کانون غدير (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: بلوري زاده

امتیاز فهما: 19637 (106+)

خدمات کانون

 • سرود (عمومي)
 • آموزش سواد رسانه اي (عمومي)
 • شنا (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

کانون صاحب الزمان (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: حضرت صاحب الزمان

امتیاز فهما: 19328 (244+)

خدمات کانون

 • واليبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تفسير (عمومي)
 • مسابقه کتابخواني (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 117 خدمت دیگر...

کانون شهيد علي گرائيلي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: قائم شهر

مسجد: النبي(ص)

امتیاز فهما: 18664 (1236+)

خدمات کانون

 • حفظ (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مشاوره (۷ تا ۱۴ سال)
 • تشکيل هيات انديشه ورز کانون (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 319 خدمت دیگر...

کانون ولايت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: امام خميني (ره)

امتیاز فهما: 18153 (776+)

خدمات کانون

 • تجسمي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • فوتبال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • رزمي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 170 خدمت دیگر...

کانون حضرت خديجه كبري(س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: محمديه

امتیاز فهما: 18151 (216+)

خدمات کانون

 • اخلاقي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • فوتبال (عمومي)
 • سبک زندگي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 98 خدمت دیگر...

کانون اخلاص (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: قائم شهر

مسجد: اميرالمومنين(ع)

امتیاز فهما: 17859 (18+)

خدمات کانون

 • شناسايي و تشکيل هسته هاي علمي پژوهشي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخواني قرآن (عمومي)
 • فوتسال (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

کانون تبيان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: محموديه

امتیاز فهما: 17607 (42+)

خدمات کانون

 • سبک زندگي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • سبک زندگي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

کانون راوي نور (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: ري

مسجد: فيروز آبادي

امتیاز فهما: 17561 (70+)

خدمات کانون

 • مشاوره (بالاي ۴۰ سال)
 • مسابقه کتابخواني (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مشاوره (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 171 خدمت دیگر...

کانون نور الانوار (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: اروميه

مسجد: حضرت مهدي (عج)

امتیاز فهما: 17316 (18+)

خدمات کانون

 • فیلم‌نامه نویسی (عمومي)
 • اخلاقي (عمومي)
 • تواشيح (عمومي)
مشاهده 310 خدمت دیگر...

کانون رحمة للعالمين (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: فارسان

مسجد: علي بن ابيطالب (ع)

امتیاز فهما: 17301 (26+)

خدمات کانون

 • حفظ (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخواني قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • سبک زندگي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 83 خدمت دیگر...

کانون موعود (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: سيريك

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتیاز فهما: 17279 (16+)

خدمات کانون

 • فوتسال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تجسمي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • کارآفريني (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

کانون شهيد سيد مصطفي خميني (ره) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: شهيد سيد مصطفي خميني (ره)

امتیاز فهما: 17252 (11956+)

خدمات کانون

 • سرود (زير 7 سال)
 • رزمي (زير 7 سال)
 • مهارتهاي 7گانه رايانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 246 خدمت دیگر...

کانون شهداي محراب (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان شرقي

شهرستان: ملكان

مسجد: جامع (مصلي)

امتیاز فهما: 17246 (154+)

خدمات کانون

 • نمايشگاه کتاب (عمومي)
 • خودکفايي (عمومي)
 • اردويي و گردشگري (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 93 خدمت دیگر...

کانون پنجره فولاد (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: امام حسين (ع)

امتیاز فهما: 17224 (330+)

خدمات کانون

 • اعتقادي (۷ تا ۱۴ سال)
 • تعزيه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 83 خدمت دیگر...

کانون ابوفاضل (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: تكاب

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)

امتیاز فهما: 17130 (374+)

خدمات کانون

 • درسي و تقويتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • خیاطی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 81 خدمت دیگر...

کانون الزهراء(س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: اردبيل

مسجد: رحمانيه پيرمادر

امتیاز فهما: 17095 (12+)

خدمات کانون

 • اعتقادي (۷ تا ۱۴ سال)
 • آموزش سواد رسانه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • بسکتبال (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

کانون طاها (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: دير

مسجد: النبي (ص)

امتیاز فهما: 16973 (8+)

خدمات کانون

 • رزمي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نهج البلاغه (عمومي)
 • عکاسی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 194 خدمت دیگر...

کانون شهداي جوزان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: ميناب

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتیاز فهما: 16902 (24+)

خدمات کانون

 • صحيفه سجاديه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • شنبه هاي با کتاب (۷ تا ۱۴ سال)
 • اردويي و گردشگري (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

کانون فاطمه الزهراء(س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: حضرت فاطمه زهرا (س)

امتیاز فهما: 16879 (304+)

خدمات کانون

 • ترويج فرهنگ مطالعه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اردويي و گردشگري (۷ تا ۱۴ سال)
 • شعر (عمومي)
مشاهده 118 خدمت دیگر...

کانون شهداي روستاي مياوق (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: اروميه

مسجد: محمد رسول الله (ص)

امتیاز فهما: 16820 (68+)

خدمات کانون

 • رزمي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شناسايي و تشکيل هسته هاي فرهنگي (عمومي)
 • فوتسال (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 90 خدمت دیگر...

کانون حضرت ابوالفضل العباس(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتیاز فهما: 16811 (1174+)

خدمات کانون

 • آموزش نجوم (عمومي)
 • اردويي و گردشگري (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • واليبال (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 117 خدمت دیگر...

کانون معارف اهل بيت(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: چهارده معصوم(ع)

امتیاز فهما: 16804 (22+)

خدمات کانون

 • توليد محصولات متناسب با فضاي مجازي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • فوتسال (۷ تا ۱۴ سال)
 • بصيرتي (عمومي)
مشاهده 101 خدمت دیگر...

کانون امام حسن مجتبي (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: دشت آزادگان

مسجد: سيدالشهداء (ع)

امتیاز فهما: 16720 (14+)

خدمات کانون

 • صنایع دستی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • پرده خواني (بالاي ۴۰ سال)
 • مهارتهاي 7گانه رايانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 318 خدمت دیگر...

کانون آيت الله حائري ميبدي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: ميبد

مسجد: حمزه علي فيروز آباد

امتیاز فهما: 16702 (4+)

خدمات کانون

 • روانخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • نمايشي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اعتقادي (زير 7 سال)
مشاهده 81 خدمت دیگر...

کانون نورالثقلين (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: جاسك

مسجد: چهارده معصوم (ع)‌

امتیاز فهما: 16688 (156+)

خدمات کانون

 • شعر (عمومي)
 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • مشارکت در طرح روستاهاي دوستدار کتاب (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 102 خدمت دیگر...

کانون آدينه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: لرستان

شهرستان: خرم آباد

مسجد: مصلي الغدير

امتیاز فهما: 16685

خدمات کانون

 • نمايشگاه کتاب (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تئاتر (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 103 خدمت دیگر...

کانون مهدي موعود (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: فلاورجان

مسجد: صاحب الزمان

امتیاز فهما: 16679 (64+)

خدمات کانون

 • تفسير (۷ تا ۱۴ سال)
 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • قصه گويي (زير 7 سال)
مشاهده 104 خدمت دیگر...

کانون عصر انتظار (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: پاكدشت

مسجد: حضرت قائم (عج)

امتیاز فهما: 16652 (82+)

خدمات کانون

 • مسابقه کتابخواني (۷ تا ۱۴ سال)
 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • درسي و تقويتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

کانون امام علي (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: بروجن

مسجد: امام علي (ع)

امتیاز فهما: 16640 (66+)

خدمات کانون

 • پياده روي (عمومي)
 • بصيرتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • صنایع دستی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

کانون كوثر نور (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: خوي

مسجد: امام صادق (ع‌)

امتیاز فهما: 16615

خدمات کانون

 • صحيفه سجاديه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • آموزش پويانمايي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 81 خدمت دیگر...

کانون امام المنتظر (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: ميناب

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتیاز فهما: 16608 (2+)

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نهج البلاغه (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 90 خدمت دیگر...

کانون سادات (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: ميناب

مسجد: سادات

امتیاز فهما: 16571 (18+)

خدمات کانون

 • مداحي (۷ تا ۱۴ سال)
 • آموزش هاي فني و حرفه اي (۷ تا ۱۴ سال)
 • صنایع دستی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 127 خدمت دیگر...

کانون امام علي (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: كرمان (جنوب)

شهرستان: جيرفت

مسجد: امام علي (ع)

امتیاز فهما: 16546 (42+)

خدمات کانون

 • اعتقادي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنبه هاي با کتاب (زير 7 سال)
 • توليد محتواي فضاي مجازي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 81 خدمت دیگر...

کانون عبدصالح (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: ميناب

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتیاز فهما: 16430 (8+)

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • سرود (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • عکاسی (عمومي)
مشاهده 80 خدمت دیگر...

کانون شهيد علم الهدي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: حضرت زينب كبري (س)

امتیاز فهما: 16372 (1016+)

خدمات کانون

 • نهج البلاغه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • حفظ (بالاي ۴۰ سال)
 • مهارتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 125 خدمت دیگر...

کانون امام جواد(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: شهريار

مسجد: امام جواد(ع)

امتیاز فهما: 16367 (908+)

خدمات کانون

 • توليدات هنري (بالاي ۴۰ سال)
 • تشکيل هيات انديشه ورز کانون (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنبه هاي با کتاب (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 379 خدمت دیگر...

کانون امام حسن مجتبي (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: البرز

شهرستان: كرج

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتیاز فهما: 16346 (66+)

خدمات کانون

 • صنایع دستی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • سایر (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • آموزش سواد رسانه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

کانون انصارالمهدي(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: فارسان

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتیاز فهما: 16321 (816+)

خدمات کانون

 • آموزش سواد رسانه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مشاوره (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 80 خدمت دیگر...

کانون خاتم الانبياء (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان شرقي

شهرستان: تبريز

مسجد: امام زمان (ع)

امتیاز فهما: 16314 (46+)

خدمات کانون

 • سبک زندگي (عمومي)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
 • فوتسال (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 98 خدمت دیگر...

کانون رهروان شهدا (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: حضرت معصومه (س)

امتیاز فهما: 16292 (2+)

خدمات کانون

 • آموزش سواد رسانه اي (بالاي ۴۰ سال)
 • تجسمي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مداحي (عمومي)
مشاهده 169 خدمت دیگر...

کانون منتظران (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: قدس

مسجد: حضرت وليعصر(عج)

امتیاز فهما: 16251 (544+)

خدمات کانون

 • مشاوره (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنبه هاي با کتاب (۷ تا ۱۴ سال)
 • بصيرتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 123 خدمت دیگر...

کانون علمداران ولايت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: تكاب

مسجد: مصلي

امتیاز فهما: 16198 (96+)

خدمات کانون

 • شناسايي و تشکيل هسته هاي فرهنگي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • صنایع دستی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مداحي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 89 خدمت دیگر...

کانون انصارالحسين (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: انصارالحسين (ع)

امتیاز فهما: 16187 (238+)

خدمات کانون

 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (عمومي)
 • حفظ (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • خوشنويسي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

کانون شهداي زيزگان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتیاز فهما: 16148 (210+)

خدمات کانون

 • فوتسال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تنيس (عمومي)
 • بصيرتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 86 خدمت دیگر...

کانون ياسين (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: انديمشك

مسجد: سيدالشهداء (ع)

امتیاز فهما: 16094 (334+)

خدمات کانون

 • اخلاقي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • کوه‌پيمايي (عمومي)
 • سبک زندگي (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 87 خدمت دیگر...

کانون عمر خيام (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: كردستان

شهرستان: مريوان

مسجد: ابوبكر صديق

امتیاز فهما: 16084 (114+)

خدمات کانون

 • شنبه هاي با کتاب (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • توليد محتواي فضاي مجازي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 101 خدمت دیگر...

کانون حافظون (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: بوكان

مسجد: جامع امير آباد

امتیاز فهما: 15984

خدمات کانون

 • ابتهال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اردويي و گردشگري (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 132 خدمت دیگر...

کانون حضرت معصومه(س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: حضرت نجمه (س)

امتیاز فهما: 15973 (124+)

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • مداحي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مهارتي (عمومي)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

کانون شهيد ابوذر غفاري (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: ابوالفضلي(ع)

امتیاز فهما: 15951 (548+)

خدمات کانون

 • اعتقادي (عمومي)
 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • مهارتهاي 7گانه رايانه اي (عمومي)
مشاهده 175 خدمت دیگر...

کانون چهارده معصوم (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: چهارده معصوم (ع)

امتیاز فهما: 15946 (128+)

خدمات کانون

 • کوه‌پيمايي (۷ تا ۱۴ سال)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • اخلاقي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 142 خدمت دیگر...

کانون پيروان ولايت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: بهاباد

مسجد: جامع كبير

امتیاز فهما: 15894 (48+)

خدمات کانون

 • فعاليت در جام باشگاه هاي کتابخواني کودک و نوجوان (عمومي)
 • مشارکت در طرح روستاهاي دوستدار کتاب (عمومي)
 • روانخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

کانون علويون (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: رودان

مسجد: جامع

امتیاز فهما: 15883 (1814+)

خدمات کانون

 • مهارتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • شعر و ادبيات (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • کوه‌پيمايي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

کانون ياس نبي (ص) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: امام حسين (ع)

امتیاز فهما: 15869 (30+)

خدمات کانون

 • اردويي و گردشگري (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مسابقه کتابخواني (عمومي)
 • خوشنويسي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

کانون محمد رسول الله (ص) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: جامع محمد رسول الله (ص)

امتیاز فهما: 15834 (18+)

خدمات کانون

 • خوشنويسي (عمومي)
 • شعر و ادبيات (عمومي)
 • شناسايي و تشکيل هسته هاي علمي پژوهشي (عمومي)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

کانون الغدير (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: دشتستان

مسجد: جامع اهل بيت (ع)

امتیاز فهما: 15822 (22+)

خدمات کانون

 • اردويي و گردشگري (زير 7 سال)
 • روخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • پياده روي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 101 خدمت دیگر...

کانون محدثه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: اروميه

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)

امتیاز فهما: 15813 (608+)

خدمات کانون

 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اردويي و گردشگري (بالاي ۴۰ سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (عمومي)
مشاهده 307 خدمت دیگر...

کانون صاحب الزمان (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: بشاگرد

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتیاز فهما: 15811

خدمات کانون

 • تفسير (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • بصيرتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تفسير (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 101 خدمت دیگر...

کانون بقيه الله(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: دير

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتیاز فهما: 15794 (252+)

خدمات کانون

 • شنبه هاي با کتاب (عمومي)
 • عکاسی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • زبان هاي خارجي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 142 خدمت دیگر...

کانون سماء (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: كهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: كهگيلويه

مسجد: امام حسن مجتبي (ع)

امتیاز فهما: 15781 (166+)

خدمات کانون

 • تيراندازي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تنيس (۷ تا ۱۴ سال)
 • شناسايي و تشکيل هسته هاي علمي پژوهشي (عمومي)
مشاهده 88 خدمت دیگر...

کانون حضرت سجاد(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: ميبد

مسجد: حضرت سجاد(ع)

امتیاز فهما: 15776

خدمات کانون

 • مداحي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تفسير (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مسابقه کتابخواني (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 113 خدمت دیگر...

کانون ثامن (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: البرز

شهرستان: كرج

مسجد: امام رضا (ع)

امتیاز فهما: 15768 (254+)

خدمات کانون

 • ارائه خدمات رايانه اي (عمومي)
 • فوتسال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اخلاقي (عمومي)
مشاهده 93 خدمت دیگر...

کانون باب الحوائج(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: لنگرود

مسجد: جمعه

امتیاز فهما: 15749 (180+)

خدمات کانون

 • ترويج فرهنگ مطالعه (عمومي)
 • اخلاقي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مسابقه کتابخواني (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 92 خدمت دیگر...

کانون ام البنين (س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: شهركرد

مسجد: علي ابن ابطالب (ع)

امتیاز فهما: 15713 (504+)

خدمات کانون

 • شناسايي و تشکيل هسته هاي علمي پژوهشي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 83 خدمت دیگر...

کانون دارالعلم قرآن (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: سبزوار

مسجد: الغدير

امتیاز فهما: 15711

خدمات کانون

 • نهج البلاغه (بالاي ۴۰ سال)
 • مشاوره (عمومي)
 • شناسايي و تشکيل هسته هاي هنري (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 92 خدمت دیگر...

کانون شهداي عربي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: دشتي

مسجد: امام سجاد (ع)

امتیاز فهما: 15692 (36+)

خدمات کانون

 • سرود (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • واليبال (عمومي)
 • نهج البلاغه (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 193 خدمت دیگر...

کانون مصباح (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: كرمان (جنوب)

شهرستان: جيرفت

مسجد: سيدالشهداء(ع)

امتیاز فهما: 15686

خدمات کانون

 • انواع آموزش هاي رايانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • عکاسی (۷ تا ۱۴ سال)
 • آموزش هاي فني و حرفه اي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 81 خدمت دیگر...

کانون بقيه الله (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: بقيه الله (عج)

امتیاز فهما: 15680

خدمات کانون

 • تيراندازي (۷ تا ۱۴ سال)
 • کارآفريني (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • شناسايي و تشکيل هسته هاي علمي پژوهشي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 105 خدمت دیگر...

کانون قدس (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: گرگان

مسجد: مسجدالاقصي

امتیاز فهما: 15667 (120+)

خدمات کانون

 • مهارتهاي 7گانه رايانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • گرافيک (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • صنایع دستی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 96 خدمت دیگر...

کانون المهدي (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: همدان

مسجد: امام حسن (ع)

امتیاز فهما: 15622 (4+)

خدمات کانون

 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (عمومي)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مهارتهاي 7گانه رايانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 110 خدمت دیگر...

کانون گلستان مهديه (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: بشاگرد

مسجد: علي ابن ابيطالب (ع)

امتیاز فهما: 15604 (80+)

خدمات کانون

 • پياده روي (بالاي ۴۰ سال)
 • قصه گويي (۷ تا ۱۴ سال)
 • مهارتهاي 7گانه رايانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 107 خدمت دیگر...

کانون شهيد محسن حججي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: بيرجند

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتیاز فهما: 15583 (80+)

خدمات کانون

 • شنا (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تفسير (عمومي)
مشاهده 84 خدمت دیگر...

کانون بين الحرمين (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: كرمانشاه

شهرستان: صحنه

مسجد: امام حسين(ع)

امتیاز فهما: 15580 (168+)

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • آموزش هاي فني و حرفه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تجسمي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 100 خدمت دیگر...

کانون الغدير (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: بوشهر

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتیاز فهما: 15577

خدمات کانون

 • رزمي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • کوه‌پيمايي (۷ تا ۱۴ سال)
 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 104 خدمت دیگر...

کانون چهار يار نبي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: كردستان

شهرستان: سنندج

مسجد: چهار يار نبي

امتیاز فهما: 15565 (724+)

خدمات کانون

 • پياده روي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • شعر و ادبيات (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنبه هاي با کتاب (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 177 خدمت دیگر...

کانون باب الحوائج (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان شرقي

شهرستان: ملكان

مسجد: باب الحوائج (ع)

امتیاز فهما: 15547 (16+)

خدمات کانون

 • کوه‌پيمايي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نمايشگاه کتاب (عمومي)
 • مهارتهاي 7گانه رايانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 109 خدمت دیگر...

کانون مرحوم حاج عبدالله ولي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: بشاگرد

مسجد: علي ابن ابيطالب (ع)

امتیاز فهما: 15544 (342+)

خدمات کانون

 • شنبه هاي با کتاب (عمومي)
 • گرافيک (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • سرود (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 81 خدمت دیگر...

کانون كوثر النبي (ص) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: فاطمه الزهرا(س)

امتیاز فهما: 15530 (56+)

خدمات کانون

 • ساير (عمومي)
 • دوره هاي تشکيلااتي و کادرسازي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نقاشی (عمومي)
مشاهده 84 خدمت دیگر...

کانون امام صادق (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: تهران

مسجد: امام جعفر صادق (ع)

امتیاز فهما: 15528 (328+)

خدمات کانون

 • بصيرتي (عمومي)
 • واليبال (زير 7 سال)
 • اعتقادي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 114 خدمت دیگر...

کانون كنعان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: كردستان

شهرستان: سنندج

مسجد: ابوالمحمد كنعاني

امتیاز فهما: 15464 (402+)

خدمات کانون

 • فیلم‌نامه نویسی (۷ تا ۱۴ سال)
 • مسابقه کتابخواني (زير 7 سال)
 • زبان هاي خارجي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 190 خدمت دیگر...

کانون شهيد اباصلت اقاياري (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: نكا

مسجد: توحيد

امتیاز فهما: 15440 (82+)

خدمات کانون

 • دوره هاي تشکيلااتي و کادرسازي (۷ تا ۱۴ سال)
 • مشارکت در طرح روستاهاي دوستدار کتاب (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • انواع آموزش هاي رايانه اي (عمومي)
مشاهده 109 خدمت دیگر...

کانون منتظران (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: كاشمر

مسجد: امام رضا (ع)

امتیاز فهما: 15418 (90+)

خدمات کانون

 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۷ تا ۱۴ سال)
 • فوتسال (عمومي)
 • تنيس (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 86 خدمت دیگر...

کانون شهداي قره قاسملو (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: بيله سوار

مسجد: سيد الشهداء (ع)

امتیاز فهما: 15413 (256+)

خدمات کانون

 • ساير (۷ تا ۱۴ سال)
 • شنبه هاي با کتاب (عمومي)
 • فعاليت در جام باشگاه هاي کتابخواني کودک و نوجوان (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

کانون حسني (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: سيدالشهداء (ع)

امتیاز فهما: 15408 (282+)

خدمات کانون

 • زبان هاي خارجي (۷ تا ۱۴ سال)
 • مهارتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • اردويي و گردشگري (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 120 خدمت دیگر...

کانون طه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: دشتستان

مسجد: حضرت امير المومنين(ع)

امتیاز فهما: 15386 (184+)

خدمات کانون

 • خیاطی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • صحيفه سجاديه (عمومي)
 • قصه گويي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 86 خدمت دیگر...

کانون غدير (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: تيران وكرون

مسجد: حسينيه الغدير

امتیاز فهما: 15372

خدمات کانون

 • مشاوره (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نهج البلاغه (زير 7 سال)
 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 169 خدمت دیگر...

کانون سلمان فارسي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: سراوان

مسجد: محمدي

امتیاز فهما: 15370 (2064+)

خدمات کانون

 • مهارتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • خوشنويسي (۷ تا ۱۴ سال)
 • سرود (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 605 خدمت دیگر...

کانون پنج تن (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: چادگان

مسجد: پنج تن

امتیاز فهما: 15365 (66+)

خدمات کانون

 • فعاليت در جام باشگاه هاي کتابخواني کودک و نوجوان (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنا (عمومي)
 • مهارتي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 100 خدمت دیگر...

کانون آفرينش (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: بروجن

مسجد: مسجدالرضا(ع)

امتیاز فهما: 15351 (48+)

خدمات کانون

 • شنا (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
 • حفظ (زير 7 سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

کانون سفيران انقلاب (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: جوادالائمه (ع)

امتیاز فهما: 15339

خدمات کانون

 • توليدات هنري (۷ تا ۱۴ سال)
 • سبک زندگي (عمومي)
 • فوتسال (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

کانون حجت(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: تنگستان

مسجد: حضرت ولي عصر (عج)

امتیاز فهما: 15297 (1272+)

خدمات کانون

 • نقاشی (زير 7 سال)
 • تواشيح (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • گرافيک (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 200 خدمت دیگر...

کانون انصار الحجة(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: بندرعباس

مسجد: انصارالحجة(عج)

امتیاز فهما: 15291

خدمات کانون

 • شنا (۷ تا ۱۴ سال)
 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • تنيس (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 108 خدمت دیگر...

کانون سفيران نور (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: مرودشت

مسجد: جامع سيوند

امتیاز فهما: 15282 (34+)

خدمات کانون

 • نهج البلاغه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مهارتي (عمومي)
 • عکاسی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 164 خدمت دیگر...

کانون انصار الحسين(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: فارسان

مسجد: ابولفضل (ع)

امتیاز فهما: 15254 (52+)

خدمات کانون

 • خیاطی (عمومي)
 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نمايشي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

کانون منتظران مهدي (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: اسدآباد

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتیاز فهما: 15246 (2314+)

خدمات کانون

 • اردويي و گردشگري (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخواني قرآن (زير 7 سال)
 • شنبه هاي با کتاب (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 93 خدمت دیگر...

کانون جوانان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: كرمانشاه

شهرستان: كنگاور

مسجد: جامع قارلق بزرگ

امتیاز فهما: 15219 (72+)

خدمات کانون

 • صحيفه سجاديه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تعزيه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • توليدات هنري (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 184 خدمت دیگر...

کانون الجواد(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: بوشهر

مسجد: الجواد(ع)

امتیاز فهما: 15216

خدمات کانون

 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • مشارکت در طرح روستاهاي دوستدار کتاب (عمومي)
مشاهده 217 خدمت دیگر...

کانون وليعصر (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: بندرانزلي

مسجد: امام جواد (ع)

امتیاز فهما: 15185 (2342+)

خدمات کانون

 • مداحي (عمومي)
 • تفسير (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • گرافيک (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 248 خدمت دیگر...

کانون ياران مهدي (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: خوي

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)

امتیاز فهما: 15184 (88+)

خدمات کانون

 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
 • تيراندازي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اخلاقي (عمومي)
مشاهده 97 خدمت دیگر...

کانون شهيد مطهري (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: البرز

شهرستان: فرديس

مسجد: جامع رزكان نو

امتیاز فهما: 15163

خدمات کانون

 • زبان هاي خارجي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اردويي و گردشگري (عمومي)
 • ساير (زير 7 سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

کانون ذوالجلال (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: بيله سوار

مسجد: حضرت فاطمه (س)

امتیاز فهما: 15158 (122+)

خدمات کانون

 • زبان هاي خارجي (۷ تا ۱۴ سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (عمومي)
 • خوشنويسي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 156 خدمت دیگر...

کانون حضرت سكينه(س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: چايپاره

مسجد: جامع

امتیاز فهما: 15150 (18+)

خدمات کانون

 • داستان‌نویسی (۷ تا ۱۴ سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • خودکفايي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 84 خدمت دیگر...

کانون معراج السعاده (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان شمالي

شهرستان: اسفراين

مسجد: امام حسن (ع)

امتیاز فهما: 15131

خدمات کانون

 • نقاشی (عمومي)
 • آموزش هاي فني و حرفه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • درسي و تقويتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 97 خدمت دیگر...

کانون خاتم الانبياء(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: ميبد

مسجد: جامع

امتیاز فهما: 15128 (154+)

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • رزمي (۷ تا ۱۴ سال)
 • تنيس (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 98 خدمت دیگر...

کانون سالارشهيدان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: شهركرد

مسجد: امام سجاد (ع)

امتیاز فهما: 15119

خدمات کانون

 • نهج البلاغه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نمايشي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • پرده خواني (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 84 خدمت دیگر...

کانون شهداي توت نده (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: كهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: دنا

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتیاز فهما: 15076 (90+)

خدمات کانون

 • نهج البلاغه (۷ تا ۱۴ سال)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
 • مداحي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 105 خدمت دیگر...

کانون اميرالمومنين(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: كرمانشاه

شهرستان: كرمانشاه

مسجد: اميرالمومنين(ع)

امتیاز فهما: 15065 (176+)

خدمات کانون

 • نمايشگاه کتاب (عمومي)
 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تشکيل هيات انديشه ورز کانون (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

کانون شهيد حسين عبداللهي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: شيراز

مسجد: امام حسين (ع)

امتیاز فهما: 15055 (13126+)

خدمات کانون

 • نهج البلاغه (زير 7 سال)
 • نمايشي (۷ تا ۱۴ سال)
 • تفسير (زير 7 سال)
مشاهده 171 خدمت دیگر...

کانون اميرالمومنين علي (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: اميرالمومنين (ع)

امتیاز فهما: 15007

خدمات کانون

 • آموزش هاي فني و حرفه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • توليدات هنري (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنبه هاي با کتاب (عمومي)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

کانون شهداء (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: طبس

مسجد: آل محمد(ص)

امتیاز فهما: 15002 (106+)

خدمات کانون

 • تواشيح (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • توليد محتواي فضاي مجازي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اخلاقي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 115 خدمت دیگر...

کانون عاشورا (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: لرستان

شهرستان: بروجرد

مسجد: حضرت صاحب الزمان(عج)

امتیاز فهما: 14978 (78+)

خدمات کانون

 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • پياده روي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 160 خدمت دیگر...

کانون امامزاده شاه قطب الدين حيدر (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: رودان

مسجد: امامزاده شاه قطب الدين حيدر

امتیاز فهما: 14977 (64+)

خدمات کانون

 • شناسايي و تشکيل هسته هاي هنري (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • واليبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مسابقه کتابخواني (عمومي)
مشاهده 87 خدمت دیگر...

کانون شهيد براتعلي ميردار ورچشمه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: مينودشت

مسجد: باب الحوائج(ع)

امتیاز فهما: 14916 (6+)

خدمات کانون

 • تيراندازي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخواني قرآن (عمومي)
 • عکاسی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 94 خدمت دیگر...

کانون محمد رسول الله (ص) ( نام قبلي شهيد رباني) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: محمد رسول الله

امتیاز فهما: 14893 (282+)

خدمات کانون

 • تجسمي (زير 7 سال)
 • حفظ (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مسابقه کتابخواني (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 294 خدمت دیگر...

کانون اصحاب عاشورا (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: خوي

مسجد: شمس تبريزي

امتیاز فهما: 14891

خدمات کانون

 • مهارتهاي 7گانه رايانه اي (عمومي)
 • بسکتبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنا (عمومي)
مشاهده 165 خدمت دیگر...

کانون آرمانشهر مهدوي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: شيراز

مسجد: امام خامنه اي (مد ظله)

امتیاز فهما: 14865 (306+)

خدمات کانون

 • شناسايي و تشکيل هسته هاي علمي پژوهشي (عمومي)
 • روانخواني قرآن (عمومي)
 • تفسير (عمومي)
مشاهده 138 خدمت دیگر...

کانون بعثت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: حضرت ابوالفضل

امتیاز فهما: 14860 (518+)

خدمات کانون

 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (عمومي)
 • عکاسی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • شنبه هاي با کتاب (عمومي)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

کانون امام حسن مجتبي(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: دهاقان

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتیاز فهما: 14860 (108+)

خدمات کانون

 • ساير (عمومي)
 • اعتقادي (بالاي ۴۰ سال)
 • آموزش پويانمايي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 319 خدمت دیگر...

کانون حجه ابن الحسن(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: شهركرد

مسجد: دوازده امام (ع) قدس هفشجان

امتیاز فهما: 14844 (24+)

خدمات کانون

 • شنبه هاي با کتاب (عمومي)
 • روخواني قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • عکاسی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

کانون شهيد علايي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: بيله سوار

مسجد: جامع

امتیاز فهما: 14806 (60+)

خدمات کانون

 • شنبه هاي با کتاب (۷ تا ۱۴ سال)
 • اعتقادي (عمومي)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (عمومي)
مشاهده 88 خدمت دیگر...

کانون شميم ولايت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: جواد الرضا(ع)

امتیاز فهما: 14792 (416+)

خدمات کانون

 • زبان هاي خارجي (۷ تا ۱۴ سال)
 • اعتقادي (بالاي ۴۰ سال)
 • خودکفايي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 176 خدمت دیگر...

کانون ميعاد (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: اهواز

مسجد: اميرالمومنين (ع)

امتیاز فهما: 14786 (104+)

خدمات کانون

 • فوتسال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مسابقه کتابخواني (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 89 خدمت دیگر...

کانون امام حسين(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: هويزه

مسجد: امام حسين(ع)

امتیاز فهما: 14782 (12+)

خدمات کانون

 • فوتسال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تئاتر (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اخلاقي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 178 خدمت دیگر...

کانون شهيد بهشتي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: بابل

مسجد: مسجد جامع شهيدآباد

امتیاز فهما: 14780

خدمات کانون

 • شنا (۷ تا ۱۴ سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
 • آموزش سواد رسانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

کانون علمدار كربلا (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: بهاباد

مسجد: ابوالفضل (ع)

امتیاز فهما: 14772 (144+)

خدمات کانون

 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • بصيرتي (عمومي)
 • تعزيه (عمومي)
مشاهده 136 خدمت دیگر...

کانون شهيدحسين اسماعيلي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: گناباد

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتیاز فهما: 14766

خدمات کانون

 • فوتسال (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • زبان هاي خارجي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

کانون علقمه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: دهاقان

مسجد: و حسينيه حضرت ابوالفضل(ع)

امتیاز فهما: 14761 (62+)

خدمات کانون

 • بصيرتي (زير 7 سال)
 • توليدات هنري (۷ تا ۱۴ سال)
 • توليد محتواي فضاي مجازي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 91 خدمت دیگر...

کانون محبان اهل بيت (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: رودان

مسجد: سيدالشهدا (ع)

امتیاز فهما: 14750

خدمات کانون

 • عکاسی (عمومي)
 • آموزش پويانمايي (عمومي)
 • اردويي و گردشگري (عمومي)
مشاهده 88 خدمت دیگر...

کانون امام علي (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: بيله سوار

مسجد: جامع بيله سوار

امتیاز فهما: 14735 (1376+)

خدمات کانون

 • شنا (۷ تا ۱۴ سال)
 • نهج البلاغه (عمومي)
 • اعتقادي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 70 خدمت دیگر...

کانون آيت الله خامنه‌اي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: تكاب

مسجد: جامع

امتیاز فهما: 14727

خدمات کانون

 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • مسابقه کتابخواني (عمومي)
 • اردويي و گردشگري (عمومي)
مشاهده 98 خدمت دیگر...

کانون سيدالشهداء (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: كازرون

مسجد: جامع شهدا

امتیاز فهما: 14725 (300+)

خدمات کانون

 • شناسايي و تشکيل هسته هاي علمي پژوهشي (۷ تا ۱۴ سال)
 • شناسايي و تشکيل هسته هاي علمي پژوهشي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • پياده روي (عمومي)
مشاهده 115 خدمت دیگر...

کانون شهيد عسكري (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: ولي عصر(عج)

امتیاز فهما: 14718 (88+)

خدمات کانون

 • ساير (۷ تا ۱۴ سال)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • قرائت قرآن (عمومي)
مشاهده 89 خدمت دیگر...

کانون سلمان فارسي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان شمالي

شهرستان: بجنورد

مسجد: فاطمه الزهرا (سلام الله عليها)

امتیاز فهما: 14716 (96+)

خدمات کانون

 • روانخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مشاوره (۷ تا ۱۴ سال)
 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 139 خدمت دیگر...

کانون شهداي لارستان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: فارس (جنوب)

شهرستان: لارستان

مسجد: و حسينيه ثارالله(ع)

امتیاز فهما: 14696

خدمات کانون

 • روانخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • گرافيک (۷ تا ۱۴ سال)
 • واليبال (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 81 خدمت دیگر...

کانون مبين (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: گرمي

مسجد: عباسيه زيوه

امتیاز فهما: 14641 (868+)

خدمات کانون

 • تشکيل هيات انديشه ورز کانون (عمومي)
 • تفسير (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تصویرسازی (عمومي)
مشاهده 90 خدمت دیگر...

کانون علويان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: بابل

مسجد: جامع صاحب الزمان (عج)

امتیاز فهما: 14635 (606+)

خدمات کانون

 • داستان‌نویسی (عمومي)
 • شناسايي و تشکيل هسته هاي علمي پژوهشي (عمومي)
 • شعر (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 74 خدمت دیگر...

کانون انصار الحسين (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: كبودرآهنگ

مسجد: اعظم

امتیاز فهما: 14626

خدمات کانون

 • خودکفايي (۷ تا ۱۴ سال)
 • گرافيک (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اخلاقي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 80 خدمت دیگر...

کانون علامه طباطبايي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: كاشان

مسجد: المهدي (عج)

امتیاز فهما: 14568 (16+)

خدمات کانون

 • توليد محتواي فضاي مجازي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • آموزش هاي فني و حرفه اي (۷ تا ۱۴ سال)
 • ابتهال (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 92 خدمت دیگر...

کانون آل ياسين (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: چهارده معصوم (ع)

امتیاز فهما: 14567

خدمات کانون

 • شنا (عمومي)
 • تجسمي (۷ تا ۱۴ سال)
 • خودکفايي (عمومي)
مشاهده 98 خدمت دیگر...

کانون ثنا (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: امام موسي کاظم (ع)

امتیاز فهما: 14564

خدمات کانون

 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (بالاي ۴۰ سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مسابقه کتابخواني (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

کانون علي ابن الحسين (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: علوي

امتیاز فهما: 14560 (216+)

خدمات کانون

 • گرافيک (عمومي)
 • شنبه هاي با کتاب (عمومي)
 • مسابقه کتابخواني (زير 7 سال)
مشاهده 116 خدمت دیگر...

کانون انصارالزينب (س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتیاز فهما: 14542 (40+)

خدمات کانون

 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • زبان هاي خارجي (۷ تا ۱۴ سال)
 • بصيرتي (عمومي)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

کانون ابوذر (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: تهران

مسجد: جامع ابوذر

امتیاز فهما: 14541 (1348+)

خدمات کانون

 • اردويي و گردشگري (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اعتقادي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • خیاطی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 95 خدمت دیگر...

کانون قطعه از بهشت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: تهران

مسجد: حضرت علي بن ابي طالب(ع)

امتیاز فهما: 14536

خدمات کانون

 • ترويج فرهنگ مطالعه (زير 7 سال)
 • خودکفايي (بالاي ۴۰ سال)
 • درسي و تقويتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 103 خدمت دیگر...

کانون نداي اسلام (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: خليل آباد

مسجد: شهيدان عباسپور

امتیاز فهما: 14526

خدمات کانون

 • تجسمي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • رزمي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تفسير (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 246 خدمت دیگر...

کانون مصباح (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: اردكان

مسجد: دوگان

امتیاز فهما: 14498

خدمات کانون

 • حفظ (زير 7 سال)
 • روخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • بصيرتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 81 خدمت دیگر...

کانون ثامن الحجج (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: امام حسن مجتبي (ع)

امتیاز فهما: 14474 (294+)

خدمات کانون

 • دوره هاي تشکيلااتي و کادرسازي (عمومي)
 • قصه گويي (زير 7 سال)
 • روانخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 120 خدمت دیگر...

کانون قمربني هاشم (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: لنجان

مسجد: قمر بني هاشم (ع)

امتیاز فهما: 14472 (8+)

خدمات کانون

 • دوره هاي تشکيلااتي و کادرسازي (بالاي ۴۰ سال)
 • درسي و تقويتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • انواع آموزش هاي رايانه اي (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 89 خدمت دیگر...

کانون منتظران نور (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: جهرم

مسجد: جامع

امتیاز فهما: 14461 (606+)

خدمات کانون

 • ساير (عمومي)
 • نهج البلاغه (عمومي)
 • اردويي و گردشگري (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 88 خدمت دیگر...

کانون امام حسن مجتبي (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: امام حسن مجتبي (ع)

امتیاز فهما: 14457

خدمات کانون

 • پرده خواني (۷ تا ۱۴ سال)
 • فوتبال (۷ تا ۱۴ سال)
 • قصه گويي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 83 خدمت دیگر...

کانون شهيد روزبه رنجبر (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: لرستان

شهرستان: خرم آباد

مسجد: امام رضا (ع)

امتیاز فهما: 14439 (2886+)

خدمات کانون

 • اردويي و گردشگري (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • صحيفه سجاديه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تيراندازي (عمومي)
مشاهده 87 خدمت دیگر...

کانون امام حسين (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان شرقي

شهرستان: تبريز

مسجد: امام حسين (ع)

امتیاز فهما: 14430 (20+)

خدمات کانون

 • تفسير (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • بصيرتي (بالاي ۴۰ سال)
 • زبان هاي خارجي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 109 خدمت دیگر...

کانون مالك اشتر (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: امام حسن (ع)

امتیاز فهما: 14421

خدمات کانون

 • مداحي (عمومي)
 • آموزش سواد رسانه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • صحيفه سجاديه (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 240 خدمت دیگر...

کانون عدالت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: كاشان

مسجد: حضرت اميرالمؤمنين (ع)

امتیاز فهما: 14382

خدمات کانون

 • کوه‌پيمايي (عمومي)
 • انواع آموزش هاي رايانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مشارکت در طرح روستاهاي دوستدار کتاب (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 169 خدمت دیگر...

کانون شهداي صرم (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: جامع

امتیاز فهما: 14375 (32+)

خدمات کانون

 • شنبه هاي با کتاب (۷ تا ۱۴ سال)
 • فوتسال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • شنا (عمومي)
مشاهده 162 خدمت دیگر...

کانون امام صادق (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: همدان

مسجد: جامع

امتیاز فهما: 14373 (518+)

خدمات کانون

 • تئاتر (۷ تا ۱۴ سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 132 خدمت دیگر...

کانون موعود (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: بوشهر

مسجد: الزهرا (س)

امتیاز فهما: 14348

خدمات کانون

 • تعزيه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • نمايشگاه کتاب (عمومي)
 • دوره هاي تشکيلااتي و کادرسازي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 84 خدمت دیگر...

کانون حضرت ابا عبدالله(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: نايين

مسجد: باباعبدالله

امتیاز فهما: 14339 (104+)

خدمات کانون

 • اعتقادي (عمومي)
 • تنيس (۷ تا ۱۴ سال)
 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

کانون ارشاد (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: چهارده معصوم(ع)

امتیاز فهما: 14337 (80+)

خدمات کانون

 • شنا (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نمايشگاه کتاب (۷ تا ۱۴ سال)
 • دوره هاي تشکيلااتي و کادرسازي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 84 خدمت دیگر...

کانون منجي(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: اردل

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتیاز فهما: 14337 (384+)

خدمات کانون

 • دوره هاي تشکيلااتي و کادرسازي (عمومي)
 • اخلاقي (عمومي)
 • تنيس (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 80 خدمت دیگر...

کانون غنچه هاي باغ كوثر (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: اروميه

مسجد: قمر بني هاشم (ع)

امتیاز فهما: 14328 (832+)

خدمات کانون

 • شعر (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تنيس (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • آموزش هاي فني و حرفه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 108 خدمت دیگر...

کانون شهداي چوپانان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: نايين

مسجد: جامع

امتیاز فهما: 14324 (102+)

خدمات کانون

 • آموزش هاي فني و حرفه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • صحيفه سجاديه (عمومي)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 91 خدمت دیگر...

کانون قمربني هاشم (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: زنجان

شهرستان: خدابنده

مسجد: باب الحوائج (ع)

امتیاز فهما: 14312 (96+)

خدمات کانون

 • ارائه خدمات رايانه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • انواع آموزش هاي رايانه اي (۷ تا ۱۴ سال)
 • کوه‌پيمايي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 246 خدمت دیگر...

کانون شهيد همت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان شمالي

شهرستان: بجنورد

مسجد: چهارده معصوم (ع)

امتیاز فهما: 14279

خدمات کانون

 • تيراندازي (عمومي)
 • روخواني قرآن (زير 7 سال)
 • شنبه هاي با کتاب (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 93 خدمت دیگر...

کانون عمار و ياسر (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: امام حسن مجتبي (ع)

امتیاز فهما: 14261

خدمات کانون

 • نمايشگاه کتاب (عمومي)
 • تنيس (زير 7 سال)
 • اردويي و گردشگري (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 135 خدمت دیگر...

کانون شهداي روستاي كلل (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: دشتي

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتیاز فهما: 14256

خدمات کانون

 • اردويي و گردشگري (۷ تا ۱۴ سال)
 • اردويي و گردشگري (عمومي)
 • انواع آموزش هاي رايانه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

کانون المهدي (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: مياندوآب

مسجد: سيدالشهداء (ع)

امتیاز فهما: 14231

خدمات کانون

 • آموزش هاي فني و حرفه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • قصه گويي (زير 7 سال)
 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 95 خدمت دیگر...

کانون سجاديه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: ميناب

مسجد: سجاديه

امتیاز فهما: 14229

خدمات کانون

 • آموزش هاي فني و حرفه اي (بالاي ۴۰ سال)
 • تشکيل هيات انديشه ورز کانون (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • دوره هاي تشکيلااتي و کادرسازي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

کانون حضرت حجت (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: باوي

مسجد: امام حسين (ع)

امتیاز فهما: 14223

خدمات کانون

 • فوتسال (۷ تا ۱۴ سال)
 • زبان هاي خارجي (۷ تا ۱۴ سال)
 • اردويي و گردشگري (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

کانون منتظران ظهور (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: كازرون

مسجد: الزهرا(س)

امتیاز فهما: 14217 (1288+)

خدمات کانون

 • فعاليت در جام باشگاه هاي کتابخواني کودک و نوجوان (زير 7 سال)
 • درسي و تقويتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • فوتبال (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 241 خدمت دیگر...

کانون شهيد مصطفي مازح (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: مياندورود

مسجد: جامع امام علي النقي (ع)

امتیاز فهما: 14205 (36+)

خدمات کانون

 • فوتسال (عمومي)
 • خودکفايي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • بسکتبال (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 313 خدمت دیگر...

کانون جوانان بني هاشم(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: اردبيل

مسجد: فاطمه الزهرا(س)

امتیاز فهما: 14184

خدمات کانون

 • سبک زندگي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مداحي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اردويي و گردشگري (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 123 خدمت دیگر...

کانون مصباح (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: بندرانزلي

مسجد: آقااباعبدالله الحسين (ع)

امتیاز فهما: 14173 (3568+)

خدمات کانون

 • قصه گويي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شناسايي و تشکيل هسته هاي علمي پژوهشي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نمايشگاه کتاب (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 104 خدمت دیگر...

کانون كوثر ثاني (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: چناران

مسجد: زينبيه

امتیاز فهما: 14169 (424+)

خدمات کانون

 • ارائه خدمات رايانه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • نهج البلاغه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • بصيرتي (عمومي)
مشاهده 167 خدمت دیگر...

کانون انقلاب اسلامي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: بشاگرد

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتیاز فهما: 14131

خدمات کانون

 • داستان‌نویسی (عمومي)
 • فوتسال (۷ تا ۱۴ سال)
 • کوه‌پيمايي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 100 خدمت دیگر...

کانون اهل بيت(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: پارس آباد

مسجد: باب الحوائج(ع)

امتیاز فهما: 14109 (972+)

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اعتقادي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • بصيرتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 94 خدمت دیگر...

کانون شهداي گمنام (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: بيله سوار

مسجد: جامع

امتیاز فهما: 14076 (72+)

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تعزيه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نمايشگاه کتاب (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 87 خدمت دیگر...

کانون حضرت حجت ابن الحسن (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: فلاورجان

مسجد: حضرت حجت ابن الحسن (عج)

امتیاز فهما: 14070 (6+)

خدمات کانون

 • اعتقادي (۷ تا ۱۴ سال)
 • تنيس (۷ تا ۱۴ سال)
 • مسابقه کتابخواني (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

کانون فاطمه زهرا(س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: فومن

مسجد: وليعصر(عج) شهداي گل افزان

امتیاز فهما: 14058 (2248+)

خدمات کانون

 • اعتقادي (بالاي ۴۰ سال)
 • خوشنويسي (بالاي ۴۰ سال)
 • تفسير (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 498 خدمت دیگر...

کانون محبان الزهرا(س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان شمالي

شهرستان: اسفراين

مسجد: حسينيه فاطميون

امتیاز فهما: 14046 (1126+)

خدمات کانون

 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • ابتهال (۷ تا ۱۴ سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 130 خدمت دیگر...

کانون پيروان فاطمه (س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: بجستان

مسجد: حاج حسين

امتیاز فهما: 14046

خدمات کانون

 • ترويج فرهنگ مطالعه (عمومي)
 • زبان هاي خارجي (۷ تا ۱۴ سال)
 • اردويي و گردشگري (عمومي)
مشاهده 288 خدمت دیگر...

کانون چهارده معصوم(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سمنان

شهرستان: شاهرود

مسجد: امام محمدباقر(ع)

امتیاز فهما: 14039

خدمات کانون

 • حفظ (زير 7 سال)
 • سایر (زير 7 سال)
 • فعاليت در جام باشگاه هاي کتابخواني کودک و نوجوان (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 261 خدمت دیگر...

کانون تسبيح (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: فارسان

مسجد: وليعصر (عج)

امتیاز فهما: 14027

خدمات کانون

 • نمايشگاه کتاب (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مشارکت در طرح روستاهاي دوستدار کتاب (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

کانون شهداي مدافع حرم (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رشت

مسجد: قائميه(عج)

امتیاز فهما: 14010 (2332+)

خدمات کانون

 • نمايشي (عمومي)
 • فوتبال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • شنبه هاي با کتاب (عمومي)
مشاهده 93 خدمت دیگر...

کانون امام هادي (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: بيرجند

مسجد: امام هادي (ع)

امتیاز فهما: 14006

خدمات کانون

 • شنا (عمومي)
 • بصيرتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مداحي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 197 خدمت دیگر...

کانون صاحب الزماني (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: درميان

مسجد: صاحب الزماني (عج)

امتیاز فهما: 14002

خدمات کانون

 • نمايشي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تفسير (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مداحي (عمومي)
مشاهده 97 خدمت دیگر...

کانون نينوا (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: امام حسين (ع)

امتیاز فهما: 13994 (262+)

خدمات کانون

 • بصيرتي (بالاي ۴۰ سال)
 • خیاطی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • شنا (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

کانون شهيدان مولايي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: الزهراء

امتیاز فهما: 13987 (72+)

خدمات کانون

 • تيراندازي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اخلاقي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • پياده روي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

کانون شهداء (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: كاشان

مسجد: ترك آباد

امتیاز فهما: 13976

خدمات کانون

 • تجسمي (عمومي)
 • آموزش هاي فني و حرفه اي (عمومي)
 • اردويي و گردشگري (عمومي)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

کانون فاطميون (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: قائنات

مسجد: فاطميه (س)

امتیاز فهما: 13955

خدمات کانون

 • تنيس (۷ تا ۱۴ سال)
 • دوره هاي تشکيلااتي و کادرسازي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • پياده روي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 134 خدمت دیگر...

کانون مقداد (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: فاطمه الزهرا (س)

امتیاز فهما: 13950

خدمات کانون

 • اردويي و گردشگري (عمومي)
 • فوتبال (۷ تا ۱۴ سال)
 • سایر (عمومي)
مشاهده 95 خدمت دیگر...

کانون هدف (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: كردستان

شهرستان: مريوان

مسجد: محمدرسول الله(ص)

امتیاز فهما: 13947 (18+)

خدمات کانون

 • انواع آموزش هاي رايانه اي (۷ تا ۱۴ سال)
 • اخلاقي (عمومي)
 • خودکفايي (عمومي)
مشاهده 97 خدمت دیگر...

کانون باب الحوائج (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: باب الحوائج(ع)

امتیاز فهما: 13945 (168+)

خدمات کانون

 • فوتسال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مسابقه کتابخواني (عمومي)
مشاهده 89 خدمت دیگر...

کانون آل ياسين (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: پرديس

مسجد: ابوالفضل(ع)

امتیاز فهما: 13934

خدمات کانون

 • ترويج فرهنگ مطالعه (عمومي)
 • مسابقه کتابخواني (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 100 خدمت دیگر...

کانون علي ابن ابيطالب(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: جاسك

مسجد: امام علي(ع)

امتیاز فهما: 13929

خدمات کانون

 • فوتبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اعتقادي (۷ تا ۱۴ سال)
 • توليدات هنري (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 130 خدمت دیگر...

کانون شهداي باغ زهرا (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: بوشهر

مسجد: شهداي باغ زهرا

امتیاز فهما: 13921

خدمات کانون

 • نمايشي (۷ تا ۱۴ سال)
 • صنایع دستی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 54 خدمت دیگر...

کانون شهيد مطهري (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: امام خميني (ره)

امتیاز فهما: 13907

خدمات کانون

 • رزمي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • پياده روي (عمومي)
 • تنيس (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 207 خدمت دیگر...

کانون مشكات (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: مينودشت

مسجد: صاحب الزمان (عج) القجر

امتیاز فهما: 13874 (52+)

خدمات کانون

 • شنا (عمومي)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • مشاوره (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 92 خدمت دیگر...

کانون بصيرت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: قيروكارزين

مسجد: امام خميني (ره)

امتیاز فهما: 13873 (560+)

خدمات کانون

 • خوشنويسي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • آموزش نجوم (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اخلاقي (عمومي)
مشاهده 119 خدمت دیگر...

کانون شهدا (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: بندرانزلي

مسجد: رضويه

امتیاز فهما: 13871 (32+)

خدمات کانون

 • فعاليت در جام باشگاه هاي کتابخواني کودک و نوجوان (۷ تا ۱۴ سال)
 • نهج البلاغه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • نمايشي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 105 خدمت دیگر...

کانون امام حسين (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: دشتستان

مسجد: جامع امام حسين (ع)

امتیاز فهما: 13870

خدمات کانون

 • توليد محتواي فضاي مجازي (۷ تا ۱۴ سال)
 • شعر و ادبيات (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مهارتي (زير 7 سال)
مشاهده 178 خدمت دیگر...