تاریخ انتشار : ۲۶ شهريور ۱۳۹۹

بانوی حافظ قرآن کریم در طرح ملی سه شنبه های تکریم تجلیل شد 

میثم زارع گفت: دهمین دوره از اجرای سه شنبه تکریم با تجلیل از یک بانوی حافظ قرآن کریم که یکی از بهیاران خانه بهداشت روستای ریگ سلمی است، برگزار شد.

بیشتر بخوانید
تاریخ انتشار : ۲۶ شهريور ۱۳۹۹

کانون های فرهنگی مساجد بهترین ظرفیت برای جریان سازی فرهنگی هستند

مرادی، گفت: کانون های فرهنگی هنری مساجد بهترین ظرفیت برای جریان سازی فرهنگی در جامعه هستند.

بیشتر بخوانید
تاریخ انتشار : ۲۶ شهريور ۱۳۹۹

ارتقای کیفی برنامه های کانون های مساجد در گرو افزایش اعتبارات است

بهرامی، گفت: افزایش جذب جوانان در کانون های مساجد و ارتقای کیفی برنامه های فرهنگی درکانون های مساجد در گرو افزایش اعتبارات است.

بیشتر بخوانید
تاریخ انتشار : ۲۵ شهريور ۱۳۹۹

نقش موثر کانون ها در جذب جوانان به مسجد

دارایی، با بیان اینکه کانون های فرهنگی و هنری مساجد کمبود اعتبار دارند، گفت: باید مسئولان با توجه به نقش موثر فرهنگی به آنها رسیدگی کنند.

بیشتر بخوانید
تاریخ انتشار : ۲۵ شهريور ۱۳۹۹

کانون‌های مساجد می توانند در راستای اشتغال جوانان نقش‌آفرین باشند

اکبریان، گفت: کانون های فرهنگی هنری مساجد می توانند در زمینه اشتغال جوانان نقش‌آفرین باشند.

بیشتر بخوانید