴ سال)
 • روانخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 81 خدمت دیگر...

....

کانون نورالثقلين (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: جاسک

مسجد: چهارده معصوم (ع)‌

خدمات کانون

 • فعاليت در جام باشگاه هاي کتابخواني کودک و نوجوان (عمومي)
 • انواع آموزش هاي رايانه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • شنبه هاي با کتاب (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 102 خدمت دیگر...

....

کانون آدينه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: لرستان

شهرستان: خرم آباد

مسجد: مصلي الغدير

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير ويژه

خدمات کانون

 • شناسايي و تشکيل هسته هاي فرهنگي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنبه هاي با کتاب (بالاي ۴۰ سال)
 • ساير (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 103 خدمت دیگر...

....

کانون مهدي موعود(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: فلاورجان

مسجد: صاحب الزمان(عج)

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • دوره هاي تشکيلااتي و کادرسازي (عمومي)
 • نقاشی (زير 7 سال)
 • تصویرسازی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 104 خدمت دیگر...

....

کانون عصر انتظار (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: پاکدشت

مسجد: حضرت قائم (عج)

رتبه سال (1398) : برتر

خدمات کانون

 • مهارتهاي 7گانه رايانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • قرائت قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • نقاشی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون امام علي (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: بروجن

مسجد: امام علي (ع)

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير ويژه

خدمات کانون

 • آموزش هاي فني و حرفه اي (عمومي)
 • پياده روي (عمومي)
 • قرائت قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

....

کانون كوثر نور (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: خوي

مسجد: امام صادق (ع‌)

خدمات کانون

 • مسابقه کتابخواني (بالاي ۴۰ سال)
 • فوتسال (۷ تا ۱۴ سال)
 • توليدات هنري (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 81 خدمت دیگر...

....

کانون امام المنتظر (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: ميناب

مسجد: صاحب الزمان (عج)

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

رتبه سال (1398) : برتر

خدمات کانون

 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • تيراندازي (عمومي)
 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 90 خدمت دیگر...

....

کانون سادات (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: ميناب

مسجد: سادات

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • پياده روي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مهارتهاي 7گانه رايانه اي (بالاي ۴۰ سال)
 • تواشيح (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 127 خدمت دیگر...

....

کانون امام علي (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کرمان (جنوب)

شهرستان: جيرفت

مسجد: امام علي (ع)

خدمات کانون

 • آموزش هاي فني و حرفه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (عمومي)
 • تنيس (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 81 خدمت دیگر...

....

کانون عبدصالح (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: ميناب

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

خدمات کانون

 • آموزش سواد رسانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نمایش‌نامه نویسی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • بصيرتي (عمومي)
مشاهده 80 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد علم الهدي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: حضرت زينب كبري (س)

خدمات کانون

 • ساير (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مهارتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • تنيس (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 125 خدمت دیگر...

....

کانون امام جواد(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: شهريار

مسجد: امام جواد(ع)

خدمات کانون

 • اردويي و گردشگري (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنبه هاي با کتاب (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • واليبال (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 379 خدمت دیگر...

....

کانون امام حسن مجتبي (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: البرز

شهرستان: کرج

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

خدمات کانون

 • ساير (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ساير (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تنيس (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

....

کانون انصارالمهدي(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: فارسان

مسجد: صاحب الزمان (عج)

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • شعر و ادبيات (۷ تا ۱۴ سال)
 • شنا (عمومي)
 • مشاوره (عمومي)
مشاهده 80 خدمت دیگر...

....

کانون خاتم الانبياء(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان شرقي

شهرستان: تبريز

مسجد: امام زمان (عج)

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير ويژه

خدمات کانون

 • عکاسی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • درسي و تقويتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • رزمي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 98 خدمت دیگر...

....

کانون رهروان شهدا (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: حضرت معصومه (س)

خدمات کانون

 • آموزش سواد رسانه اي (بالاي ۴۰ سال)
 • فوتسال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نمايشي (زير 7 سال)
مشاهده 169 خدمت دیگر...

....

کانون منتظران (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: قدس

مسجد: حضرت وليعصر(عج)

خدمات کانون

 • توليد محصولات متناسب با فضاي مجازي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نقاشی (زير 7 سال)
 • آموزش سواد رسانه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 123 خدمت دیگر...

....

کانون علمداران ولايت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: تکاب

مسجد: مصلي

خدمات کانون

 • نهج البلاغه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخواني قرآن (عمومي)
 • تجسمي (عمومي)
مشاهده 89 خدمت دیگر...

....

کانون انصارالحسين (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: انصارالحسين (ع)

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • خیاطی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تصویرسازی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي زيزگان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: صاحب الزمان (عج)

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • اخلاقي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • شنا (بالاي ۴۰ سال)
 • روخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 86 خدمت دیگر...

....

کانون ياسين (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: انديمشک

مسجد: سيدالشهداء (ع)

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • واليبال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مداحي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تيراندازي (عمومي)
مشاهده 87 خدمت دیگر...

....

کانون عمر خيام (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کردستان

شهرستان: مريوان

مسجد: ابوبكر صديق

خدمات کانون

 • تفسير (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تنيس (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنبه هاي با کتاب (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 101 خدمت دیگر...

....

کانون حافظون (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: بوکان

مسجد: جامع امير آباد

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • مهارتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تفسير (۷ تا ۱۴ سال)
 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 132 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت معصومه(س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: حضرت نجمه (س)

خدمات کانون

 • تواشيح (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • حفظ (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخواني قرآن (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد ابوذر غفاري (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: ابوالفضلي(ع)

خدمات کانون

 • تجسمي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اخلاقي (عمومي)
 • کارآفريني (عمومي)
مشاهده 175 خدمت دیگر...

....

کانون چهارده معصوم (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: چهارده معصوم (ع)

خدمات کانون

 • نهج البلاغه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • بصيرتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • کارآفريني (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 142 خدمت دیگر...

....

کانون پيروان ولايت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: بهاباد

مسجد: جامع كبير

خدمات کانون

 • شنبه هاي با کتاب (عمومي)
 • تفسير (عمومي)
 • مهارتهاي 7گانه رايانه اي (عمومي)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

....

کانون علويون (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: رودان

مسجد: جامع

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • خودکفايي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • کارآفريني (۷ تا ۱۴ سال)
 • خوشنويسي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

....

کانون ياس نبي (ص) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: امام حسين (ع)

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (عمومي)
 • مهارتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • فوتسال (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

....

کانون محمد رسول الله (ص) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: جامع محمد رسول الله (ص)

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • مشاوره (عمومي)
 • درسي و تقويتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شناسايي و تشکيل هسته هاي هنري (عمومي)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

....

کانون الغدير (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: دشتستان

مسجد: جامع اهل بيت (ع)

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • اخلاقي (عمومي)
 • اردويي و گردشگري (بالاي ۴۰ سال)
 • آموزش هاي فني و حرفه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 101 خدمت دیگر...

....

کانون محدثه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: اروميه

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تنيس (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • کوه‌پيمايي (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 307 خدمت دیگر...

....

کانون صاحب الزمان (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: بشاگرد

مسجد: صاحب الزمان (عج)

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (عمومي)
 • بصيرتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روانخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 101 خدمت دیگر...

....

کانون بقيه الله(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: دير

مسجد: صاحب الزمان(عج)

خدمات کانون

 • عکاسی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تيراندازي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • گرافيک (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 142 خدمت دیگر...

....

کانون سماء (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: کهگيلويه

مسجد: امام حسن مجتبي (ع)

خدمات کانون

 • مشاوره (عمومي)
 • تعزيه (عمومي)
 • خیاطی (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 88 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت سجاد(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: ميبد

مسجد: حضرت سجاد(ع)

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • صنایع دستی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • فوتسال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 113 خدمت دیگر...

....

کانون ثامن (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: البرز

شهرستان: کرج

مسجد: امام رضا (ع)

خدمات کانون

 • سایر (زير 7 سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تنيس (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 93 خدمت دیگر...

....

کانون باب الحوائج(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: لنگرود

مسجد: جمعه

خدمات کانون

 • شنا (عمومي)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
 • مسابقه کتابخواني (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 92 خدمت دیگر...

....

کانون ام البنين (س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: شهرکرد

مسجد: علي ابن ابطالب (ع)

خدمات کانون

 • شناسايي و تشکيل هسته هاي هنري (عمومي)
 • کارآفريني (عمومي)
 • صنایع دستی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 83 خدمت دیگر...

....

کانون دارالعلم قرآن (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: سبزوار

مسجد: الغدير

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • فوتسال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • سبک زندگي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روانخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 92 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي عربي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: دشتي

مسجد: امام سجاد (ع)

خدمات کانون

 • نهج البلاغه (بالاي ۴۰ سال)
 • تنيس (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نهج البلاغه (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 193 خدمت دیگر...

....

کانون مصباح (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کرمان (جنوب)

شهرستان: جيرفت

مسجد: سيدالشهداء(ع)

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير ويژه

خدمات کانون

 • نمايشي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • نمایش‌نامه نویسی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • ساير (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 81 خدمت دیگر...

....

کانون بقيه الله (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: بقيه الله (عج)

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • اردويي و گردشگري (۷ تا ۱۴ سال)
 • توليد محصولات متناسب با فضاي مجازي (عمومي)
 • بصيرتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 105 خدمت دیگر...

....

کانون قدس (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: گرگان

مسجد: مسجدالاقصي

رتبه سال (1398) : برتر

خدمات کانون

 • آموزش هاي فني و حرفه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • پياده روي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اعتقادي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 96 خدمت دیگر...

....

کانون المهدي (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: همدان

مسجد: امام حسن (ع)

خدمات کانون

 • تفسير (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تفسير (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 110 خدمت دیگر...

....

کانون گلستان مهديه (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: بشاگرد

مسجد: علي ابن ابيطالب (ع)

خدمات کانون

 • درسي و تقويتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • فوتبال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تفسير (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 107 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد محسن حججي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: بيرجند

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • حفظ (زير 7 سال)
 • سبک زندگي (عمومي)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 84 خدمت دیگر...

....

کانون بين الحرمين (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: صحنه

مسجد: امام حسين(ع)

خدمات کانون

 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • مهارتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • صنایع دستی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 100 خدمت دیگر...

....

کانون الغدير (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: بوشهر

مسجد: صاحب الزمان (عج)

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • ترويج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
 • مشاوره (عمومي)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 104 خدمت دیگر...

....

کانون چهار يار نبي(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کردستان

شهرستان: سنندج

مسجد: چهار يار نبي(ص)

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • اخلاقي (۷ تا ۱۴ سال)
 • اردويي و گردشگري (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مهارتي (زير 7 سال)
مشاهده 177 خدمت دیگر...

....

کانون باب الحوائج (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان شرقي

شهرستان: ملکان

مسجد: باب الحوائج (ع)

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • تيراندازي (عمومي)
 • تنيس (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخواني قرآن (عمومي)
مشاهده 109 خدمت دیگر...