....

کانون انصارالزینب (س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1401) : 103227

امتياز فهما (1400) : 18560

رتبه سال (1399) : برتر

رتبه سال (1398) : برتر

کلاسهای کانون

 • اخلاقی (عمومي)
 • شناسایی و تشکیل هسته های هنری (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تشکیل هیات اندیشه ورز کانون (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 85 کلاس دیگر...

....

کانون شهدای آغوزبن کندسر (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودسر

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 101416

امتياز فهما (1400) : 14748

کلاسهای کانون

 • سرود (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخوانی قرآن (عمومي)
 • ترویج فرهنگ مطالعه (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 80 کلاس دیگر...

....

کانون رقیه خاتون (س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: امام حسين (ع)

امتياز فهما (1401) : 100602

امتياز فهما (1400) : 18920

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير ويژه

کلاسهای کانون

 • رزمی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 95 کلاس دیگر...

....

کانون بعثت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: جامع وليعصر(عج)

امتياز فهما (1401) : 98185

امتياز فهما (1400) : 2100

کلاسهای کانون

 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • روانخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • تنیس (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 71 کلاس دیگر...

....

کانون شهدای جوبن (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 95459

امتياز فهما (1400) : 18930

کلاسهای کانون

 • انواع آموزش های رایانه ای (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • کارآفرینی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • انواع آموزش های رایانه ای (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 67 کلاس دیگر...

....

کانون مصلحون (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: اردبيل

مسجد: رسول اكرم(ص)

امتياز فهما (1401) : 92741

امتياز فهما (1400) : 13671

کلاسهای کانون

 • تعزیه (عمومي)
 • اخلاقی (عمومي)
 • اردویی و گردشگری (عمومي)
مشاهده 57 کلاس دیگر...

....

کانون ولیعصر(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 89373

امتياز فهما (1400) : 10375

کلاسهای کانون

 • کوه‌پیمایی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • ارائه خدمات رایانه ای (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • زبان های خارجی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 82 کلاس دیگر...

....

کانون صاحب الزمان (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: درميان

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1401) : 88915

امتياز فهما (1400) : 18730

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

کلاسهای کانون

 • تنیس (۷ تا ۱۴ سال)
 • والیبال (۷ تا ۱۴ سال)
 • مهارتی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 97 کلاس دیگر...

....

کانون شهید محسن حججی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: صومعه سرا

مسجد: المهدي (عج) (آذربايجانيان)

امتياز فهما (1401) : 85912

امتياز فهما (1400) : 13045

....

کانون زینبیه(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: صومعه سرا

مسجد: وليعصر(عج)

امتياز فهما (1401) : 85328

امتياز فهما (1400) : 18650

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

کلاسهای کانون

 • شعر و ادبیات (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • دوره های تشکیلااتی و کادرسازی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 104 کلاس دیگر...

....

کانون فاطمه الزهراء(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: حضرت فاطمه زهرا (س)

امتياز فهما (1401) : 81243

امتياز فهما (1400) : 17930

کلاسهای کانون

 • بصیرتی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • درسی و تقویتی (۷ تا ۱۴ سال)
 • اعتقادی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 118 کلاس دیگر...

....

کانون رضوان (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: بويراحمد

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 80102

امتياز فهما (1400) : 17335

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

کلاسهای کانون

 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مشاوره (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • خودکفایی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 76 کلاس دیگر...

....

کانون حب المتین (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: ماسال

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 78079

امتياز فهما (1400) : 2600

کلاسهای کانون

 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • صحیفه سجادیه (عمومي)
 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 77 کلاس دیگر...

....

کانون حضرت رقیه (س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمان (جنوب)

شهرستان: جيرفت

مسجد: امام علی (ع)

امتياز فهما (1401) : 76422

امتياز فهما (1400) : 12071

....

کانون جواد الائمه (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس (جنوب)

شهرستان: مهر

مسجد: امام رضا (ع)

امتياز فهما (1401) : 75822

امتياز فهما (1400) : 2425

....

کانون حبل المتین (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: لرستان

شهرستان: بروجرد

مسجد: حضرت اميرالمومنين (ع)

امتياز فهما (1401) : 75802

امتياز فهما (1400) : 17380

کلاسهای کانون

 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • نمایشی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 36 کلاس دیگر...

....

کانون فاطمیون (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: قائنات

مسجد: فاطميه (س)

امتياز فهما (1401) : 75652

امتياز فهما (1400) : 18910

کلاسهای کانون

 • اخلاقی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • صحیفه سجادیه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • کارآفرینی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 134 کلاس دیگر...

....

کانون آل یس (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: بردسکن

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 75387

امتياز فهما (1400) : 18640

کلاسهای کانون

 • ترویج فرهنگ مطالعه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اعتقادی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 98 کلاس دیگر...

....

کانون فاتح (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: مختار

امتياز فهما (1401) : 74177

امتياز فهما (1400) : 4800

کلاسهای کانون

 • تئاتر (۷ تا ۱۴ سال)
 • اعتقادی (عمومي)
 • اردویی و گردشگری (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 151 کلاس دیگر...

....

کانون صاحب الزمان(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: لرستان

شهرستان: خرم آباد

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 73902

امتياز فهما (1400) : 19352

رتبه سال (1399) : برتر

کلاسهای کانون

 • نهج البلاغه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • سبک زندگی (۷ تا ۱۴ سال)
 • شنبه های با کتاب (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 11 کلاس دیگر...

....

کانون شهیدمحسن علمی نژاد (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: چهارده معصوم(ع)

امتياز فهما (1401) : 73293

امتياز فهما (1400) : 13415

کلاسهای کانون

 • روانخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تشکیل هیات اندیشه ورز کانون (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • خودکفایی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 84 کلاس دیگر...

....

کانون پویندگان علم (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 72263

امتياز فهما (1400) : 16851

کلاسهای کانون

 • پیاده روی (عمومي)
 • حفظ (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • ارائه خدمات رایانه ای (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 79 کلاس دیگر...

....

کانون حضرت امیرالمومنین (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: بروجن

مسجد: جامع سفيددشت

امتياز فهما (1401) : 70691

امتياز فهما (1400) : 18100

کلاسهای کانون

 • قرائت قرآن (عمومي)
 • سرود (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • فعالیت در جام باشگاه های کتابخوانی کودک و نوجوان (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 83 کلاس دیگر...

....

کانون امام جعفر صادق (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس (جنوب)

شهرستان: لارستان

مسجد: امام جعفر صادق (ع)

امتياز فهما (1401) : 67452

امتياز فهما (1400) : 4050

رتبه سال (1399) : برتر

کلاسهای کانون

 • بصیرتی (عمومي)
 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شناسایی و تشکیل هسته های فرهنگی (عمومي)
مشاهده 17 کلاس دیگر...

....

کانون غدیر (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: قائنات

مسجد: غدير

امتياز فهما (1401) : 67173

امتياز فهما (1400) : 2775

کلاسهای کانون

 • اردویی و گردشگری (۷ تا ۱۴ سال)
 • شنا (۷ تا ۱۴ سال)
 • صحیفه سجادیه (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 98 کلاس دیگر...

....

کانون شهدا (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: بردسکن

مسجد: علي ابن ابيطالب (ع)

امتياز فهما (1401) : 65990

امتياز فهما (1400) : 15335

کلاسهای کانون

 • روانخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • فوتسال (۷ تا ۱۴ سال)
 • شنبه های با کتاب (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 84 کلاس دیگر...

....

کانون سفینه النجاه (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان شمالي

شهرستان: اسفراين

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 65809

امتياز فهما (1400) : 9322

کلاسهای کانون

 • بصیرتی (بالاي ۴۰ سال)
 • مهارتی (۷ تا ۱۴ سال)
 • اخلاقی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 18 کلاس دیگر...

....

کانون امام علی (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: بروجن

مسجد: امام علي (ع)

امتياز فهما (1401) : 65799

امتياز فهما (1400) : 19960

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير ويژه

کلاسهای کانون

 • زبان های خارجی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مهارتی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • سایر (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 85 کلاس دیگر...

....

کانون مسلم بن عقیل (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: جغتاي

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 65223

امتياز فهما (1400) : 12690

کلاسهای کانون

 • بصیرتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اعتقادی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • حفظ (زير 7 سال)
مشاهده 27 کلاس دیگر...

....

کانون خاتم الانبیاء(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان (منطقه آزاد اروند)

شهرستان: آبادان

مسجد: النبي(ص)

امتياز فهما (1401) : 65209

امتياز فهما (1400) : 17460

کلاسهای کانون

 • تعزیه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • نمایشی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • پیاده روی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 69 کلاس دیگر...

....

کانون شهید محسن فخری زاده (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: لنگرود

مسجد: اعظم صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1401) : 64002

امتياز فهما (1400) : 17335

....

کانون حضرت قاسم (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: جغتاي

مسجد: باب الحوائج

امتياز فهما (1401) : 63509

امتياز فهما (1400) : 17498

....

کانون حضرت حجت ابن الحسن (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: فلاورجان

مسجد: حضرت حجت ابن الحسن (عج)

امتياز فهما (1401) : 63502

امتياز فهما (1400) : 10620

کلاسهای کانون

 • مهارتی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • اردویی و گردشگری (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 78 کلاس دیگر...

....

کانون ریحانه المصطفی(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: اصفهان

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1401) : 63402

امتياز فهما (1400) : 15660

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير

کلاسهای کانون

 • کوه‌پیمایی (بالاي ۴۰ سال)
 • ترویج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
 • تیراندازی (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 235 کلاس دیگر...

....

کانون شهید محمد كلاته ای (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان شمالي

شهرستان: بجنورد

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 63323

امتياز فهما (1400) : 14075

کلاسهای کانون

 • ترویج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
 • اعتقادی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مداحی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 8 کلاس دیگر...

....

کانون مسجد النبی(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: شيراز

مسجد: النبي(ص)

امتياز فهما (1401) : 63102

امتياز فهما (1400) : 2700

کلاسهای کانون

 • اردویی و گردشگری (۷ تا ۱۴ سال)
 • روانخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • اخلاقی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 10 کلاس دیگر...

....

کانون هدایت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: بروجن

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 62297

امتياز فهما (1400) : 14091

کلاسهای کانون

 • فوتسال (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • صحیفه سجادیه (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 96 کلاس دیگر...

....

کانون پیروان ولایت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: بهاباد

مسجد: جامع كبير

امتياز فهما (1401) : 61662

امتياز فهما (1400) : 15454

کلاسهای کانون

 • خوشنویسی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • داستان‌نویسی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نمایشگاه کتاب (عمومي)
مشاهده 85 کلاس دیگر...

....

کانون محبان الحسین(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: گناباد

مسجد: گلمكان بيلند

امتياز فهما (1401) : 60802

امتياز فهما (1400) : 17495

کلاسهای کانون

 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • نهج البلاغه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تعزیه (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 71 کلاس دیگر...

....

کانون محبین فاطمه زهرا(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: ساوه

مسجد: قمربني‌هاشم(ع)

امتياز فهما (1401) : 60096

امتياز فهما (1400) : 2615

کلاسهای کانون

 • خیاطی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • ترویج فرهنگ مطالعه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • حفظ (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 48 کلاس دیگر...

....

کانون سلمان فارسی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: کرمانشاه

مسجد: سلمان فارسي

امتياز فهما (1401) : 59531

امتياز فهما (1400) : 600

کلاسهای کانون

 • صحیفه سجادیه (عمومي)
 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • آموزش پویانمایی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 43 کلاس دیگر...

....

کانون منتظران ظهور (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: کازرون

مسجد: الزهرا(س)

امتياز فهما (1401) : 59202

امتياز فهما (1400) : 19620

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير ويژه

کلاسهای کانون

 • آموزش نجوم (بالاي ۴۰ سال)
 • تجسمی (زير 7 سال)
 • قصه گویی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 241 کلاس دیگر...

....

کانون شهداء (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس (جنوب)

شهرستان: لارستان

مسجد: شاهزاده

امتياز فهما (1401) : 58408

امتياز فهما (1400) : 14900

کلاسهای کانون

 • بصیرتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تفسیر (۷ تا ۱۴ سال)
 • اعتقادی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 18 کلاس دیگر...

....

کانون الغدیر (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: بوشهر

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1401) : 58302

امتياز فهما (1400) : 18441

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

کلاسهای کانون

 • رزمی (۷ تا ۱۴ سال)
 • فوتسال (۷ تا ۱۴ سال)
 • مسابقه کتابخوانی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 104 کلاس دیگر...

....

کانون رحمة للعالمین (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: فارسان

مسجد: علي بن ابيطالب (ع)

امتياز فهما (1401) : 57092

امتياز فهما (1400) : 18940

کلاسهای کانون

 • روانخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • حفظ (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • حفظ (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 83 کلاس دیگر...

....

کانون خاتم الانبیاء (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: بيرجند

مسجد: محمد رسول الله (ص)

امتياز فهما (1401) : 56402

امتياز فهما (1400) : 11347

کلاسهای کانون

 • سایر (۷ تا ۱۴ سال)
 • شنا (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • خوشنویسی (زير 7 سال)
مشاهده 40 کلاس دیگر...

....

کانون شهدا امام قیس (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: بروجن

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1401) : 55937

امتياز فهما (1400) : 18210

کلاسهای کانون

 • درسی و تقویتی (بالاي ۴۰ سال)
 • شنا (۷ تا ۱۴ سال)
 • درسی و تقویتی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 88 کلاس دیگر...

....

کانون حضرت قاسم ابن الحسن (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: فارسان

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 55709

امتياز فهما (1400) : 10313

کلاسهای کانون

 • گرافیک (۷ تا ۱۴ سال)
 • تیراندازی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • فوتسال (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 159 کلاس دیگر...

....

کانون مدافعان حرم (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: کاشمر

مسجد: امام رضا (ع)

امتياز فهما (1401) : 55659

امتياز فهما (1400) : 12160

....

کانون شهدای نصفی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: جامع نصفي

امتياز فهما (1401) : 55657

امتياز فهما (1400) : 16114

کلاسهای کانون

 • دوره های تشکیلااتی و کادرسازی (عمومي)
 • تفسیر (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • قرائت قرآن (عمومي)
مشاهده 77 کلاس دیگر...

....

کانون شهید ابراهیم هادی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمان (جنوب)

شهرستان: جيرفت

مسجد: امام حسن عسکری (ع)

امتياز فهما (1401) : 55359

امتياز فهما (1400) : 15203

....

کانون امام حسن مجتبی(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: نهبندان

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1401) : 54552

امتياز فهما (1400) : 19175

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير ويژه

کلاسهای کانون

 • فوتبال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • شنبه های با کتاب (۷ تا ۱۴ سال)
 • شنا (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 112 کلاس دیگر...

....

کانون غدیر (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: ساوه

مسجد: علي ابن ابيطالب(ع)

امتياز فهما (1401) : 54322

امتياز فهما (1400) : 16722

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير

کلاسهای کانون

 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • کارآفرینی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • کارآفرینی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 82 کلاس دیگر...

....

کانون میثاق (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: طوالش

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1401) : 54009

امتياز فهما (1400) : 3200

کلاسهای کانون

 • تئاتر (۷ تا ۱۴ سال)
 • سایر (۷ تا ۱۴ سال)
 • سایر (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 79 کلاس دیگر...

....

کانون محبان الزهرا(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان شمالي

شهرستان: اسفراين

مسجد: حسينيه فاطميون

امتياز فهما (1401) : 52966

امتياز فهما (1400) : 16155

کلاسهای کانون

 • ابتهال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تفسیر (۷ تا ۱۴ سال)
 • ترویج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 130 کلاس دیگر...

....

کانون شهدای سبه (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: سبزوار

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 52665

امتياز فهما (1400) : 17715

کلاسهای کانون

 • خودکفایی (عمومي)
 • رزمی (عمومي)
 • بصیرتی (عمومي)
مشاهده 48 کلاس دیگر...

....

کانون نمل (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: بهمئي

مسجد: سيدالشهدا(ع)

امتياز فهما (1401) : 51162

امتياز فهما (1400) : 14883

کلاسهای کانون

 • مسابقه کتابخوانی (عمومي)
 • سبک زندگی (عمومي)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 1 کلاس دیگر...

....

کانون آفرینش (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: بروجن

مسجد: مسجدالرضا(ع)

امتياز فهما (1401) : 51052

امتياز فهما (1400) : 17611

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير

کلاسهای کانون

 • حفظ (زير 7 سال)
 • فعالیت در جام باشگاه های کتابخوانی کودک و نوجوان (زير 7 سال)
 • بسکتبال (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 82 کلاس دیگر...

....

کانون نرجس (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)

امتياز فهما (1401) : 49586

امتياز فهما (1400) : 14942

کلاسهای کانون

 • کوه‌پیمایی (عمومي)
 • قرائت قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • خوشنویسی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 76 کلاس دیگر...

....

کانون شهید همت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 49480

امتياز فهما (1400) : 10957

کلاسهای کانون

 • تنیس (۷ تا ۱۴ سال)
 • تجسمی (۷ تا ۱۴ سال)
 • فوتبال (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 77 کلاس دیگر...

....

کانون امام حسین(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: شادگان

مسجد: حمزه سيدالشهدا(ع)

امتياز فهما (1401) : 48945

امتياز فهما (1400) : 18660

کلاسهای کانون

 • نهج البلاغه (۷ تا ۱۴ سال)
 • تنیس (۷ تا ۱۴ سال)
 • والیبال (زير 7 سال)
مشاهده 257 کلاس دیگر...

....

کانون 13آبان (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: صاحب‌الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 48686

امتياز فهما (1400) : 14135

کلاسهای کانون

 • رزمی (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • تنیس (عمومي)
مشاهده 78 کلاس دیگر...

....

کانون شهدای آدرگان (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: مبارکه

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 47196

امتياز فهما (1400) : 2490

کلاسهای کانون

 • تولید محصولات متناسب با فضای مجازی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • ارائه خدمات رایانه ای (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 113 کلاس دیگر...

....

کانون ضیافت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 47102

امتياز فهما (1400) : 13210

کلاسهای کانون

 • نمایشگاه کتاب (۷ تا ۱۴ سال)
 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • قرائت قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 22 کلاس دیگر...

....

کانون علی ابن ابیطالب(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رضوانشهر

مسجد: علي ابن ابي طالب(ع)

امتياز فهما (1401) : 46812

امتياز فهما (1400) : 17886

کلاسهای کانون

 • روخوانی قرآن (عمومي)
 • فوتسال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تشکیل هیات اندیشه ورز کانون (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 114 کلاس دیگر...

....

کانون قمربنی هاشم (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: درميان

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 46551

امتياز فهما (1400) : 11562

کلاسهای کانون

 • انواع آموزش های رایانه ای (۷ تا ۱۴ سال)
 • اخلاقی (۷ تا ۱۴ سال)
 • نمایشی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 14 کلاس دیگر...

....

کانون شهدای ساق (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: زاوه

مسجد: حاج غلام

امتياز فهما (1401) : 45451

امتياز فهما (1400) : 4530

کلاسهای کانون

 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (۱۴ تا ۲۱ سال)

....

کانون اهل البیت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: سمنان

شهرستان: شاهرود

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 44962

امتياز فهما (1400) : 18501

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير ويژه

کلاسهای کانون

 • آموزش های فنی و حرفه ای (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نمایشگاه کتاب (عمومي)
 • تولید محتوای فضای مجازی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 87 کلاس دیگر...

....

کانون آدینه (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: نهبندان

مسجد: امام علي(ع)

امتياز فهما (1401) : 44840

امتياز فهما (1400) : 16822

کلاسهای کانون

 • مهارتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اعتقادی (عمومي)
 • درسی و تقویتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 4 کلاس دیگر...

....

کانون شقایق (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: سمنان

شهرستان: ميامي

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 44762

امتياز فهما (1400) : 4110

کلاسهای کانون

 • فوتسال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • فوتبال (۷ تا ۱۴ سال)
 • پیاده روی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 22 کلاس دیگر...

....

کانون شهدای بلوكات (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: باب الحوائج(ع)

امتياز فهما (1401) : 44729

امتياز فهما (1400) : 7280

کلاسهای کانون

 • تنیس (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اعتقادی (عمومي)
 • تفسیر (عمومي)
مشاهده 77 کلاس دیگر...

....

کانون باب الحوائج(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: لنگرود

مسجد: جمعه

امتياز فهما (1401) : 44472

امتياز فهما (1400) : 11944

کلاسهای کانون

 • مسابقه کتابخوانی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
 • بصیرتی (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 92 کلاس دیگر...

....

کانون امام خمینی(ره) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: طوالش

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1401) : 44366

امتياز فهما (1400) : 1900

کلاسهای کانون

 • مداحی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اخلاقی (عمومي)
 • مهارتی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 77 کلاس دیگر...

....

کانون شهدای امیرکیاسر (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: امام حسن مجتبي (ع) اميرکياسر

امتياز فهما (1401) : 44159

امتياز فهما (1400) : 11590

....

کانون صحیفه نور (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: شهداي 72 تن

امتياز فهما (1401) : 43980

امتياز فهما (1400) : 9890

کلاسهای کانون

 • بصیرتی (بالاي ۴۰ سال)
 • تنیس (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اعتقادی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 83 کلاس دیگر...

....

کانون شاكرین (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: فارسان

مسجد: ثامن الائمه(ع)

امتياز فهما (1401) : 43902

امتياز فهما (1400) : 18041

کلاسهای کانون

 • سبک زندگی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • زبان های خارجی (زير 7 سال)
 • نهج البلاغه (زير 7 سال)
مشاهده 83 کلاس دیگر...

....

کانون ذوالجلال (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: بيله سوار

مسجد: حضرت فاطمه (س)

امتياز فهما (1401) : 43712

امتياز فهما (1400) : 18175

کلاسهای کانون

 • اخلاقی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • والیبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • والیبال (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 156 کلاس دیگر...

....

کانون حضرت قائم (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: ساوه

مسجد: مسلم ابن عقيل(ع)

امتياز فهما (1401) : 42650

امتياز فهما (1400) : 19790

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

کلاسهای کانون

 • روخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اعتقادی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • پیاده روی (عمومي)
مشاهده 32 کلاس دیگر...

....

کانون محبان الحسین (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: بيرجند

مسجد: محبان الحسين (ع)

امتياز فهما (1401) : 42289

....

کانون سردار شهید علی تقی زاده بیلندی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: گناباد

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1401) : 41452

امتياز فهما (1400) : 17142

کلاسهای کانون

 • فوتسال (۷ تا ۱۴ سال)
 • والیبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • والیبال (عمومي)
مشاهده 8 کلاس دیگر...

....

کانون شهدای بیلند (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: گناباد

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 41116

امتياز فهما (1400) : 7525

کلاسهای کانون

 • زبان های خارجی (۷ تا ۱۴ سال)
 • درسی و تقویتی (۷ تا ۱۴ سال)
 • درسی و تقویتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 20 کلاس دیگر...

....

کانون مشكات (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان شمالي

شهرستان: اسفراين

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1401) : 40952

امتياز فهما (1400) : 12270

کلاسهای کانون

 • نهج البلاغه (عمومي)
 • مهارتی (بالاي ۴۰ سال)
 • پیاده روی (عمومي)
مشاهده 33 کلاس دیگر...

....

کانون حضرت رقیه(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: حضرت ابولفضل(ع)

امتياز فهما (1401) : 40523

امتياز فهما (1400) : 11475

کلاسهای کانون

 • پیاده روی (عمومي)
 • تیراندازی (عمومي)
 • روخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 67 کلاس دیگر...

....

کانون شهید كاوه (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: حضرت سيد الشهدا (ع)

امتياز فهما (1401) : 39728

امتياز فهما (1400) : 19055

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

کلاسهای کانون

 • نهج البلاغه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مشاوره (عمومي)
 • شناسایی و تشکیل هسته های هنری (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 75 کلاس دیگر...

....

کانون حضرت رقیه (س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: لرستان

شهرستان: خرم آباد

مسجد: حضرت محمد رسول الله (ص)

امتياز فهما (1401) : 39508

....

کانون حجت(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: تنگستان

مسجد: حضرت ولي عصر (عج)

امتياز فهما (1401) : 39052

امتياز فهما (1400) : 18850

کلاسهای کانون

 • اردویی و گردشگری (۷ تا ۱۴ سال)
 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • نمایشی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 200 کلاس دیگر...

....

کانون ولی عصر(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: دشتستان

مسجد: ولي عصر(عج)

امتياز فهما (1401) : 37037

امتياز فهما (1400) : 10900

کلاسهای کانون

 • خیاطی (عمومي)
 • اخلاقی (۷ تا ۱۴ سال)
 • مسابقه کتابخوانی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 50 کلاس دیگر...

....

کانون نورالمهدی(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: کرمانشاه

مسجد: نورالمهدي(عج)

امتياز فهما (1401) : 36929

امتياز فهما (1400) : 17935

کلاسهای کانون

 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • اعتقادی (عمومي)
 • کارآفرینی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 150 کلاس دیگر...

....

کانون فدائیان حضرت رقیه (س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: مبارکه

مسجد: فاطميه(س)

امتياز فهما (1401) : 36859

امتياز فهما (1400) : 16772

کلاسهای کانون

 • فوتسال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • کارآفرینی (عمومي)
مشاهده 88 کلاس دیگر...

....

کانون پیروان فاطمه (س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: بجستان

مسجد: حاج حسين

امتياز فهما (1401) : 36677

امتياز فهما (1400) : 15674

کلاسهای کانون

 • تولید محتوای فضای مجازی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تفسیر (عمومي)
 • آموزش های فنی و حرفه ای (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 288 کلاس دیگر...

....

کانون علی ابن ابیطالب(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: اصفهان

مسجد: علي ابن ابيطالب(ع)

امتياز فهما (1401) : 36622

امتياز فهما (1400) : 6450

کلاسهای کانون

 • نمایشگاه کتاب (عمومي)
 • نمایشگاه کتاب (عمومي)
 • درسی و تقویتی (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 35 کلاس دیگر...

....

کانون نور الرضا (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمان (جنوب)

شهرستان: عنبرآباد

مسجد: ابوالفضل (ع)

امتياز فهما (1401) : 36059

امتياز فهما (1400) : 10976

کلاسهای کانون

 • صحیفه سجادیه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مسابقه کتابخوانی (۷ تا ۱۴ سال)
 • شناسایی و تشکیل هسته های هنری (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 74 کلاس دیگر...

....

کانون شهید بصیر (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: جواد الائمه (ع)

امتياز فهما (1401) : 35502

امتياز فهما (1400) : 17937

کلاسهای کانون

 • سایر (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • شنا (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • زبان های خارجی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 39 کلاس دیگر...

....

کانون فاطمه المرضیه (س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمان

شهرستان: فهرج

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)

امتياز فهما (1401) : 35177

امتياز فهما (1400) : 13299

کلاسهای کانون

 • ترویج فرهنگ مطالعه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • ابتهال (عمومي)
 • تفسیر (عمومي)
مشاهده 93 کلاس دیگر...

....

کانون حرم عشق (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: فردوس

مسجد: حضرت زهرا (س)

امتياز فهما (1401) : 35058

امتياز فهما (1400) : 11548

....

کانون محبان الحسین علیه السلام (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: سرخس

مسجد: امام حسين عليه السلام

امتياز فهما (1401) : 34971

امتياز فهما (1400) : 17625

....

کانون حضرت رقیه (س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: اصفهان

مسجد: الزهرا (س)

امتياز فهما (1401) : 34956

امتياز فهما (1400) : 12924

کلاسهای کانون

 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (عمومي)
 • اعتقادی (زير 7 سال)
 • مسابقه کتابخوانی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 94 کلاس دیگر...

....

کانون حسنی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: سيدالشهداء (ع)

امتياز فهما (1401) : 34852

امتياز فهما (1400) : 13580

کلاسهای کانون

 • ارائه خدمات رایانه ای (۷ تا ۱۴ سال)
 • آموزش های فنی و حرفه ای (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • قرائت قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 120 کلاس دیگر...

....

کانون شهدای شهرك كارشناسان (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: اردبيل

مسجد: امام علي (ع)

امتياز فهما (1401) : 34589

امتياز فهما (1400) : 5810

کلاسهای کانون

 • تعزیه (عمومي)
 • ارائه خدمات رایانه ای (عمومي)
 • نهج البلاغه (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 77 کلاس دیگر...

....

کانون باب الحوائج (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: آذربايجان شرقي

شهرستان: ملکان

مسجد: باب الحوائج (ع)

امتياز فهما (1401) : 34302

امتياز فهما (1400) : 17410

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير

کلاسهای کانون

 • کوه‌پیمایی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مسابقه کتابخوانی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • صنایع دستی (عمومي)
مشاهده 109 کلاس دیگر...

....

کانون عاشورائیان (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1401) : 34180

امتياز فهما (1400) : 8610

کلاسهای کانون

 • انواع آموزش های رایانه ای (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • آموزش های فنی و حرفه ای (عمومي)
 • ترویج فرهنگ مطالعه (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 78 کلاس دیگر...

....

کانون ثقلین (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رشت

مسجد: ثقلين

امتياز فهما (1401) : 33952

امتياز فهما (1400) : 16188

کلاسهای کانون

 • رزمی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • رزمی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنا (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 80 کلاس دیگر...

....

کانون پنج تن آل عبا (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان شمالي

شهرستان: بجنورد

مسجد: پنج تن آل عبا (ع)

امتياز فهما (1401) : 33949

امتياز فهما (1400) : 9465

کلاسهای کانون

 • تصویرسازی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مسابقه کتابخوانی (عمومي)
 • قرائت قرآن (زير 7 سال)
مشاهده 127 کلاس دیگر...

....

کانون عماریاسر (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس (جنوب)

شهرستان: لارستان

مسجد: سيد محسن موسوي

امتياز فهما (1401) : 33851

امتياز فهما (1400) : 3375

کلاسهای کانون

 • تفسیر (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • فوتبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • فوتسال (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 17 کلاس دیگر...

....

کانون قرآن و عترت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: بيرجند

مسجد: آل رسول(ص)

امتياز فهما (1401) : 33709

امتياز فهما (1400) : 9950

کلاسهای کانون

 • سایر (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • سایر (۷ تا ۱۴ سال)
 • خیاطی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 12 کلاس دیگر...

....

کانون یاوران ظهور (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: بروجن

مسجد: امام رضا(ع)

امتياز فهما (1401) : 33642

امتياز فهما (1400) : 16351

کلاسهای کانون

 • خودکفایی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • ترویج فرهنگ مطالعه (عمومي)
 • تولید محتوای فضای مجازی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 80 کلاس دیگر...

....

کانون یاران یار (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 33502

....

کانون موعود (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: دليجان

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 33439

امتياز فهما (1400) : 11204

کلاسهای کانون

 • شناسایی و تشکیل هسته های فرهنگی (۷ تا ۱۴ سال)
 • انواع آموزش های رایانه ای (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • داستان‌نویسی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 90 کلاس دیگر...

....

کانون الزهرا (س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمان

شهرستان: رفسنجان

مسجد: الزهرا (س)

امتياز فهما (1401) : 33379

امتياز فهما (1400) : 18795

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

کلاسهای کانون

 • اعتقادی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مسابقه کتابخوانی (۷ تا ۱۴ سال)
 • قصه گویی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 137 کلاس دیگر...

....

کانون شهید بهشتی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: جامع امشل

امتياز فهما (1401) : 33302

امتياز فهما (1400) : 11750

کلاسهای کانون

 • تواشیح (۷ تا ۱۴ سال)
 • اردویی و گردشگری (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • حفظ (زير 7 سال)
مشاهده 85 کلاس دیگر...

....

کانون منتظران مهدی (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: اردبيل

مسجد: هاشميه

امتياز فهما (1401) : 33265

....

کانون منتظران نور (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: جهرم

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 33191

امتياز فهما (1400) : 4585

کلاسهای کانون

 • اعتقادی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • سایر (عمومي)
 • کارآفرینی (عمومي)
مشاهده 88 کلاس دیگر...

....

کانون محمد رسول الله(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: تايباد

مسجد: سلمان فارسي

امتياز فهما (1401) : 33152

امتياز فهما (1400) : 9865

کلاسهای کانون

 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • درسی و تقویتی (۷ تا ۱۴ سال)
 • خیاطی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 8 کلاس دیگر...

....

کانون آیت الله مدیسه ای (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: لنجان

مسجد: جامع مديسه

امتياز فهما (1401) : 32822

امتياز فهما (1400) : 13592

کلاسهای کانون

 • تنیس (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • قرائت قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • کاریکاتور (عمومي)
مشاهده 80 کلاس دیگر...

....

کانون الزهراء(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: اردبيل

مسجد: رحمانيه پيرمادر

امتياز فهما (1401) : 32649

امتياز فهما (1400) : 18570

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير ويژه

کلاسهای کانون

 • فعالیت در جام باشگاه های کتابخوانی کودک و نوجوان (۷ تا ۱۴ سال)
 • مهارتی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تفسیر (عمومي)
مشاهده 79 کلاس دیگر...

....

کانون شهید باكری (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: گچساران

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 32536

امتياز فهما (1400) : 7904

....

کانون رضوی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: بشرويه

مسجد: الرضا(ع)

امتياز فهما (1401) : 32402

امتياز فهما (1400) : 2180

کلاسهای کانون

 • فوتبال (۷ تا ۱۴ سال)
 • تولید محتوای فضای مجازی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • والیبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 5 کلاس دیگر...

....

کانون امام رضا (ع) - گراش (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس (جنوب)

شهرستان: گراش

مسجد: علي بن ابي طالب (ع)

امتياز فهما (1401) : 32342

امتياز فهما (1400) : 18541

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

کلاسهای کانون

 • تیراندازی (۷ تا ۱۴ سال)
 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 27 کلاس دیگر...

....

کانون گلشن (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: گرگان

مسجد: جامع گلشن

امتياز فهما (1401) : 32212

امتياز فهما (1400) : 2025

کلاسهای کانون

 • خوشنویسی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تولید محتوای فضای مجازی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مهارتهای 7گانه رایانه ای (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 78 کلاس دیگر...

....

کانون پیروان ولایت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: سربيشه

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 32052

امتياز فهما (1400) : 3210

کلاسهای کانون

 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • والیبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 29 کلاس دیگر...

....

کانون میثم تمار (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: بويراحمد

مسجد: فاطمه الزهرا(س)

امتياز فهما (1401) : 31752

امتياز فهما (1400) : 16836

کلاسهای کانون

 • آموزش نجوم (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • سبک زندگی (عمومي)
 • شنبه های با کتاب (عمومي)
مشاهده 66 کلاس دیگر...

....

کانون ثامن الحجج(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان (منطقه آزاد اروند)

شهرستان: خرمشهر

مسجد: امام رضا(ع)

امتياز فهما (1401) : 31709

امتياز فهما (1400) : 4728

....

کانون آیت الله بهجت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 31379

امتياز فهما (1400) : 11643

کلاسهای کانون

 • اخلاقی (عمومي)
 • تواشیح (۷ تا ۱۴ سال)
 • اردویی و گردشگری (عمومي)
مشاهده 77 کلاس دیگر...

....

کانون مشفقین (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: اردبيل

مسجد: مصلي اردبيل

امتياز فهما (1401) : 31071

امتياز فهما (1400) : 1925

کلاسهای کانون

 • سبک زندگی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • کارآفرینی (عمومي)
 • مسابقه کتابخوانی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 54 کلاس دیگر...

....

کانون قائم آل محمد(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: نيشابور

مسجد: اميرالمومنين(ع)

امتياز فهما (1401) : 30959

امتياز فهما (1400) : 18755

کلاسهای کانون

 • بصیرتی (۷ تا ۱۴ سال)
 • بصیرتی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مسابقه کتابخوانی (عمومي)
مشاهده 6 کلاس دیگر...

....

کانون شمیم ولایت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: صومعه سرا

مسجد: المهدي(عج)

امتياز فهما (1401) : 30758

امتياز فهما (1400) : 600

کلاسهای کانون

 • سبک زندگی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • کوه‌پیمایی (عمومي)
 • نمایشگاه کتاب (عمومي)
مشاهده 81 کلاس دیگر...

....

کانون خیرالنساء (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 30622

امتياز فهما (1400) : 12726

کلاسهای کانون

 • مهارتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • پیاده روی (۷ تا ۱۴ سال)
 • شناسایی و تشکیل هسته های علمی پژوهشی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 80 کلاس دیگر...

....

کانون کریم اهل بیت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: آباده

مسجد: امام حسن مجتبي (ع)

امتياز فهما (1401) : 30395

امتياز فهما (1400) : 5375

....

کانون امام مهدی(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: صومعه سرا

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 30274

امتياز فهما (1400) : 8910

کلاسهای کانون

 • تفسیر (زير 7 سال)
 • روخوانی قرآن (عمومي)
 • روانخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 64 کلاس دیگر...

....

کانون ثارالله(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: بختگان

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1401) : 30052

امتياز فهما (1400) : 2785

کلاسهای کانون

 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
 • سایر (عمومي)
 • ارائه خدمات رایانه ای (عمومي)
مشاهده 2 کلاس دیگر...

....

کانون فدائیان ولایت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: راميان

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 29812

امتياز فهما (1400) : 16058

کلاسهای کانون

 • اردویی و گردشگری (۷ تا ۱۴ سال)
 • نهج البلاغه (عمومي)
 • داستان‌نویسی (عمومي)
مشاهده 83 کلاس دیگر...

....

کانون علامه طباطبایی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: کاشان

مسجد: المهدي (عج)

امتياز فهما (1401) : 29809

امتياز فهما (1400) : 2025

کلاسهای کانون

 • اردویی و گردشگری (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • خودکفایی (۷ تا ۱۴ سال)
 • سبک زندگی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 92 کلاس دیگر...

....

کانون موسی ابن جعفر(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: ساوه

مسجد: موسي ابن جعفر(ع)

امتياز فهما (1401) : 29666

امتياز فهما (1400) : 10990

کلاسهای کانون

 • بصیرتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اعتقادی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • کوه‌پیمایی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 41 کلاس دیگر...

....

کانون علی ابن موسی الرضا(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: تويسرکان

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1401) : 29612

امتياز فهما (1400) : 100

کلاسهای کانون

 • تیراندازی (عمومي)
 • درسی و تقویتی (۷ تا ۱۴ سال)
 • مداحی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 9 کلاس دیگر...

....

کانون شهیدحسین اسماعیلی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: گناباد

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 29602

امتياز فهما (1400) : 17492

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير ويژه

کلاسهای کانون

 • درسی و تقویتی (۷ تا ۱۴ سال)
 • کارآفرینی (۷ تا ۱۴ سال)
 • شنا (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 82 کلاس دیگر...

....

کانون رهپویان نورالثقلین (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: همدان

مسجد: بني فاطمه

امتياز فهما (1401) : 29502

امتياز فهما (1400) : 1275

کلاسهای کانون

 • اردویی و گردشگری (۷ تا ۱۴ سال)
 • سایر (۷ تا ۱۴ سال)
 • مهارتی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 1 کلاس دیگر...

....

کانون حضرت سمیه (س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس (جنوب)

شهرستان: لارستان

مسجد: زينبيه (س)

امتياز فهما (1401) : 29330

امتياز فهما (1400) : 3530

....

کانون حضرت سكینه(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: آذربايجان شرقي

شهرستان: مرند

مسجد: حضرت رقيه

امتياز فهما (1401) : 29312

....

کانون محبان ام ابیها (س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: اروميه

مسجد: حسينيه عاشقان ائمه اطهار

امتياز فهما (1401) : 29252

امتياز فهما (1400) : 12381

کلاسهای کانون

 • کارآفرینی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • انواع آموزش های رایانه ای (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تجسمی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 82 کلاس دیگر...

....

کانون مهدیه (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: آقاسيدعلي

امتياز فهما (1401) : 29002

امتياز فهما (1400) : 13019

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

کلاسهای کانون

 • مسابقه کتابخوانی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • انواع آموزش های رایانه ای (۷ تا ۱۴ سال)
 • درسی و تقویتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 81 کلاس دیگر...

....

کانون حضرت فاطمه(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: آقا سيد محمد يمني

امتياز فهما (1401) : 28879

امتياز فهما (1400) : 17471

کلاسهای کانون

 • شناسایی و تشکیل هسته های هنری (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تشکیل هیات اندیشه ورز کانون (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • صنایع دستی (عمومي)
مشاهده 82 کلاس دیگر...

....

کانون رضوان (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: گناباد

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1401) : 28822

امتياز فهما (1400) : 17655

کلاسهای کانون

 • سبک زندگی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • خوشنویسی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 8 کلاس دیگر...

....

کانون ولی‌عصر(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمان

شهرستان: رفسنجان

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 28752

امتياز فهما (1400) : 16920

رتبه سال (1399) : برتر

کلاسهای کانون

 • مسابقه کتابخوانی (بالاي ۴۰ سال)
 • سایر (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 114 کلاس دیگر...

....

کانون شهید چمران (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: آقا سيد علي تجن گوكه بالا

امتياز فهما (1401) : 28672

امتياز فهما (1400) : 11500

کلاسهای کانون

 • قرائت قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • حفظ (زير 7 سال)
 • پیاده روی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 98 کلاس دیگر...

....

کانون شهدای دهنه سرسفید رود (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)

امتياز فهما (1401) : 28599

امتياز فهما (1400) : 10905

کلاسهای کانون

 • حفظ (زير 7 سال)
 • فوتبال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • صنایع دستی (عمومي)
مشاهده 78 کلاس دیگر...

....

کانون اهل بیت (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: اهل بيت (ع)

امتياز فهما (1401) : 28159

امتياز فهما (1400) : 10905

کلاسهای کانون

 • قصه گویی (زير 7 سال)
 • اردویی و گردشگری (عمومي)
 • قصه گویی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 56 کلاس دیگر...

....

کانون شهدای لارستان (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس (جنوب)

شهرستان: لارستان

مسجد: حسينيه ثارالله(ع)

امتياز فهما (1401) : 27952

امتياز فهما (1400) : 19610

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير

کلاسهای کانون

 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • فوتسال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • فوتبال (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 81 کلاس دیگر...

....

کانون میثم تمار (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: تنگستان

مسجد: اميرالمومنين(ع)

امتياز فهما (1401) : 27834

امتياز فهما (1400) : 1325

کلاسهای کانون

 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • ترویج فرهنگ مطالعه (عمومي)
 • قرائت قرآن (زير 7 سال)
مشاهده 5 کلاس دیگر...

....

کانون امامت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: امام حسن مجتبي (ع)

امتياز فهما (1401) : 27602

امتياز فهما (1400) : 14561

کلاسهای کانون

 • شنبه های با کتاب (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (۷ تا ۱۴ سال)
 • قرائت قرآن (عمومي)
مشاهده 91 کلاس دیگر...

....

کانون سردار مقاومت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: بيرجند

مسجد: محمد امين (ص)

امتياز فهما (1401) : 27509

امتياز فهما (1400) : 10246

....

کانون سما (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: قائنات

مسجد: دانشكده سما

امتياز فهما (1401) : 27472

امتياز فهما (1400) : 5360

کلاسهای کانون

 • بصیرتی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • سایر (عمومي)
 • روخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 1 کلاس دیگر...

....

کانون ذوالفقار (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: امام علي(ع)

امتياز فهما (1401) : 27402

امتياز فهما (1400) : 13687

کلاسهای کانون

 • قرائت قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • نهج البلاغه (۷ تا ۱۴ سال)
 • شنا (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 293 کلاس دیگر...

....

کانون پنج تن آل عباء(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: بابلسر

مسجد: شهدا

امتياز فهما (1401) : 27119

امتياز فهما (1400) : 7560

کلاسهای کانون

 • قرائت قرآن (عمومي)
 • روخوانی قرآن (عمومي)

....

کانون شاه خراسان (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: دشتستان

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1401) : 27052

امتياز فهما (1400) : 19630

رتبه سال (1399) : برتر

کلاسهای کانون

 • نمایشگاه کتاب (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • تفسیر (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 109 کلاس دیگر...

....

کانون حضرت معصومه(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: آذربايجان شرقي

شهرستان: جلفا

مسجد: حضرت معصومه(س)

امتياز فهما (1401) : 26907

امتياز فهما (1400) : 3430

....

کانون رهروان ظهور (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: کاشان

مسجد: چهارده معصوم (ع)

امتياز فهما (1401) : 26765

....

کانون ابوذر (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: ساوه

مسجد: اميرالمومنين(ع)

امتياز فهما (1401) : 26562

امتياز فهما (1400) : 18896

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير

کلاسهای کانون

 • اعتقادی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اردویی و گردشگری (عمومي)
 • اعتقادی (عمومي)
مشاهده 93 کلاس دیگر...

....

کانون منتظرین صاحب الزمان(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: البرز

شهرستان: کرج

مسجد: منتظرين امام زمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 26472

امتياز فهما (1400) : 2825

کلاسهای کانون

 • فیلم‌نامه نویسی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مشاوره (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنبه های با کتاب (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 79 کلاس دیگر...

....

کانون شهدای شوركی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: تنگستان

مسجد: حضرت فاطمه الزهرا(س)

امتياز فهما (1401) : 26422

امتياز فهما (1400) : 2910

کلاسهای کانون

 • اخلاقی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • صحیفه سجادیه (عمومي)
 • اخلاقی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 43 کلاس دیگر...

....

کانون حضرت قائم(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: نجف آباد

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 26416

امتياز فهما (1400) : 14810

کلاسهای کانون

 • اخلاقی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • آموزش های فنی و حرفه ای (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 63 کلاس دیگر...

....

کانون جاوید الاثر حاج احمد متوسلیان (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: جغتاي

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1401) : 26327

امتياز فهما (1400) : 1075

کلاسهای کانون

 • اردویی و گردشگری (عمومي)
 • شنا (عمومي)
 • بصیرتی (عمومي)
مشاهده 8 کلاس دیگر...

....

کانون شهید مطهری (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: پارس آباد

مسجد: جامع اصلاندوز

امتياز فهما (1401) : 26091

امتياز فهما (1400) : 7885

کلاسهای کانون

 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (عمومي)
 • قصه گویی (زير 7 سال)
 • رزمی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 80 کلاس دیگر...

....

کانون الزهرا(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1401) : 25927

امتياز فهما (1400) : 10409

کلاسهای کانون

 • مهارتی (عمومي)
 • پیاده روی (۷ تا ۱۴ سال)
 • تولیدات هنری (عمومي)
مشاهده 73 کلاس دیگر...

....

کانون حضرت علی(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: ساوه

مسجد: حضرت فاطمه الزهرا(س)

امتياز فهما (1401) : 25894

امتياز فهما (1400) : 10420

کلاسهای کانون

 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • حفظ (عمومي)
مشاهده 36 کلاس دیگر...

....

کانون صبا (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان شمالي

شهرستان: مانه وسملقان

مسجد: حضرت علي بن ابيطالب (ع)

امتياز فهما (1401) : 25823

امتياز فهما (1400) : 1900

کلاسهای کانون

 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • اردویی و گردشگری (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخوانی قرآن (عمومي)
مشاهده 1 کلاس دیگر...

....

کانون محمد رسول الله (ص) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: جامع محمد رسول الله (ص)

امتياز فهما (1401) : 25812

امتياز فهما (1400) : 18901

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير

کلاسهای کانون

 • تولید محصولات متناسب با فضای مجازی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • شعر و ادبیات (عمومي)
 • آموزش های فنی و حرفه ای (عمومي)
مشاهده 78 کلاس دیگر...

....

کانون چهارده معصوم (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: چهارده معصوم (ع)

امتياز فهما (1401) : 25753

امتياز فهما (1400) : 14180

کلاسهای کانون

 • سایر (۷ تا ۱۴ سال)
 • اخلاقی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • حفظ (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 142 کلاس دیگر...

....

کانون موسی بن جعفر(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: ميناب

مسجد: امام موسي كاظم(ع)

امتياز فهما (1401) : 25695

کلاسهای کانون

 • انواع آموزش های رایانه ای (عمومي)
 • آموزش های فنی و حرفه ای (عمومي)
 • اخلاقی (عمومي)
مشاهده 78 کلاس دیگر...

....

کانون ولایت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودسر

مسجد: مسجد جامع فشكل پشته

امتياز فهما (1401) : 25612

امتياز فهما (1400) : 11290

کلاسهای کانون

 • والیبال (۷ تا ۱۴ سال)
 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 92 کلاس دیگر...

....

کانون شهید حسین اجاقی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: آذربايجان شرقي

شهرستان: تبريز

مسجد: اميرالمومنين(ع)

امتياز فهما (1401) : 25602

....

کانون عاشقان ظهور (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمان

شهرستان: فهرج

مسجد: قمر بني هاشم (ع)

امتياز فهما (1401) : 25522

امتياز فهما (1400) : 12926

کلاسهای کانون

 • نمایش‌نامه نویسی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنا (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • حفظ (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 105 کلاس دیگر...

....

کانون قائم آل محمد (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمان (جنوب)

شهرستان: قلعه گنج

مسجد: النبي (ص)

امتياز فهما (1401) : 25490

امتياز فهما (1400) : 13589

کلاسهای کانون

 • اردویی و گردشگری (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ترویج فرهنگ مطالعه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • قصه گویی (عمومي)
مشاهده 10 کلاس دیگر...

....

کانون نور جامع (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان (منطقه آزاد اروند)

شهرستان: خرمشهر

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 25468

امتياز فهما (1400) : 2445

....

کانون توحید (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1401) : 25436

امتياز فهما (1400) : 13629

کلاسهای کانون

 • خوشنویسی (عمومي)
 • عکاسی (عمومي)
 • روخوانی قرآن (عمومي)
مشاهده 71 کلاس دیگر...

....

کانون فدك (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: گچساران

مسجد: امام سجاد (ع)

امتياز فهما (1401) : 25392

امتياز فهما (1400) : 13203

کلاسهای کانون

 • والیبال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (عمومي)
 • فوتبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 17 کلاس دیگر...

....

کانون شهید بابارستمی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: قوچان

مسجد: مهديه

امتياز فهما (1401) : 25127

امتياز فهما (1400) : 17690

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير ويژه

کلاسهای کانون

 • اخلاقی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • درسی و تقویتی (۷ تا ۱۴ سال)
 • قرائت قرآن (عمومي)
مشاهده 94 کلاس دیگر...

....

کانون آل محمد (ص) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: فسا

مسجد: روح الامين

امتياز فهما (1401) : 25086

امتياز فهما (1400) : 75

....

کانون شهدای محله بزرگ پشت بازار (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: لرستان

شهرستان: خرم آباد

مسجد: دولتشاهي

امتياز فهما (1401) : 25066

امتياز فهما (1400) : 8405

کلاسهای کانون

 • کارآفرینی (۷ تا ۱۴ سال)
 • نمایشگاه کتاب (عمومي)
 • تولید محصولات متناسب با فضای مجازی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 242 کلاس دیگر...

....

کانون شهید احمد گل محمدی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: اراک

مسجد: صاحب الامر(عج)

امتياز فهما (1401) : 25055

امتياز فهما (1400) : 2665

کلاسهای کانون

 • سایر (بالاي ۴۰ سال)
 • تولید محتوای فضای مجازی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • قصه گویی (عمومي)
مشاهده 67 کلاس دیگر...

....

کانون سجادیه (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: آمل

مسجد: امام سجاد (ع)

امتياز فهما (1401) : 24977

امتياز فهما (1400) : 13325

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

کلاسهای کانون

 • حفظ (زير 7 سال)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • اردویی و گردشگری (عمومي)
مشاهده 94 کلاس دیگر...

....

کانون 18اسفند (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: فارسان

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 24952

امتياز فهما (1400) : 17046

کلاسهای کانون

 • ابتهال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ابتهال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اعتقادی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 104 کلاس دیگر...

....

کانون مهدی موعود(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: فلاورجان

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 24872

امتياز فهما (1400) : 16200

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

کلاسهای کانون

 • دوره های تشکیلااتی و کادرسازی (عمومي)
 • فوتسال (۷ تا ۱۴ سال)
 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 104 کلاس دیگر...

....

کانون سیمای ساجدین (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: گچساران

مسجد: امام سجاد (ع)

امتياز فهما (1401) : 24677

امتياز فهما (1400) : 10635

کلاسهای کانون

 • عکاسی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روانخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • خیاطی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 25 کلاس دیگر...

....

کانون نسیم رحمت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان شمالي

شهرستان: بجنورد

مسجد: حاج قنبر

امتياز فهما (1401) : 24658

امتياز فهما (1400) : 800

کلاسهای کانون

 • اخلاقی (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 2 کلاس دیگر...

....

کانون سالار شهیدان (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: کهگيلويه

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1401) : 24559

امتياز فهما (1400) : 4335

کلاسهای کانون

 • تفسیر (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • سبک زندگی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 1 کلاس دیگر...

....

کانون صدیقه الكبری (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمان (جنوب)

شهرستان: جيرفت

مسجد: علمدار كربلا

امتياز فهما (1401) : 24502

امتياز فهما (1400) : 8094

کلاسهای کانون

 • درسی و تقویتی (۷ تا ۱۴ سال)
 • تعزیه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شعر و ادبیات (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 33 کلاس دیگر...

....

کانون یاسین (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: سمنان

شهرستان: شاهرود

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 24308

امتياز فهما (1400) : 2250

کلاسهای کانون

 • والیبال (۷ تا ۱۴ سال)
 • اردویی و گردشگری (عمومي)
 • رزمی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 21 کلاس دیگر...

....

کانون مصباح (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: بندرانزلي

مسجد: آقااباعبدالله الحسين (ع)

امتياز فهما (1401) : 24302

امتياز فهما (1400) : 15980

کلاسهای کانون

 • ارائه خدمات رایانه ای (عمومي)
 • روانخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تشکیل هیات اندیشه ورز کانون (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 104 کلاس دیگر...

....

کانون شهدای روستای كلل (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: دشتي

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1401) : 24152

امتياز فهما (1400) : 950

کلاسهای کانون

 • اردویی و گردشگری (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • صنایع دستی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • گرافیک (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 79 کلاس دیگر...

....

کانون شهدای روستای زاوه (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: زاوه

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 24102

امتياز فهما (1400) : 10354

....

کانون جوادالائمه(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: سوادکوه شمالي

مسجد: امام جعفر صادق(ع)

امتياز فهما (1401) : 24091

امتياز فهما (1400) : 12040

....

کانون حضرت رقیه(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: بيرجند

مسجد: حضرت ابوالفضل عباس(ع)

امتياز فهما (1401) : 24008

امتياز فهما (1400) : 5670

کلاسهای کانون

 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اعتقادی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • ترویج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 10 کلاس دیگر...

....

کانون افق (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: لرستان

شهرستان: سلسله

مسجد: امام سجاد(ع)

امتياز فهما (1401) : 23965

....

کانون موعود (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: دشتي

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1401) : 23872

امتياز فهما (1400) : 8310

کلاسهای کانون

 • مهارتهای 7گانه رایانه ای (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • پرده خوانی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • سرود (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 105 کلاس دیگر...

....

کانون حمزه سید الشهدا (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: حضرت حمزه سيد الشهدا (ع)

امتياز فهما (1401) : 23802

امتياز فهما (1400) : 12442

کلاسهای کانون

 • فیلم‌نامه نویسی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • دوره های تشکیلااتی و کادرسازی (عمومي)
 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 91 کلاس دیگر...

....

کانون حضرت مهدی(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: قائنات

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 23752

امتياز فهما (1400) : 600

کلاسهای کانون

 • سایر (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • سایر (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 3 کلاس دیگر...

....

کانون شهید مولایی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: تفرش

مسجد: حسين خاني

امتياز فهما (1401) : 23716

امتياز فهما (1400) : 1100

کلاسهای کانون

 • شنا (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • رزمی (عمومي)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 17 کلاس دیگر...

....

کانون كوثر (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: مبارکه

مسجد: فاطمه الزهرا(س)

امتياز فهما (1401) : 23652

امتياز فهما (1400) : 7600

کلاسهای کانون

 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • صنایع دستی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 101 کلاس دیگر...

....

کانون فاطمه الزهرا(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: زرقان

مسجد: فاطمه الزهرا(س)

امتياز فهما (1401) : 23602

امتياز فهما (1400) : 15252

کلاسهای کانون

 • اردویی و گردشگری (زير 7 سال)
 • تفسیر (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تفسیر (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 126 کلاس دیگر...

....

کانون لاله (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 23572

امتياز فهما (1400) : 8060

کلاسهای کانون

 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
 • آموزش سواد رسانه ای (عمومي)
 • مسابقه کتابخوانی (عمومي)
مشاهده 72 کلاس دیگر...