....

کانون امام حسین(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: شادگان

مسجد: حمزه سيدالشهدا(ع)

امتياز فهما (1401) : 3500

امتياز فهما (1400) : 18660

خدمات کانون

 • فوتسال (۷ تا ۱۴ سال)
 • رزمی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • شنا (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 257 خدمت دیگر...

....

کانون شهید بهشتی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: شادگان

مسجد: ابوالفضل العباس(ع)

امتياز فهما (1401) : 2000

امتياز فهما (1400) : 5950

خدمات کانون

 • نهج البلاغه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روانخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 4 خدمت دیگر...

....

کانون نورالمبین (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: شادگان

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 2000

امتياز فهما (1400) : 12505

خدمات کانون

 • فوتسال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • فوتسال (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 11 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت امیرالمومنین (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: بروجن

مسجد: جامع سفيددشت

امتياز فهما (1401) : 2000

امتياز فهما (1400) : 18100

خدمات کانون

 • حفظ (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تیراندازی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • بصیرتی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 83 خدمت دیگر...

....

کانون نورالمهدی(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: کرمانشاه

مسجد: نورالمهدي(عج)

امتياز فهما (1401) : 1500

امتياز فهما (1400) : 17935

خدمات کانون

 • بصیرتی (عمومي)
 • نقاشی (زير 7 سال)
 • خیاطی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 150 خدمت دیگر...

....

کانون قائم(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: شادگان

مسجد: اهل بيت(ع)

امتياز فهما (1401) : 1500

امتياز فهما (1400) : 7375

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخوانی قرآن (زير 7 سال)
 • روخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 27 خدمت دیگر...

....

کانون ساجدین (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: شادگان

مسجد: كربلائيه

امتياز فهما (1401) : 1500

امتياز فهما (1400) : 6275

خدمات کانون

 • روخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نمایشگاه کتاب (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخوانی قرآن (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 3 خدمت دیگر...

....

کانون انصارالله (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: شادگان

مسجد: ابوالفضل العباس(ع)

امتياز فهما (1401) : 1500

امتياز فهما (1400) : 6225

خدمات کانون

 • سایر (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • سایر (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اعتقادی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 29 خدمت دیگر...

....

کانون امام رضا(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: شادگان

مسجد: امام رضا(ع)

امتياز فهما (1401) : 1500

امتياز فهما (1400) : 5950

خدمات کانون

 • اردویی و گردشگری (عمومي)
 • فوتبال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تفسیر (عمومي)
مشاهده 37 خدمت دیگر...

....

کانون علی اكبر(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: شادگان

مسجد: حضرت فاطمه الزهرا(س)

امتياز فهما (1401) : 1500

امتياز فهما (1400) : 6700

خدمات کانون

 • روخوانی قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • روانخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • پیاده روی (عمومي)
مشاهده 113 خدمت دیگر...

....

کانون چهارده معصوم(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: شادگان

مسجد: اميرالمومنين(ع)

امتياز فهما (1401) : 1500

امتياز فهما (1400) : 6300

خدمات کانون

 • اعتقادی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 35 خدمت دیگر...

....

کانون ریحانه الرسول(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: شادگان

مسجد: فاطمه الزهرا (س)

امتياز فهما (1401) : 1500

امتياز فهما (1400) : 6175

خدمات کانون

 • روانخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 22 خدمت دیگر...

....

کانون باب الحوائج (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: شادگان

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1401) : 1500

امتياز فهما (1400) : 5725

خدمات کانون

 • صحیفه سجادیه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • قرائت قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 20 خدمت دیگر...

....

کانون رسول اعظم(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: شادگان

مسجد: سيد محمود موسوي جزايري

امتياز فهما (1401) : 1500

امتياز فهما (1400) : 2100

خدمات کانون

 • زبان های خارجی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ترویج فرهنگ مطالعه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • فوتبال (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 11 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت ام البنین (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: شادگان

مسجد: امام خميني(ره)

امتياز فهما (1401) : 1500

امتياز فهما (1400) : 7910

خدمات کانون

 • روخوانی قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • روخوانی قرآن (زير 7 سال)
 • اخلاقی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 32 خدمت دیگر...

....

کانون بلال حبشی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: شادگان

مسجد: بلال حبشي

امتياز فهما (1401) : 1500

امتياز فهما (1400) : 8005

خدمات کانون

 • نهج البلاغه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اردویی و گردشگری (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 18 خدمت دیگر...

....

کانون امام حسن مجتبی(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: نهبندان

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1401) : 1000

امتياز فهما (1400) : 19175

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير ويژه

خدمات کانون

 • روخوانی قرآن (عمومي)
 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (بالاي ۴۰ سال)
 • پیاده روی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 112 خدمت دیگر...

....

کانون غدیر (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: بلوري زاده

امتياز فهما (1401) : 1000

امتياز فهما (1400) : 20000

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير ويژه

رتبه سال (1398) : برتر

خدمات کانون

 • تولیدات هنری (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نمایشی (عمومي)
 • عکاسی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

....

کانون بین الحرمین (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: لرستان

شهرستان: دورود

مسجد: امام حسن مجتبي (ع)

امتياز فهما (1401) : 1000

امتياز فهما (1400) : 8390

خدمات کانون

 • سایر (۱۴ تا ۲۱ سال)

....

کانون بلال (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: کهگيلويه

مسجد: امام حسين (ع)

امتياز فهما (1401) : 1000

امتياز فهما (1400) : 2535

خدمات کانون

 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • خیاطی (عمومي)
 • مهارتی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 10 خدمت دیگر...

....

کانون حر (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: بهمئي

مسجد: امام علي(ع)

امتياز فهما (1401) : 1000

امتياز فهما (1400) : 14282

خدمات کانون

 • تعزیه (عمومي)
 • نهج البلاغه (عمومي)
 • اردویی و گردشگری (عمومي)
مشاهده 7 خدمت دیگر...

....

کانون الزهرا (س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمان

شهرستان: رفسنجان

مسجد: الزهرا (س)

امتياز فهما (1401) : 1000

امتياز فهما (1400) : 18795

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • بصیرتی (عمومي)
 • داستان‌نویسی (۷ تا ۱۴ سال)
 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (عمومي)
مشاهده 137 خدمت دیگر...

....

کانون عاشورا (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: باوي

مسجد: امام علي(ع)

امتياز فهما (1401) : 1000

امتياز فهما (1400) : 2150

خدمات کانون

 • بسکتبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شعر و ادبیات (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • والیبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 37 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت رسول اکرم (ص) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: حضرت رسول اکرم (ص)

امتياز فهما (1401) : 500

....

کانون مکتب شهید سلیمانی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: اصفهان

مسجد: حضرت خاتم الانبياء (صلي الله عليه و آله)

امتياز فهما (1401) : 500

....

کانون حضرت علی اکبر(علیه السلام) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: اراک

مسجد: امام حسين(عليه السلام)

امتياز فهما (1401) : 500

....

کانون المصطفی(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: شوش

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 8695

....

کانون شهدای روستای ایور (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: کاشمر

مسجد: مسجد جامع

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 3550

....

کانون سردار شهید حاج قاسم سلیمانی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: کاشمر

مسجد: الزهرا (س)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 8905

....

کانون محمد رسول الله (ص) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: کاشمر

مسجد: محمد رسول الله (ص)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 12870

....

کانون شهید محسن حججی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: صومعه سرا

مسجد: المهدي (عج) (آذربايجانيان)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 13045

....

کانون مدافعان حرم (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: خليل آباد

مسجد: المهدی صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 14905

....

کانون قائم(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان (منطقه آزاد اروند)

شهرستان: خرمشهر

مسجد: باب الحوائج ابوالفضل العباس (ع)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 15070

....

کانون ابن الرضا (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: جواد الائمه (ع)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 7130

....

کانون شهدای روستای زاوه (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: زاوه

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 10354

....

کانون شهدای روستای پیرایواتلو (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: پارس آباد

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 7785

....

کانون شهدای روستای قهرامانلو (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: گرمي

مسجد: حضرت ابوالفضل (عليه السلام)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 3250

....

کانون دانش نو (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: اردبيل

مسجد: حضرت زينب كبري (س)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 14601

....

کانون یاسر (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: پارس آباد

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 6425

....

کانون بنت الحسین (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: پارس آباد

مسجد: اعظم حضرت رقيه (س)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 5150

....

کانون خاتم الاوصیاء(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: پارس آباد

مسجد: انصار المهدي (عج)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 7225

....

کانون امید (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: پارس آباد

مسجد: عباسيه

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 7375

....

کانون شهدای محله آزادی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: پارس آباد

مسجد: زين العابدين (ع)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 7225

....

کانون صاحب الزمان (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس (جنوب)

شهرستان: لارستان

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 1740

خدمات کانون

 • مشاوره (۷ تا ۱۴ سال)
 • بصیرتی (عمومي)
 • بصیرتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 31 خدمت دیگر...

....

کانون یاسین (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمان (جنوب)

شهرستان: قلعه گنج

مسجد: ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 4501

خدمات کانون

 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (عمومي)
 • فوتبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون كوثر النبی(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: اراک

مسجد: النبي(ص)

امتياز فهما (1401) : 500

خدمات کانون

 • زبان های خارجی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • بصیرتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اعتقادی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 29 خدمت دیگر...

....

کانون همای رحمت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: باشت

مسجد: بين راهي حضرت ابوالفضل العباس(ع)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 1860

خدمات کانون

 • تواشیح (۷ تا ۱۴ سال)
 • مسابقه کتابخوانی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • والیبال (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 3 خدمت دیگر...

....

کانون محمد رسول الله (ص) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: سنقر

مسجد: النبي (ص)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 6785

خدمات کانون

 • روانخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • حفظ (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • گرافیک (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

....

کانون فاطمه الزهرا(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: زرقان

مسجد: فاطمه الزهرا(س)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 15252

خدمات کانون

 • نهج البلاغه (زير 7 سال)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • شناسایی و تشکیل هسته های فرهنگی (زير 7 سال)
مشاهده 126 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت قاسم (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: جغتاي

مسجد: باب الحوائج

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 17498

....

کانون ترنم ظهور (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: کاشان

مسجد: مهديه طاهر آباد

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 1125

خدمات کانون

 • کارآفرینی (بالاي ۴۰ سال)
 • مهارتهای 7گانه رایانه ای (عمومي)
 • اردویی و گردشگری (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 134 خدمت دیگر...

....

کانون آیه های انتظار (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: نجف آباد

مسجد: مهديه(عج)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 7117

خدمات کانون

 • سایر (زير 7 سال)
 • مداحی (عمومي)
 • شنبه های با کتاب (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

....

کانون ابوطالب (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: اردبيل

مسجد: ابوطالب(ع)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 6270

خدمات کانون

 • اعتقادی (۷ تا ۱۴ سال)
 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • حفظ (زير 7 سال)
مشاهده 57 خدمت دیگر...

....

کانون نبی اكرم(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: پارس آباد

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 6040

خدمات کانون

 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • کوه‌پیمایی (۲۱ تا ۴۰ سال)

....

کانون راوی نور (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: ري

مسجد: فيروز آبادي

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 15628

خدمات کانون

 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • ارائه خدمات رایانه ای (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مسابقه کتابخوانی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 171 خدمت دیگر...

....

کانون سادات (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: رامهرمز

مسجد: امام جعفر صادق(ع)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 3837

خدمات کانون

 • نمایش‌نامه نویسی (عمومي)
 • تنیس (عمومي)
 • مداحی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 123 خدمت دیگر...

....

کانون شهدای مدافع حرم (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: تربت جام

مسجد: حضرت زهرا (س)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 15253

خدمات کانون

 • شناسایی و تشکیل هسته های علمی پژوهشی (بالاي ۴۰ سال)
 • شناسایی و تشکیل هسته های فرهنگی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 120 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت امیر المومنین (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: آذربايجان شرقي

شهرستان: کليبر

مسجد: امير المومنين (ع)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 2500

خدمات کانون

 • اعتقادی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تواشیح (عمومي)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 81 خدمت دیگر...

....

کانون خاتم النبیین (ص) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: آذربايجان شرقي

شهرستان: خداآفرين

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 17058

خدمات کانون

 • نمایشی (عمومي)
 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (۷ تا ۱۴ سال)
 • تولید محتوای فضای مجازی (عمومي)
مشاهده 93 خدمت دیگر...

....

کانون شهدای روستای شهمار بیگلو (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: گرمي

مسجد: باب الحوائج(ع)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 3031

خدمات کانون

 • ارائه خدمات رایانه ای (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اخلاقی (عمومي)
 • شنا (عمومي)
مشاهده 55 خدمت دیگر...

....

کانون شهدای شهرك ولیعصر (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: گرمي

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 2580

خدمات کانون

 • روانخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • اردویی و گردشگری (عمومي)
 • تفسیر (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 59 خدمت دیگر...

....

کانون ائمه اطهار (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: گرمي

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 3495

خدمات کانون

 • اعتقادی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نمایشگاه کتاب (عمومي)
 • ترویج فرهنگ مطالعه (عمومي)
مشاهده 47 خدمت دیگر...

....

کانون غریب الغربا (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: ابرکوه

مسجد: امام حسين(ع) گل كاران

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 4560

خدمات کانون

 • بصیرتی (بالاي ۴۰ سال)
 • آموزش نجوم (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • بصیرتی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت خدیجه(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: اميرالمومنين علي(ع)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 4550

خدمات کانون

 • مسابقه کتابخوانی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مسابقه کتابخوانی (۷ تا ۱۴ سال)
 • مهارتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

....

کانون امام حسن مجتبی(ع) امامشهر (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 11433

خدمات کانون

 • سرود (زير 7 سال)
 • تولید محتوای فضای مجازی (زير 7 سال)
 • تیراندازی (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 24 خدمت دیگر...

....

کانون شهدای بنادكوك (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: تفت

مسجد: محمديه

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 6740

خدمات کانون

 • مشاوره (بالاي ۴۰ سال)
 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (زير 7 سال)
 • مسابقه کتابخوانی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 154 خدمت دیگر...

....

کانون مباركه (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: خاتم

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 11770

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • رزمی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون چهارده معصوم (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: چهارده معصوم امام شهر

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 5776

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (عمومي)
 • سایر (عمومي)
 • فوتبال (زير 7 سال)
مشاهده 18 خدمت دیگر...

....

کانون والعادیات (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: امام حسين (ع)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 8426

خدمات کانون

 • نمایشگاه کتاب (۷ تا ۱۴ سال)
 • روانخوانی قرآن (زير 7 سال)
 • نمایشگاه کتاب (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

....

کانون عترت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: فاطمه الزهرا (س)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 16365

خدمات کانون

 • اخلاقی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اخلاقی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • بصیرتی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون سقای نینوا (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: ميناب

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 4385

خدمات کانون

 • پیاده روی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 33 خدمت دیگر...

....

کانون آل طه (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: ميناب

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 18631

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • تولید محصولات متناسب با فضای مجازی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • کارآفرینی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • نقاشی (عمومي)
مشاهده 81 خدمت دیگر...

....

کانون پیامبراعظم(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: بندرعباس

مسجد: پيامبراعظم(ص)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 3125

خدمات کانون

 • پیاده روی (بالاي ۴۰ سال)
 • اعتقادی (عمومي)
 • ترویج فرهنگ مطالعه (عمومي)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

....

کانون میثاق با شهدا (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: بشاگرد

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 1950

خدمات کانون

 • اعتقادی (بالاي ۴۰ سال)
 • اخلاقی (عمومي)
 • روخوانی قرآن (عمومي)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت اباالفضل العباس(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: ميناب

مسجد: ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 4200

خدمات کانون

 • پیاده روی (عمومي)
 • بصیرتی (عمومي)
 • مداحی (عمومي)
مشاهده 67 خدمت دیگر...